İlaçlar

Zofran’in Yan Etkileri ve Kullanımı


ZOFRAN NEDİR?

ZOFRAN anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (örn; kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. ZOFRAN kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, ZOFRAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 Aşırı duyarlılık reaksiyonları. Belirtileri;

 1. – Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.
 2. – Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 3. – Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOFRAN’a karşı CİDDİ alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın görülen yan etkiler

 1. Baş ağrısı

Yaygın görülen yan etkiler

 1. Hararet veya sıcak basması hissi
 2. Kabızlık
 3. Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

Yaygın olmayan yan etkiler:

 1. Hıçkırık
 2. Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 3. Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 4. Göğüs ağrısı
 5. Nöbetler
 6. Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 7. Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik

Seyrek görülen yan etkiler:

 1. Baş dönmesi ya da sersemlik
 2. Bulanık görme
 3. Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

ZOFRAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde alınız, size reçete edilen doz aldığınız tedaviye bağlıdır. Bu kullanma talimatı size genel olarak ilacınızı ne kadar ve hangi sıklıkla almanız gerektiğini söyler. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Yetişkinlerde olağan doz;

 1. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma: Önerilen oral doz/ağızdan alınan doz tedaviden 1-2 saat önce 8mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8 mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, ZOFRAN tedavisine, tedavi kürü sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen doz günde iki kere 8 mg’dır.
 2. Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: ZOFRAN oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben ZOFRAN tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8 mg’dır.
 3. Operasyon sonrası bulantı ve kusma: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

 • Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı/Yaşlılarda kullanımı

 1. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):
 2. Doktorunuz uygulanacak doza karar verecektir.
 3. Olağan doz günde en fazla 8 mg’dır ve 5 güne kadar sürdürülebilir.
 4. Postoperatif bulantı ve kusma:
 5. Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde veya tedavisinde oral uygulama için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 6. 65 yaşın üzerindeki hastalarda ZOFRAN’ın, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

 1. Böbrek yetmezliğinde ZOFRAN’ın dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
 2. Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ZOFRAN’ın günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.
 3. Eğer ZOFRAN’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOFRAN kullanırsanız

 • Eğer kazara fazla ilaç alırsanız, hiç ertelemeden ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
 • ZOFRAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOFRAN’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissediyor veya kusuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dozu alınız ve daha sonraki dozları planlandığı gibi alınız.
 2. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissetmiyorsanız, bir sonraki dozu talimatta belirtildiği gibi alınız.
 3. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOFRAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • ZOFRAN’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

ZOFRAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 •  Ondansetron veya ZOFRAN’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz

ZOFRAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz
 2.  Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 3.  Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız
 4.  Emziriyorsanız
 5.  Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 6.  Bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğunu (dayanıksız olduğunuzu)
 7.  Kalp atımında düzensizlik (aritmi) içeren kalp problemleriniz varsa.
 8. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer ZOFRAN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

ZOFRAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (dayanıksız olduğunuz) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFRAN’ın etkisi azalabilir.
 2. Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFRAN bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.
 3. Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.
 4. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.