İlaçlar

Zoretanin Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?

Zoretanin Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?

Zoretanin etkin madde olarak, vitamin A ile ilişkili ve retinoidler olarak isimlendirilen bir gruba dahil olan 20 mg izotretinoin içermektedir

Her bir Zoretanin ambalajı, 10’ar kapsüllük blisterler halinde 30 adet yumuşak jelatin kapsül içermektedir. Kapsüller, san / portakal renkli opak viskoz sıvı içeren, koyu kızıl kahve renkli, oblong yumuşak jelatin kapsüller halindedir

Zoretanin, aknenin (sivilcenin) şiddetli tiplerinin [örneğin; yumrulu (nodüler), yuvarlak (konglobat) akne veya kalıcı yara izi bırakma riski olan akne] tedavisinde kullanılır. Zoretanin’i akneniz, antibiyotik ve cilt tedavileri dahil akne karşıtı tedaviler ile iyileşmediği takdirde kullanacaksınız.

Zoretanin Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Zoretanin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zoretanin’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli (anafilaktik) reaksiyonlar: boğazda, yüzde, dudaklarsa ve ağızda ani şişmeyle oluşan nefes alıp verme ve yutkunma zorlukları. Ayrıca ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zoretanin’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Seyrek  Yan Etkiler

Döküntü ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar

Depresyon ve ilgili bozukluklar. Bunun işaretleri: üzgün ve boş ifade, ruh değişiklikleri, endişe (anksiyete), ağlama nöbetleri, hırçınlık, mutsuzluk, sosyal veya spor aktivitelere olan hevesin kaybedilmesi, aşın veya çok az uyuma, kiloda veya iştahta değişiklikler, okul veya iş performansında azalma veya konsantrasyon sıkıntısı içerir.

Var olan depresyonun kötüleşmesi.

Sert veya saldırgan olma.

Saç kaybı (kellik). Bu sadece geçici bir süre içindir. Tedavi sonlandırıldıktan sonra saçınız eski haline döner.

Bazı hastalar, kendilerine zarar verme veya hayatlarım sonlandırma düşüncesi (intihar düşünceleri) içerisinde olmuştur, hayatlarım sonlandırmaya (intihar teşebbüsü)

çalışmışlardır veya hayatlarını sonlandırmışlardır. Bu hastalar depresyondaymış gibi gözükmeyebilir.

Olağandışı davranış.

Ruhsal denge bozukluğu: sesler duyma veya gerçekte var olmayan şeyleri görme gibi gerçekle bağlantı kaybı.

Ciltte veya gözlerde sanlık ve yorgun hissetme. Bunlar hepatitin işareti olabilir.

İdrara çıkmada zorluk, şişmiş ve kabank göz kapaklan, aşın derecede yorgun hissetme. Bunlar böbrek iltihabının işaretleri olabilir.

Mide bulantısı ve kusma ile birlikte sürekli baş ağnsı ve bulanık görme dahil görüş bozukluklan. Bunlar, özellikle Zoretanin terasiklinler olarak adlandınlan antibiyotikler ile birlikte alındığında, selim intrakraniyal hipertansiyonun belirtileri olabilir.

Şiddetli kas kasılması, halsizlik, sersemlik.

Kanlı veya kansız ishal, dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama, mide bulantısı ve kusma ile birlikte şiddetli karın ağnsı. Bunlar mide durumunun ciddiyetini gösterebilir ve bazen Zoretanin tedavisi kesildikten sonra da devam edebilir. Bu şikayetlerinizi hemen doktorunuza iletiniz. Doktorunuz gerekirse Zoretanin tedavinizi sonlandıracaktır.

Lenf bezleri şişebilir. Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

ilk haftalarda akne kötüleşebilir ancak belirtiler zamanla iyileşir.

Ciltte özellikle yüzde iltihaplanma, şişme ve normale göre koyulaşma.

Aşın terleme veya kaşınma

Işığa hassasiyette artma

Tırnak kökünde bakteriyel enfeksiyonlar ve tırnak değişiklikleri

Şişme, akma, akıntı.

Ameliyat sonrası yarada kalınlaşma

Vücut kıllarında artış

‘Geceleri daha az görebilirsiniz; renk körlüğü ve renk görüşünde kötüleşme.

