İlaçlar

Zostex Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?


ZOSTEX Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ZOSTEX etkin madde olarak brivudin içerir. ZOSTEX antiviral etkiye sahiptir ve zonaya neden olan virüsün (varicella-zoster virüsü) çoğalmasını durdurur.

ZOSTEX, immün sistemi (vücudun bağışıklık sistemi) normal olan erişkinlerde zonanın (herpes zoster) erken dönem tedavisinde kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Aşağıdakilerden biri olursa, ZOSTEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Ciddi Yan Etkiler

 • Deride kaşıntı veya kızarma ( döküntü ), terlemede artış
 • Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapaklarında veya gırtlakta şişme
 • Nefes almada güçlük

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOSTEX’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Zostex’in Yaygın Görülen Yan Etkileri

 • Bulantı ( bulantı hissi )

Zostex’in Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 • Bir tür beyaz kan hücre sayısında azalma ( granülositopeni )
 • Bazı beyaz kan hücre sayılarında artma ( eozinofil, lenfositler, monositler)
 •  Kırmızı kan hücre sayısında azalma ( anemi= kansızlık)
 • Alerjik reaksiyonlar:
 • Deride kaşıntı ( prurit )
 • Deride kızarma ( eritematöz döküntü )
 • Terlemede artış
 • Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapakları, gırtlakta ( gırtlakta ödem ) şişme
 • Öksürük, nefes almada güçlük ve/veya nefes darlığı
 • İştah azalması
 • Anksiyete ( endişe )
 • Uykusuzluk ( insomnia ), uykulu olma ( somnolans )
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik hissi
 • Vertigo ( baş dönmesi hissi )
 • Normal olmayan hisler, örneğin en sık kollarda ve bacaklarda oluşan yanma, batma, karıncalanma, uyuşma hissi ( parestezi )
 • Kan basıncında artma
 • Sindirim güçlüğü ( dispepsi ), kusma, karın ağrısı
 • İshal
 • Karın ve barsaklarda yoğun gaz birikimi ( flatulans )
 • Kabızlık
 • Yağ birikimli kronik karaciğer hastalığı ( yağlı karaciğer )
 • Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerin kan düzeyinde artma ( karaciğer enzimlerinin artışı )
 • Güçsüzlük, yorgunluk ( bitkinlik )
 • Grip benzeri semptomlar ( halsizlik, ateş, vücut ağrısı ve üşüme hissi )

Zostex’in Seyrek Görülen Yan Etkileri

 • Düşük kan basıncı
 • Kandaki kan pulcukları (kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) sayısında azalma
 • Halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ve duyma ), delüzyonlar (hezeyan)
 • Zihin bulanıklığı ( konfüzyonel durum )
 • Ellerde titreme ( tremor )
 • Tad duyusunun değişmesi
 • Kulak ağrısı
 • Karaciğerin iltihaplanması ( hepatit = sarılık), kan bilirubin düzeyinde artış
 • Kemik ağrısı

Zostex’in Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkileri

 • Denge bozukluğu
 • Kan damarlarının iltihabı ( vaskülit )
 • Hızlı gelişen karaciğer yetmezliği
 • Bir süre boyunca aynı yerde tekrarlayan yerleşmiş deri iltihabı ( sabit erüpsiyon ), pul pul döküntüler şeklinde deri iltihabı( eksfoliyatif dermatit ), alerjik reaksiyona bağlı ağız içinde, deri üzerinde tüm vücutta görülen ciddi döküntü ( eritema multiforme ), deri, ağız, gözler ve genital (cinsel) bölgede görülen yaralar (Stevens-Johnson Sendromu)

Zostex Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZOSTEX’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 7 gün süreyle, günde bir kez, 1 ZOSTEX 125 mg tablet alınız.

Bu ilaç kısa dönemli kullanıma yöneliktir. Sadece 7 gün süreyle kullanılmalıdır. İlacı ikinci bir tedavi döneminde kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

 • ZOSTEX yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Tablet, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile, örneğin su, yutularak alınır.
 • ZOSTEX tabletinizi hergün aynı saatlerde alınız.
 • Tedaviye mümkün olduğunca erken başlamalısınız. Bu durum, eğer mümkünse ZOSTEX tedavisine aşağıdaki şekilde başlamanız gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Daha erken dönemde iyileşseniz bile 7 günlük tedavi dönemini tamamlayınız.
 • Tedavi haftanız dahilinde belirtileriniz devam ederse veya daha da kötüleşirse doktorunuza danışınız.

