İlaçlar

Zolerip İlacının Kullanım Alanları ve Yan Etkileri


ZOLERIP Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ZOLERİP, yuvarlak, beyaz renkli tablet şeklindedir ve 28 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ZOLERİP antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ZOLERİP, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır.

Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

Majör depresif epizodların tedavisinde bir antidepresan tedavisine ek olarak ZOLERİP kullanılabilir.

 • ZOLERİP, 6 ila 17 yaşındaki çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluk ile ilişkilendirilen irritabilite semptomları (başkalarına karşı agresif davranış, kasıtlı olarak kendine zarar verme girişimleri, öfke nöbetleri, ruh halinin hızla değişmesi) tedavisinde kullanılır.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Aşağıdakilerden biri olursa ZOLERİP’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 1. Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 2. Kalp krizi
 3. İntihar düşüncesi
 4. İntihar girişimi ve intihar
 5. Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma
 6. Nöbet
 7. Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 8. Yüksek kan basıncı
 9. Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, gögüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)
 10. Gırtlak çevresindeki kasların spazmı
 11. Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLERİP’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 1. Göğüs ağrısı
 2. Olağan dışı kalp atımı
 3. Yüksek kan şekeri
 4. Şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi
 5. Pankreas iltihabı
 6. Karaciğer iltihabı
 7. El, bilek ya da bileklerin şişmesi
 8. İdrar yapmada zorluk
 9. Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 10. Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma
 11. Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması
 12. Anormal karaciğer test değerleri
 13. Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler
 14. Konuşma bozukluğu
 15. Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık

Ciddi Yan etkiler çok seyrek görülür.

 1. Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri
 2. Baş ağrısı
 3. Halsizlik, yorgunluk
 4. Bulantı, kusma
 5. Hazımsızlık
 6. Kabızlık
 7. Tükürük artışı
 8. Sersemlik
 9. Uyku zorluğu ya da uyku hali
 10. Huzursuzluk
 11. Titreme
 12. Bulanık görme
 13. Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarlarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı
 14. Ruhsal çökkünlük hali
 15. Karın ve mide rahatsızlığı
 16. İshal
 17. Olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi
 18. Aşırı terleme
 19. Sertlik ya da kramplar
 20. Kas ağrısı
 21. İstem dışı idrar kaçırma
 22. Kanda düşük sodyum seviyesi
 23. Kilo artışı ya da azalması
 24. Anoreksi
 25. Sinirlilik, ajitasyon
 26. Endişeli hissetme
 27. Bayılma
 28. Yutma zorluğu

 

 • Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.
 • 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.
 • Majör depresif episodların tedavisinde bir antidepresana ek olarak ZOLERİP alırken aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir;
 • Yaygın: Kilo alımı, huzursuzluk, uyku hali, sersemlik, dikkat bozukluğu, kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri, nefes almada zorluk, bulanık görme, kabızlık, hazımsızlık, yorgunluk, sinirli hissetme ve uyuma zorluğu Yaygın olmayan: Hızlı ya da düzensiz kalp atışları (palpitasyonlar).

ZOLERIP Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZOLERİP’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.
 2. ZOLERİP’in yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.
 3. ZOLERİP, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.
 4. Majör depresif epizodların tedavisinde bir antidepresana ek olarak size ZOLERİP verilmişse olağan başlangıç dozu 5 mg/gündür. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 15 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
 2. ZOLERİP tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
 3. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan ZOLERİP günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

 • ZOLERİP’in 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda ZOLERİP kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. ZOLERİP kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

 • Hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Özel kullanım durumları

 • Özel kullanım durumu yoktur.
 • Eğer ZOLERİP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLERIP kullanırsanız

 • ZOLERİP’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOLERIP’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 2. ZOLERİP ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler
 3. Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

ZOLERIP’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Aripiprazole veya ZOLERİP’in içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

ZOLERIP’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ZOLERİP tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

 1. Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 2. Nöbet geçirdiyseniz,
 3. Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,
 4. Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 5. Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 6. Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.
 7. Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuz söylemelidir.
 8. Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.
 9. Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.
 10. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOLERIP’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • ZOLERİP’i yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.
 • ZOLERİP kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. ZOLERİP, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 2. Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.
 3. Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.
 4. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 5. Emzirme

      Araç ve makina kullanımı

 1. ZOLERİP’in sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Eğer,Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ZOLERİP tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 2. ZOLERİP’in bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ZOLERİP dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:
 3. Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar
 4. Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler
 5. Mantar ilaçları
 6. HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 7. Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

 

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.