İlaçlar

Zoledrin’in Yan Etkileri ve Hamilelikte Kullanımı


ZOLEDRIN Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ZOLEDRİN bir adet flakon ve hasta kullanma talimatını içeren karton kutuda, kullanıma sunulmaktadır.

ZOLEDRİN kemik üzerinde etkili, kemik dokusu yıkımını baskılayan güçlü bir ilaçtır. Standart kanser tedavisiyle birlikte uygulanarak kemiğe yayılmış kanser ve multipl miyelomun (kemik iliğini tutan bir kanser sekli) kemik dokusunda yıkıma bağlı gelişen lezyonların tedavisinde ve kötü huylu tümörler nedeniyle kandaki kalsiyum seviyesinin aşırı artması durumlarında kullanılır.

Olası yan etkiler nelerdir?

En Yaygın Yan Etkileri

Her 10 kişiden birini etkileyebilecek çok yaygın yan etkiler aşağıdadır.

 1. Kan fosfat düzeylerinde düşme (hipofosfatemi)
 2. Kansızlık
 3. Başağrısı
 4. Bir çeşit göz iltihabı (konjonktivit)
 5. Bulantı, kusma, iştahsızlık (anoreksi),
 6. Kemik ağrısı, kas ağrısı (miyalji), eklem ağrısı (artralji)
 7. Böbrek bozukluğu
 8. Ateş, grip benzeri belirti (yorgunluk, titreme terleme nöbetleri, huzursuzluk ve ateş basması dahil)
 9. Kan kreatinin ve kan üre seviyelerinde artış, kan kalsiyum düzeyinin düşük olması (Hipokalsemi)

Yaygın Olmayan Yan Etkileri

Her 1000 kişiden birini etkileyebilecek yaygın olmayan yan etkiler aşağıdadır.

 1. Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 2. Aşırı duyarlılık reaksiyonu
 3. Endişe (anksiyete), uyku bozukluğu
 4. Baş dönmesi, uyuşma (parestezi), tat bozuklukları, duyu azalması (hipoestezi), uyarıların olduğundan şiddetli algılanması (hiperestezi), titreme (tremor)
 5. Bulanık görme
 6. Yüksek tansiyon (hipertansiyon), düşük tansiyon (hipotansiyon)
 7. Nefes darlığı (dispne), öksürük
 8. İshal (diyare), kabızlık (konstipasyon), karın ağrısı, hazımsızlık (dispepsi), ağız içinde iltihap (stomatit), ağız kuruluğu
 9. Kaşıntı, döküntü (eritematöz ve maküler döküntüler dahil)
 10. Terleme artışı
 11. Kas krampları
 12. Akut böbrek yetmezliği, idrarda kan tespit edilmesi (hematüri), idrarda protein tespit edilmesi (proteinüri)
 13. Kuvvetsizlik (asteni), el ve ayaklarda şişme, uygulama bölgesinde ağrı, şişme, sertleşme gibi belirtiler, göğüs ağrısı, kilo artışı
 14. Kanda magnezyum düzeyinin düşük olması (hipomagnezemi)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

Her 10000 kişiden birini etkileyebilecek seyrek yan etkiler aşağıdadır:

 1. Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni)
 2. Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 3. Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 4. Kalp atımının yavaşlaması

Çok Seyrek Görülen Yan Etkileri

 1. Bir tür göz iltihabı (uveit), bir çeşit doku iltihabı (episklerit)
 2. Kandaki sodyum düzeyinin normalin üstüne çıkması (hipernatremi)
 3. Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokalemi), kan potasyum düzeyinin yükselmesi (hiperkalemi)

ZOLEDRIN Nasıl Kullanılır ?

ZOLEDRİN’i daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Size uygulanan dozdan şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genel olarak önerilen doz 4 mg’dır. Ancak böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa, doktorunuz daha düşük bir doz önerecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozunuzu artırabilir ya da azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu

ZOLEDRİN konusunda deneyimli bir sağlık personeli tarafından sadece damar içine (intravenöz) infüzyon yoluyla uygulama içindir. Kas içine (intramüsküler) uygulanmamalıdır. ZOLEDRİN ağızdan alınmamalıdır.

ZOLEDRİN uygulamadan önce, aseptik teknikler kullanılarak, 100 ml %0.9 sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilir ve 15 dakika süreyle damar içine verilir. İlacınızı buzdolabında saklıyorsanız, kullanmadan yarım saat önce buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına gelmesini sağlamak, soğuk enjeksiyon hissinin yaratacağı rahatsızlığı bir miktar azaltabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalar yakından izlenmelidirler.

Eğer ZOLEDRIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Özel kullanım durumları

 • Hafif ve orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliği durumunda ZOLEDRİN kullanılmamalıdır. İlacı kullanırken böbrek fonksiyonlarının izlenmesi ve her bir ZOLEDRİN dozundan önce serum kreatinin düzeylerinin ölçülmesi önerilmektedir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEDRIN kullanırsanız

 • ZOLEDRIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOLEDRIN’i kullanmayı unuttuysanız

Uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız ya da ilacınızı uygulatmadıysanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOLEDRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOLEDRİN tedavinin sonlandırılması sonrası bildirilmiş herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır. Ancak doktorunuz tarafından belirtilmedikçe ZOLEDRİN’in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. ZOLEDRİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

ZOLEDRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 1. Zoledronik asit ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 2. Hamileyseniz
 3. Emziriyorsanız

ZOLEDRİN ‘i kullanmamalısınız.

ZOLEDRIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa
 2. Böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa
 3. Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa
 4. Kan değerleriniz düzensiz ise
 5. Çenenizde uyuşukluk, şişlik veya ağrı varsa
 6. Diş tedavisi görüyorsanız veya dişinizle ilgili bir ameliyat geçirecekseniz ZOLEDRİN’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Kullanımı

ZOLEDRİN hamilelikte kullanılmamalıdır. Bu nedenle tedaviniz sürerken hamile kalmamak için gereken tedbirleri almalısınız. Uygulayabileceğiniz yöntemler hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanımı

Zoledronik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle ZOLEDRİN ile tedavi süresince emzirmenin kesilmesi önerilir.

Araç ve makina kullanımı

ZOLEDRİN’in araç ve makine kullanma yeteneğini engellediği gösterilmemiştir. Bununla birlikte, araç ve makine kullanımı gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren, tehlike potansiyeli olan işlere başlamadan önce ZOLEDRİN’e nasıl tepki verdiğinizden emin olunuz.

ZOLEDRIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZOLEDRİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ZOLEDRİN kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

ZOLEDRİN; flakon başına 24 mg sodyum sitrat ihtiva eder. İçeriğinde yer alan sodyum miktarı lmmol’dan (23 mg) azdır. Bu nedenle düşük sodyum veya kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda da kullanılabilir.

ZOLEDRİN’in içeriğinde bulunan mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aminoglikozitler (bir antibiyotik grubu). ZOLEDRİN ile birlikte kullanıldığında kandaki kalsiyum seviyesi çok düşer.

Talidomid (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç). ZOLEDRİN ile birlikte kullanıldığında böbreklerinize zarar verebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.