Işığa olan hassasiyet artabilir; fazla parlak güneş ışığından gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Diğer görme problemleri, bulanık görme, çarpık görme, göz üzerinde bulutlu yüzey (komeal bulanıklık, katarakt)

Boğazda kuruluk, ses kısıklığı.

Özellikle astımımz varsa aniden göğsün gerilmesi, nefesin kesilmesi ve hırıltı.

Duyma zorlukları.

Aşın susama; sık sık idrara çıkma gereksinimi; kan testleri kan şekerinizde artış gösterir. Bunların hepsi şeker hastalığının işareti olabilir.

Romatizma; kemik bozuklukları (büyümede gecikme, aşın büyüme ve kemik yoğunluğunda değişiklikler); büyüyen kemiklerin büyümesi durabilir.

Yumuşak dokularda kalsiyum birikintisi, yaralı tendonlar, eğer hareketli egzersiz yapıyorsanız kanınızda yüksek seviyelerde kas bozulma ürünleri.

Genel olarak iyi hissetmeme

Kanda yüksek seviyelerde ürik asit

Bakteriyel enfeksiyonlar.

Dış eti kanaması ve iltihabı.

Yemek borusu iltihabı ve ülseri

Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu (eritema multiforme)

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz) Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve hastaneye yatış, sakatlık hayatı tehdit edici olaylar veya ölümle sonuçlanabilir. Doktorunuz şiddetli cilt reaksiyonlan bakımından sizi yakından takip edecek ve gerekirse Zoretanin tedaviniz sonlandıracaktır.

Pazarlama sonrası deneyimde, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerçekleştiren hastalarda hastaneye yatışa sebep olabilen ve bazılan ölümle sonuçlanan ciddi iskelet kası yıkımı rapor edilmiştir. Kemik ve kas problemlerinizi kötüleştirmemek için Zoretanin kullanırken yoğun fiziksel aktiviteyi kesiniz.

Zoretanin Nasıl Kullanılır?

Normal başlangıç dozu, vücut ağırlığı (kg) başma günde 0.5 mg’dır (0.5 mg/kg/gün). Örneğin: eğer 70 kg ağırlığındaysanız, tedaviye günde 35 mg’lık doz ile başlayacaksınız.

Kapsülleri günde 1 veya 2 kere tok kanuna alınız.

Birkaç hafta sonunda doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir. Bu ilaca nasıl uyum sağladığınıza bağlıdır. Çoğu hasta için doz, 0.5 ve 1.0 mg/kg/gün arasında olacaktır.

Tedavi genel olarak 16 ila 24 hafta arasında sürer. Çoğu hastaya 1 tedavi dönemi yeter. Akneniz, tedaviden sonraki 8 haftaya kadar iyileşme göstermeye devam edebilir. Bu süre içerisinde yeni bir tedaviye başlamayınız.

Bazı hastalar tedavilerinin ilk haftalarında aknelerinin kötüleştiğini fark ederler. Bu durum tedavi devam ettikçe düzelir.

Kapsüller ağızdan, tok kanunayken alınır. İçecekle veya yemekle birlikte bütün olarak yutunuz.

Eğer şiddetli böbrek problemleriniz varsa, genel olarak düşük dozla (günde 10 mg gibi) tedaviye başlayacaksınız ve bu doz daha soma vücudunuzun dayanabileceği en yüksek doza çıkarılacaktır.

Eğer vücudunuz önerilen doza dayanamıyorsa, size düşük doz reçete edilebilir; bu uzun süre tedavi edilmeniz ve aknenizin yeniden oluşabileceği anlamına gelebilir.

Eğer karaciğer yetmezliği varsa Zoretanin kullanılmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Zoretanin ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer Zoretanin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zoretanin 2 Doz Alınır mı?

Zoretanin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

Eğer Zoretanin kullanmayı unutursamz, mümkün olan en kısa sürede unutulan dozxı alınız. Ancak, bir sonraki dozunuza yakın bir sürede bu durumu farkederseniz, unutulan dozu atlayınız ve önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.

Zoretanin Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Soya veya Zoretanin’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz. Bu ilaç, izotretinoinin yam sıra soya yağı da içermektedir.

Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız,

Eğer emziriyorsanız,

Eğer karaciğer hastalığınız varsa,

Eğer çok yüksek kan yağ değerleriniz varsa (örneğin; yüksek kolestrol veya trigliseridler),

Eğer vücudunuzda çok yüksek A vitamini değerleriniz varsa (A hipervitaminozisi),

12 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız. Sadece ergenlik dönemine gelmiş 12 yaşından büyük çocuklarda kullanmalısınız.

Eğer tetrasiklinlerle birlikte tedavi görüyorsanız.

Kadın hastalar için tavsiyeler

Zoretanin’in doğmamış bebeğinize zarar vermesi (medikal dilde Zoretanin teratojeniktir) olasıdır. Ayrıca düşük riskini de artırmaktadır.

Zoretanin Hamileyken Kullanılır mı?

Eğer emziriyorsanız Zoretanin’i kullanmamalısınız. Bu ilacm sütünüze geçme olasılığı vardır ve bebeğinize zarar verebilir.

Eğer tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa ilacı kullanmayınız.

Hamile kalma olasılığı bulunan kadın hastalara, kusurlu doğum (doğmamış bebeğe zararlı) riskinden dolayı Zoretanin çok sıkı kurallar dahilinde reçete edilmektedir. Kurallar aşağıdaki gibidir:

Zoretanin’i sadece, antibiyotikler ve cilt tedavileri dahil diğer akne karşıtı tedavilerin iyileştirmediği şiddetli akneniz varsa almalısınız.

Doktorunuz doğum kusurlarım açıklamış olmalıdır: neden hamile kalmamanız gerektiğini ve hamileliği önlemek için neler yapmanız gerektiğini anlamış olmalısınız.

Kontrasepsiyonu (doğum kontrolü) doktorunuz ile konuşmuş olmalısınız. Doktorunuz size gebeliği önleme hakkında bilgi verecektir. Kendisi sizi, doğum kontrolü hakkında tavsiye verebilecek bir hekime yönlendirebilir.

Kondomlar veya spermisid dahil gebeliği önleyici bir veya tercihen iki etkili doğum kontrol yöntemini, Zoretanin tedavisine başlamadan 1 ay önce, tedavi sırasmda ve tedavi bittikten sonraki 1 ay süresince kullanmanız konusunda hemfikir olmalısınız. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, sizden negatif olması gereken hamilelik testini yaptırmanızı isteyecektir.

Adet görmeseniz veya cinsel olarak aktif olmasanız bile kontrasepsiyon uygulamalısınız (doktorunuz bunun gerekli olmadığına karar vermediği sürece).

Aylık ziyaretlerin ve doktorunuzca tavsiye edilen ilave hamilelik testlerinin gerekliliğini kabul etmelisiniz. Zoretanin’i kestikten 5 hafta sonra test yaptırmalısınız. Tedavi sırasında ve sonraki 1 ay boyunca hamile kalmamalısınız.

Doktorunuz sizden, riskler hakkında bilgilendirildiğinizi ve gerekli önlemleri kabul ettiğinizi teyit eden bir form imzalamanızı isteyecektir.

Zoretanin kullanımı sırasında veya tedavi kesildikten sonraki 1 ay içerisinde hamile kalırsanız, HEMEN ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza danışınız. Kendisi gerekli tavsiye için sizi yönlendirecektir.

Doktorunuz, Zoretanin kullanıcıları için hazırlanmış, hamilelik ve hamilelikten korunma ile ilgili bilgiler içeren bir yazılı dökümanı size göstermelidir. Eğer bu materyali görmediyseniz doktorunuza sorunuz.

Erkek hastalar için tavsiyeler

Zoretanin’in sperme zarar vermesi beklenmez. Zoretanin kullanan erkek hastaların semeninde, çok düşük seviyelerde izotretinoin bulunmaktadır, fakat bu partnerinizin doğmamış bebeğine zarar vermeyecek kadar çok azdır. İlacınızı başkası ile, özellikle kadınlarla, paylaşmamanız gerektiğini hatırlamalısınız.

