İlaçlar

Zoltem Yan Etkileri ve Kullanım Tipleri


ZOLTEM nedir ve ne için kullanılır?

Bazı ilaç tedavileri (örn; kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. ZOLTEM kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

ZOLTEM ondansetron etkin maddesini içerir. Sarı renkli, film kaplı, bir yüzü Nobel logolu, 6 adet tablet içeren ambalajlar halindedir.

ZOLTEM anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. 

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOLTEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOLTEM’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.
 • Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 • Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLTEM’e karşı CİDDİ alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı

Yaygın görülen yan etkiler

 1. Hararet veya sıcak basması hissi
 2. Kabızlık
 3. Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

 

Yaygın olmayan yan etkiler

 1. Hıçkırık
 2. Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 3. Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 4. Göğüs ağrısı
 5. Nöbetler
 6. Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 7. Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik

 

Seyrek görülen yan etkiler:

 1. Baş dönmesi ya da sersemlik
 2. Bulanık görme
 3. Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

 

Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

ZOLTEM Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde alınız, size reçete edilen doz aldığınız tedaviye bağlıdır. Bu kullanma talimatı size genel olarak ilacınızı ne kadar ve hangi sıklıkla almanız gerektiğini söyler. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Yetişkinlerde olağan doz;

 1. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma: Önerilen oral doz/ağızdan alınan doz tedaviden 1-2 saat önce 8 mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8 mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, ZOLTEM tedavisine, tedavi kürü sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen doz günde iki kere 8 mg’dır.
 2. Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: ZOLTEM oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben ZOLTEM tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8 mg’dır.
 3. Operasyon sonrası bulantı ve kusma: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

 • Ağızdan alınır.

Çocuklarda kullanımı

 1. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):
 2. Doktorunuz uygulanacak doza karar verecektir.
 3. Olağan doz günde en fazla 8 mg’dır ve 5 güne kadar sürdürülebilir.
 4. Postoperatif bulantı ve kusma:
 5. Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde veya tedavisinde oral uygulama için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

 • 65 yaşın üzerindeki hastalarda ZOLTEM’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

 • Böbrek yetmezliğinde ZOLTEM’in dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
 • Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ZOLTEM’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer ZOLTEM in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLTEM kullanırsanız

 • Eğer kazara fazla ilaç alırsanız, hiç ertelemeden ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
 • ZOLTEM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOLTEM’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissediyor veya kusuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dozu alınız ve daha sonraki dozları planlandığı gibi alınız.
 2. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissetmiyorsanız, bir sonraki dozu talimatta belirtildiği gibi alınız.
 3. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOLTEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOLTEM’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

ZOLTEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Ondansetron veya ZOLTEM’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 2.  Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 3. Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 4. Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız
 5. Emziriyorsanız
 6. Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 7. Bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğunu (dayanıksız olduğunuzu) biliyorsanız
 8. Kalp atımında düzensizlik (aritmi) içeren kalp problemleriniz varsa.

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik/Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 4. Eğer ZOLTEM kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

 • Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

ZOLTEM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (dayanıksız olduğunuz) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Sunset sarısı ve Ponceau 4R kırmızı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOLTEM’in etkisi azalabilir.
 2. Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOLTEM bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.
 3. Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

ZOLTEM’in Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.