İlaçlar

Zyzapin Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?


Zyzapin 7.5 mg olanzapin içeren 28 tabletlik blister ambalajda sunulan film kaplı tablettir. Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü düz film tabletlerdir. ZYZAPİN antipsikotikler adı verilen ilaç grubuna aittir.

Zyzapin 7.5 mg gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

Zyzapin 7.5 mg coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşırı sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Zyzapin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zyzapin’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (ör; ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Zyzapin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Zyzapin’in Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkileri

 • Tedavinin erken döneminde yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
 • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)
 • Düşük kalp atım hızı
 • Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
 • Ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
 • Vücut ısısında düşüş

Zyzapin’in Çok yaygın yan etkileri

 • Kilo alımı
 • Uyku hali
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış

Zyzapin’in Yaygın yan etkileri

 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler
 • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
 • Açlık hissinde artış
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
 • Konuşmada problem
 • Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Deride döküntü
 • Güç kaybı
 • Aşırı yorgunluk
 • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması

Zyzapin’in Yaygın olmayan yan etkiler

 • Gün ışığına karşı hassasiyet
 • Saç dökülmesi

Zyzapin’in Seyrek yan etkiler

 • Erkek veya kadınlarda meme büyümesi

Zyzapin’in Diğer yan etkileri

 • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmlar
 • Açıklanamayan ani ölüm
 • Toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
 • Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı

Zyzapin’in hafif yan etkileri

 1. Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir.
 2. Parkinson hastalığı olan hastalarda ZYZAPİN belirtileri kötüleştirebilir. Bu tipte ilaçları uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) ZYZAPİN kullanan kadınların bebeklerinde titreme, uyku hali ve sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.

Zyzapin 7.5 mg Nasıl Kullanılır ?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
 • ZYZAPİN’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.
 • Doktorunuz kaç tane ZYZAPİN tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. ZYZAPİN’in günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız, ancak doktorunuz söylemedikçe ZYZAPİN kullanmayı bırakmayınız. ZYZAPİN’i doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız.
 • Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

ZYZAPİN ağız yoluyla alınır.

Çocuklarda kullanımı

Zyzapin 7.5 mg 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşla ilgili bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ZYZAPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYZAPIN kullanırsanız

ZYZAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZYZAPIN’i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZYZAPIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece ZYZAPİN almaya devam etmeniz önemlidir.

ZYZAPİN’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

ZYZAPIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer olanzapine veya ZYZAPİN’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı seklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

Eğer daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

ZYZAPIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu tip ilaçlar başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilir. Eğer ZYZAPİN verildikten sonra bunları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.

Bu tip ilaçlar çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden ZYZAPİN’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz

Diyabet (şeker hastalığı)

Kalp hastalığı

Karaciğer veya böbrek hastalığı

Parkinson hastalığı

Epilepsi (sara hastalığı)

Prostat sorunları

Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)

Kan hastalıkları

İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir. ZYZAPİN 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ZYZAPİN’in alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden Zyzapin 7.5 mg ile birlikte alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

Doktorunuza danışmadan ZYZAPİN’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ZYZAPİN az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ZYZAPİN’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

ZYZAPIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZYZAPİN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Zyzapin 7.5 mg Fiyatları hakkında eczanenizden bilgi alabilirsiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZYZAPİN’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. ZYZAPİN’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

ZYZAPİN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.