ZOSTEX’in normal dozunun kullanımı 50 yaşın üzerindeki hastalarda postherpetik nevralji gelişme riskini azaltır. Postherpetik nevralji zonanın görüldüğü alanda, döküntü iyileştikten sonra gelişen sürekli ağrıdır.

Değişik yaş grupları

18 yaşından küçükseniz ZOSTEX kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Orta ile ağır böbrek bozukluğu olan hastalarda ve orta ile ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Eğer ZOSTEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zostex’in fiyatını eczanelerden öğrenebilirsiniz

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOSTEX kullanırsanız

ZOSTEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOSTEX’i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi vaktinde almayı unutursanız hatırladığınız anda hemen alınız. Bir sonraki tableti ertesi gün alırken önceki gün aldığınız vakit olmasına dikkat ediniz. 7 günlük tedavi dönemi tamamlanıncaya kadar bu yeni doz zamanlamasıyla devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Günlük dozunuzu unutmaya devam ederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

ZOSTEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ZOSTEX kullanmayı bırakmayınız. Bu tedavinin tam olarak faydasını görmek için 7 gün süreyle ilacınızı almalısınız.

Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZOSTEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Etkin madde brivudine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • ZOSTEX’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız
 • 8 yaşın altındaysanız.
Özellikle aşağıdaki durumlarda ZOSTEX kullanmayınız:
 • Kanser tedavisinde (kemoterapi) kullanılan ilaçlardan alıyorsanız, özellikle aşağıdaki ilaçlardan biri ile tedavi ediliyorsanız
 • İmmün sisteminiz (infeksiyonlara karşı vücudunuzun savunması) ağır şekilde bozulmuşsa; örneğin aşağıdaki ilaçlar ile tedavi ediliyorsanız:
 • Kanser ilaçları (kemoterapi), veya immünsupresan ilaçlar (bağışıklık sisteminizin fonksiyonlarını baskılayan veya azaltan ilaçlar)
 • Şiddetli fungal enfeksiyon nedeniyle flusitozin içeren bir ilaç ile tedavi ediliyorsanız

ZOSTEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Cildinizdeki döküntü zaten tam olarak oluşmuşsa (kabuklanma başlangıcı). Emin değilseniz doktorunuza danışınız.
 • Kronik karaciğer rahatsızlığınız (örneğin kronik hepatit) varsa ZOSTEX kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • ZOSTEX’i 7 günden daha fazla kullanmayınız, çünkü önerilen 7 günlük tedavinin uzaması hepatit (karaciğer iltihabı) gelişim riskini arttırır ( Bakınız bölüm “Olası yan etkiler” ).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOSTEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZOSTEX yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Zostex alkol ile alınırmı?

Zostex’in Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır. Kullananların yorumlarına bakılarak Zostex’i alkol ile alırsanız ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Zostex’i alkol ile kullanmayın.

Hamilelik

Gebelik sırasında ZOSTEX kullanmayınız.

Bu ilaç gebelikte zararlıdır. Bu ilacı kullanırken etkili doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Emzirme

Emziriyorsanız ZOSTEX kullanmayınız. ZOSTEX’in etkin maddesi emzirdiğiniz süt yoluyla bebeğinize geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Sık olmamakla birlikte, ZOSTEX kullanan birkaç hastada baş dönmesi ve uyuklama görülmüştür. Bu gibi yan etkiler fark ederseniz araç sürmeyiniz veya makine kullanmayınız veya güvenlik basamağı olmaksızın çalışmayınız. Tavsiye için doktorunuza başvurunuz.

ZOSTEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz (bir tür şeker) içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

ZOSTEX aşağıdaki etkin maddelerden birini içeren herhangi bir kanser kemoterapi ilacıyla birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu ilaçların zararlı etkileri ciddi şekilde artabilir ve ölümcül olabilir:
ZOSTEX’i şiddetli mantar enfeksiyon tedavisinde kullanılan etkin madde flusitozin içeren ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.
ZOSTEX tedavisinin bitiminden sonraki 4 hafta içerisinde yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi biri ile tedavi görecekseniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.