İlaçlar

Urorec 8 Mg Kullanıcı Yorumları ve Kullanma Talimatı

Urorec 8 Mg Kullanıcı Yorumları ve Kullanma Talimatı

Urorec adrenoseptör blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna girer. Urorec prostatta, idrar torbasında, idrar yollarında bulunan reseptörler için seçicidir ve bu reseptörleri bloke ederek bu dokulardaki düz kasların gevşemesine neden olur. Bu da idrara çıkmanızı kolaylaştırır ve semptomlarınızı hafifletir.

Urorec erkek hastalarda prostatın selim büyümesine (prostatik hiperplazi) bağlı gelişen üriner semptomları tedavi etmek için kullanılır, örneğin;

İdrar yapmaya başlamada zorluk,

İdrar torbasını tamamen boşaltamama hissi,

Geceleri de dahil olmak üzere idrar yapmaya daha sık ihtiyaç duymak.

Urorec Yan Etkiler Nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa, Urorec’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Urorec Cinsel Yan Etkileri

En yaygın yan etki Urorec’i aldıktan sonra cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalmadır. Bu etki Urorec kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal oturun ya da uzanın. Ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, ‘Urorec’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümüne bakınız) sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu Urorec kullandığınız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir.
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Urorec’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Normal dışı ejakülasyon (cinsel birleşme sırasında meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, ‘Urorec’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümüne bakınız)

 • Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakınız)
 • Akan ya da tıkalı burun
 • Diyare
 • Cinsel istekte azalma
 • Mide bulantısı
 • Ağız kuruluğu
 • Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar
 • Katarakt ameliyatı sırasında gevşek gözbebeği
 • Bayılma

Urorec Nasıl Kullanılır?

Urorec’i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanım dozu ağız yoluyla günde 1 kapsül Urorec 8 mg’dir.

Urorec yiyecekle ve tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Kapsül kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak tercihen bir bardak suyla yutulmalıdır.

Eğer orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için uygun bir doz ayarlaması yapacaktır. Bu amaçla Urorec 4 mg kapsül kullanılabilir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Urorec’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Başımz dönerse ya da güçsüz hissederseniz, doktorunuzu derhal bilgilendiriniz.

Urorec Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, aynı gün içinde sonradan alabilirsiniz. Eğer sonraki dozun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız.

Urorec Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Urorec kullanmayı bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

Eğer ilacın kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Urorec Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Silodosine ya da Urorec’in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa Urorec’i kullanmayınız.

Urorec Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı) olacaksanız, göz doktorunuzu hala Urorec kullandığınız ya da önceden kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan ilaçlara ve ameliyat tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza Urorec almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.

Ciddi karaciğer problemleriniz varsa Urorec kullanmayınız (bu durumda Urorec kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).

Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer orta derece böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3’e bakınız).

Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, Urorec kullanmamalısınız.

Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aynı belirtileri gösterdiğinden, Urorec’le tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. Urorec prostat kanserini tedavi etmez.

Urorec ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.

Urorec’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı için uygun bir endikasyonu bulunmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Urorec İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Urorec’i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız.

Urorec Fiyatı Ne Kadar?

Urorec 2020 fiyatı 37 TL’dir

Hamilelikte Urorec Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü Urorec’le tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonları etkilemez ve Urorec kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.

Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda Urorec kullanımı gerekli değildir.

Urorec Etken Maddesi Nedir?

Urorec her dozunda 264,8 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ‘sodyum içermez’.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Urorec Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

Kan basıncım düşüren ilaçlar (özellikle alfalblokörler olarak adlandırılan ilaçlar ömeğin prazosin, doksazosin) çünkü Urorec alırken bu ilaçlann etkisinde artış riski vardır.

Antifungal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar Urorec’in kan konsantrasyonunu arttırabilir.

Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi İçin kullanılan ilaçlar (sildenafıl veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçların Urorec ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.

Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü Urorec’in etkisi azalabilir.

Araç ve makina kullanımı
Eğer Urorec kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.