Zofran Zydis Ne İlacıdır ve Yan Etkileri Nelerdir?

Zofran Zydis anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (öm; kanser ilaçlan) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. Zofran Zydis kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.


Zofran Zydis Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, Zofran Zydis’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 •  Aşırı duyarlılık reaksiyonları belirtileri.
 •  Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.
 •  Göz kapaklan, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 •  Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın Yan Etkiler


 •   Baş ağrısı
 •  Hararet veya sıcak basması hissi
 •  Kabızlık
 •  Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 •  Hıçkırık
 •  Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 •  Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 •  Göğüs ağrısı
 •  Nöbetler
 •  Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik
 •  Baş dönmesi ya da sersemlik
 •  Bulanık görme
 •  Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)
 •  Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

Zofran Zydis Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde alınız, size reçete edilen doz aldığınız tedaviye bağlıdır. Bu kullanma talimatı size genel olarak ilacınızı ne kadar ve hangi sıklıkla almanız gerektiğini söyler. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Yetişkinlerde olağan doz.


Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma: Önerilen oral doz/ağızdan alınan doz tedaviden 1-2 saat önce 8mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, Zofran Zydis tedavisine, tedavi kürü sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen doz günde iki kere 8mg’dır.

Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: Zofran Zydis oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben Zofran Zydis tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8mg’dır.

Operasyon sonrası bulantı ve kusma: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilir.

Blister çubuğun folyo kapağını geriye doğru çekiniz ve NAZİKÇE ZYDIS’i kaldırınız.

(ZYDİS kırılgan olduğundan ve iç kısmından kırılacağından, folyo kapağına BASTIRMAYINIZ.). ZYDİS’ i dilinizin üzerine yerleştiriniz. Birkaç saniye içinde çözünecektir, sonra yutunuz.

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):

Doktorunuz uygulanacak doza karar verecektir.

Olağan doz günde en fazla 8 mg’dır ve 5 güne kadar sürdürülebilir.

Postoperatif bulantı ve kusma:

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde veya tedavisinde oral uygulama için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

65 yaşın üzerindeki hastalarda Zofran Zydis’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde Zofran Zydis’ın dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Zofran Zydis’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer Zofran Zydis’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer kazara fazla ilaç alırsanız, hiç ertelemeden ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Zofran Zydis’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zofran Zydis Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissediyor veya kusuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dozu alınız ve daha sonraki dozları planlandığı gibi alınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissetmiyorsanız, bir sonraki dozu talimatta belirtildiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zofran Zydis Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Zofran Zydis’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

Zofran Zydis Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ondansetron veya Zofran Zydis’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz kullanmayınız.

Zofran Zydis Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz

Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa

Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız

Emziriyorsanız

Karaciğer rahatsızlığınız varsa

Fenilketonüriniz varsa

Kalp problemleriniz veya kalp atımında düzensizlik (aritmi) varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Zofran Zydis Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Zofran Zydis Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer Zofran Zydis kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Zofran Zydis Etken Maddesi Nedir?

İçeriğindeki metilhidroksibenzoat ve sodyum propilhidroksibenzoat nedeniyle aleıjik reaksiyonlara(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

İçeriğindeki mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Zofran Zydis, her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Zofran Zydis Kullanılır mı?

Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, Zofran Zydis’in etkisi azalabilir.

Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, Zofran Zydis bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.

Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Leave a Reply