İlaçlar

Zomig Migren İlacı Yan Etkileri


ZOMIG Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

 1. ZOMİG sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletir. ZOMİG film tablet 3 tabletlik ambalajda sunulmaktadır.
 2. ZOMİG, 5HT1 agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Migren ataklarının tedavisinde kullanılır. Bu grup ilaçlar migren atağı sırasında beynin migrenle ilgili bölgesi üzerinde etkilidir.
 3. ZOMİG, migren atağı görüldüğü zaman kullanılan bir ilaçtır. Migren atağının oluşmasını önlemek için kullanılmaz.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZOMIG’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOMİG’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz(bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Seyrek(<1/1000)

 1. Anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar ,
 2. Aşırı duyarlılık,
 3. Ağız ,dudaklar,dil ve boğaz şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar ,

Çok seyrek(<1/10000)

 1. Anjina (şiddetli göğüs ağrısı),
 2. Kalp spazmı,
 3. Kalp krizi ,
 4. Kanlı ishal ,
 5. Mide-barsak sistemi ve dalak damarlarında spazm ile birlikte enfarktüs olasılığı (şiddetli karın ağrısı.)

-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise ,acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

-Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

-Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz ,doktorunuza söyleyiniz

Yaygın (< 1/10)

 1. Baş dönmesi,
 2. Baş ağrısı,
 3. Ciltte hassasiyetin artması,
 4. El ve ayak parmaklarında karıncalanma,
 5. Uyuklama,
 6. Sıcaklık hissi
 7. Çarpıntı (düzensiz kalp atışı)
 8. Karın ağrısı,
 9. Ağız kuruluğu,
 10. Bulantı,
 11. Kusma ,
 12. Kas zayıflığı,
 13. Kaslarda ağrı veya sızı
 14. Halsizlik, güçsüzlük,
 15. Boğazda,boyunda,göğüste,kollarda veya bacaklarda ağırlık, sıkışma ,ağrı veya baskı hissetme

Yaygın olmayan(< 1/100)

 1. Taşikardi (kalp hızında artış),
 2. Tansiyonun geçici olarak artması ,
 3. İdrar miktarı ve sıklığında artış ,

Seyrek(<1/1000)

 1. Ciltte döküntülü kızarıklıklar,
 2. Ürtiker (kurdeşen),

Çok seyrek(<1/10000)

 1. Acil idrar yapma hissi

Bunlar ZOMİG ’in hafif yan etkileridir.

ZOMIG Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZOMİG’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 2. Migren atağının başladığını hissettiğiniz zaman alacağınız normal doz 1 tablettir.
 3. İlacınız, migren atağınız sırasında ne zaman alınırsa alınsın aynı derecede etlikidir; ancak yine de ZOMİG’i migren atağınız başladıktan sonra mümkün olduğunca erken alınız.
 4. İki saat sonra migreniniz geçmediyse 1 tablet daha alabilirsiniz.
 5. 24 saat içinde alacağınız ZOMİG miktarı 10 mg’ı (4 tablet) geçmemelidir

Uygulama yolu ve metodu

 • ZOMİG tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş üzeri hastalarda ZOMİG’in güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

 • Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 • Eğer orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa 24 saatte en fazla 5 mg (2 tablet) ZOMİG kullanınız.
 • Eğer ZOMİG’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOMIG kullanırsanız

ZOMİG’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz .

ZOMIG’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOMIG’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Etkin madde zolmitriptan veya ZOMİG’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 2. Kontrol altına alınması zor olan yüksek tansiyonunuz varsa,
 3. İskemik veya koroner kalp hastalığınız (kalp arterlerinde zayıf kan akımı) varsa,
 4. Prinzmetal angina denen belirli bir tip göğüs ağrınız varsa,
 5. Bir, iki gün içinde düzelen felç geçirdiyseniz veya felce benzer belirtileriniz olduysa (geçici iskemik atak),
 6. Migren tedavisi için 5HTı grubu ilaçlardan herhangi başka bir ilaç veya ergotamin veya ergotamin türevi bir ilaç kullanıyorsanız,
 7. Hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik migren tanısı konmuşsa

ZOMIG’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz 

 • Eğer beyin kanaması, felç geçirdiyseniz veya hipertansiyon (yüksek tansiyon) şikayetiniz olduysa,
 • Eğer anjina, miyokard enfarktüsü (kalp krizi) gibi kalbinizle ilgili problemleriniz varsa,
 • Eğer daha önce size kalp hastalığı riskinizin yüksek olduğu söylendiyse,
 • Eğer Wolf-Parkinson-White Sendromu (özel bir tip anormal kalp ritmi) denen bir hastalığınız olduğu söylendiyse,
 • Eğer karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa,
 • Eğer migren tedavisi için başka ilaç kullanıyorsanız veya depresyon tedavisi için ilaç kullanıyorsanız (Diğer ilaçlarla kullanım bölümüne bakınız),
 • Eğer daha önce zolmitriptana karşı alerjiniz olduysa,
 • Eğer fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin gibi SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörleri) veya venlafaksin, duloksetin gibi SNRI (serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri) olarak isimlendirilen ilaçlardan kullanıyorsanız,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOMIG’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZOMİG yiyeceklerden etkilenmez.

ZOMIG’in Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır.

Hamilelik/Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 4. İlacın anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir bilgi olmadığından, emziren kadınlarda kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekir.

Araç ve makina kullanımı

ZOMİG’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Buna rağmen uyku hali görülebileceğinden dikkatli olmak gerekir.

ZOMIG’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük (intolerans) olduğu söylenmişse ZOMİG almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ZOMİG kullanmayınız:

Migren tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar
 • ZOMİG ile aynı tür ilaçlar (5HTı agonistleri/serotonin agonistleri /triptanlar)
 • Ergotamin veya ergotamin türevi içeren ilaçlar (dihidroergotamin veya metiserjid gibi). Eğer bu ilaçları kullandıysanız, ZOMİG kullanmak için aradan 24 saat geçmesini beklemeniz gerekir. Aynı şekilde ZOMİG kullandıysanız da ergotamin veya ergotamin türevi ilaçlar kullanmak için aradan 6 saat geçmesi gerekir.
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Moklobemid gibi MAO-A inhibitörleri olarak isimlendirilen ilaçlar,
 • Fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin gibi SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörleri) olarak isimlendirilen ilaçlar,
 • Venlafaksin, duloksetin gibi SNRI (serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri) olarak isimlendirilen ilaçlar,
Diğer İlaçlar
 • Simetidin (hazımsızlık veya mide ülseri tedavisi için)
 • Kinolon grubu antibiyotik (siprofloksasin gibi)
 • St John bitkisi (Hypericum perforatum) gibi bitkisel ilaçlar

 

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.