Tüm hastalar için tavsiyeler

Eğer depresyon, intihar davranışı veya ruh hastalığı dahil önceden herhangi bir ruhsal hastalığınız olduysa veya bu koşullardan herhangi biri için ilaç alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Zoretanin, yaygın olarak kolestrol veya trigliseritler gibi kan yağlarını artırır. Doktorunuz Zoretanin tedavisi öncesinde, şurasında ve sonrasında bu seviyeleri ölçecektir. Eğer halihazırda yüksek kan yağımz, diyabetiniz (yüksek kan şekeri), aşın kilonuz varsa veya alkolikseniz doktorunuza söyleyiniz. Daha sık kan testine ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer kan yağlarınız yüksek çıkarsa, doktorunuz ilacınızın dozunu azaltabilir veya Zoretanin’i kesebilir.

Zoretanin, karaciğer enzim değerlerini artırabilir. Doktorunuz, Zoretanin tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında bu seviyeleri ölçmek amacıyla kan testleri yapacaktır. Eğer yüksek çıkarlarsa, doktorunuz ilacınızın dozunu azaltabilir veya Zoretanin’i kesebilir.

Zoretanin, kan şekeri değerlerini artırabilir. Seyrek durumlarda, hastalar şeker hastası olabilir. Özellikle eğer halihazırda diyabetiniz, aşın kilonuz varsa veya alkolikseniz, doktorunuz tedaviniz süresince kan şekeri değerlerinizi izleyecektir.

Cildiniz kuruyabilir. Tedavi süresince cildinizi nemlendiren merhem veya krem ve dudak kremi kullanmalısınız. Cildinizin tahriş olmasını engellemek için, pul pul dökülmeyi veya akneyi önleyen ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Fazla güneş ışığım engelleyiniz ve güneş lambası içerikli (solaryum) cihazlar kullanmayınız. Cildiniz güneş ışığına karşı daha da hassaslaşabilir. Güneşe çıkmadan evvel, yüksek koruma faktörlü (en az 15 koruma faktörlü) bir güneşten koruyucu kullanmalısınız.

Herhangi bir kozmetik cilt tedavisi almayınız. Zoretanin, cildinizin direncini azaltabilir. Tedavi sırasında veya tedaviden sonraki 6 ay boyunca, herhangi bir ağda (kılların giderilmesi), dermabrazyon (ciltteki lekeleri veya berileri yok etme işlemi) veya lazer tedavisi (tahrişin veya yara izinin giderilmesi) yaptırmayınız. Bu işlemler yara izine, cildin tahriş olmasına veya seyrek olarak ciltte renk değişikliklerine sebep olabilir.

Yoğun egzersizi ve fiziksel aktiviteyi kesmelisiniz. Zoretanin, kaslarda ve eklemlerde ağrıya sebep olabilir

Zoretanin kullanırken A vitamini takviyesi almayınız. Her ikisini birlikte kullanmak, yan etkilerin riskini artırabilir.

Zoretanin kullanırken veya tedavi sonrasındaki 1 ay süresince kan bağışında bulunmayınız. Eğer hamile olan birine kanınız verilirse, bebek sakat doğabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Zoretanin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Zoretanin kullanırken normal olarak yiyecek ve içecek alabilirsiniz.

Zoretanin’in Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır.

HAMİLEYKEN KULLANILMAMALIDIR.

Zoretanin kullanımı sırasında veya tedavi kesildikten sonraki 1 ay içerisinde hamile kalırsanız, HEMEN ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza danışınız. Kendisi gerekli tavsiyeler için sizi yönlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRİRKEN Zoretanin KULLANILMAMALIDIR.
Araç ve makina kullanımı
Tedaviniz süresince geceleri iyi göremeyebilirsiniz. Bu aniden olabilir. Seyrek durumlarda, tedavinin kesilmesiyle beraber bu durum devam etmektedir. Çok seyrek olarak, bitkinlik ve sersemlik bildirilmiştir. Eğer bunlar sizde meydana gelirse, araç ve makine kullanmayınız.

Zoretanin’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Zoretanin, soya yağı içermektedir. Soya yağma aleıjiniz varsa Zoretanin kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Zoretanin Kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Zoretanin kullanırken, A vitamini takviyesi veya tetrasiklin (bir antibiyotik çeşidi) almayınız veya akne için herhangi bir cilt tedavisi görmeyiniz. Nemlendirici ve yumuşatıcılar (su kaybım önleyen ve cilde yumuşaklık veren cilt kremleri ve preparatlannı) kullanabilirsiniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.