İlaçlar

Zocor Fort’in Yan Etkileri ve Kullanımı


ZOCOR FORT NEDİR

ZOCOR FORT kanınızdaki toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL kolesterol) ve trigliseridler denilen yağ asitlerinin seviyelerini azaltmak için kullanılan bir ilaçtır. Ek olarak, ZOCOR FORT iyi kolesterol (HDL) seviyenizi de yükseltir. Bu ilacı kullanırken kolesterol düşüren diyetinize de sadık kalmalısınız. ZOCOR FORT statinler denilen bir ilaç grubuna dahildir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

 • Seyrek: Baş ağrısı, karıncalanma hissi, baş dönmesi Çok seyrek: Uyuma güçlüğü (çok seyrek), hafıza bozukluğu

Mide-barsak sistemi

 • Seyrek: Sindirim bozuklukları (karın ağrısı, kabızlık, karında şişkinlik, hazımsızlık, ishal, bulantı, kusma, pankreas iltihabı)

Karaciğer-safra kesesi bozuklukları

 • Seyrek: Karaciğer iltihabına bağlı cilt ve gözlerde sarılaşma, kaşıntı, idrarın koyu renk alması veya dışkının soluk renk alması
 • Çok seyrek: Karaciğer yetmezliği

Deri ve deri altı doku bozuklukları

 1. Seyrek: Döküntü, kaşıntı, saç kaybı
 2. Kas- iskelet sistemi, bağ doku ve kemik bozuklukları
 3. Seyrek: Kas ağrısı, pelteleşmesi, zayıflığı veya krampları, kol ve bacaklarda zayıflık ve hissizlik Nadir durumlarda bu kas problemleri böbreklerde hasara yol açan ciddi bir kas hastalığına dönüşebilir ve çok nadiren de olsa ölüm meydana gelebilir.

Genel bozukluklar

 • Seyrek: Güçsüzlük

Araştırmalar

Bazı laboratuvar kan testlerinde karaciğer fonksiyonlarının ve bir kas enziminin (kreatin kinaz) yükseldiği gözlenmiştir. Bazı statinler ile bildirilen muhtemel yan etkiler şunlardır:

 1.  Uyku bozuklukları (uyuma güçlüğü ve kabuslar dahil)
 2.  Seksüel problemler, erektil disfonksiyon
 3.  Depresyon
 4.  Hafıza kaybı
 5.  İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş gibi solunum problemleri.

ZOCOR FORT Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZOCOR ‘un doz aralığı 5-80 mg /gün’dür.
 2. Doktorunuz hangi dozun sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.
 3. Tavsiye edilen başlama dozu günde 10 mg, 20 mg veya bazı durumlarda 40 mg’dır. Günde maksimum doz olan 80 mg’lık doz ayarlamasını doktorunuz en az 4 hafta sonra yapabilir.
 4. Günde 80 mg’dan fazla kullanm
 5. ayınız. Yukarda listelenen ilaçlardan kullanıyorsanız veya böbrek hastalığınız var ise doktorunuz daha düşük doz önerecektir.
 6. Doktorunuz ZOCOR FORT’u size safra asidi salgılatıcısı (sekestranı) denilen (kolesterol düşürücü) bir ilaçla birlikte reçete etmişse ZOCOR FORT’u ya bu ilaçtan en az 2 saat önce ya da en az 4 saat sonra kullanmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Ağızdan alınmalıdır.
 2.  ZOCOR FORT ‘u akşamları alınız. Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 3. Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (bir bardak su ile).

Çocuklarda kullanımı

 • ZOCOR FORT çocuklar için önerilmemektedir. 10 17 yaş arası erkeklerde ve menstrüel siklusu en az 1 yıl önce başlamış kızlarda güvenlilik ve etkililik incelenmemiştir. ZOCOR FORT 10 yaşından küçük çocuklarda çalışılmamıştır. 10-17 yaş arası çocuklarda, tavsiye edilen başlangıç dozu akşamları alınan günlük 10 mg’dır. Tavsiye edilen maksimum doz günlük 40 mg’dır.
 • 10-17 yaş arası erkeklerde ve menstrüel siklusu en az 1 yıl önce başlamış kızlarda güvenlilik ve etkililik incelenmiştir. ZOCOR FORT 10 yaşından küçük çocuklarda çalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

 • Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

 • Orta şiddetteki böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-50 ml/dak.) dozaj ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak.) olan hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır, ZOCOR FORT 10 mg/gün dozajını aşmamalıdır ve yakın şekilde izlenmelidir.
 • Eğer ZOCOR FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOCOR FORT kullanırsanız

 • ZOCOR FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOCOR FORT’i kullanmayı unuttuysanız

 • İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOCOR FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Kolesterolünüz tekrar yükselebilir.

ZOCOR FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Simvastatin veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 2. Aktif bir karaciğer hastalığınız varsa,
 3. Gebe iseniz, gebe kalma olasılığınız varsa veya emziriyorsanız,
 4.  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız;
 5. İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol veya posakonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılan ilaçlar)
 6. Eritromisin, klaritromisin veya telitromisin (enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler)
 7. İndinavir, nelfinavir, ritonavir veya sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS enfeksiyonları için)
 8. Nefazodon (bir depresyon ilacı)

ZOCOR FORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Alerjiler dahil tıbbi rahatsızlıklarınız varsa,
 2.  Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
 3. Daha önceden karaciğer hastalığı geçirdiyseniz,
 4.  Herhangi bir ameliyata girecekseniz, bir süreliğine ZOCOR FORT tabletleri almayı durdurmanız gerekebilir.
 5.  ZOCOR FORT kullanmadan önce doktorunuz karaciğerinizin doğru çalışıp çalışmadığına dair bir kan testi yapacaktır.
 6.  ZOCOR FORT kullanmaya başladıktan sonra da doktorunuz karaciğerinizin doğru çalışıp çalışmadığına dair bir kan testi yapacaktır.
 7.  Ciddi bir akciğer hastalığınız varsa.
 8. Kaslarınızda açıklanamayan ağrı, hassasiyet veya zayıflık hissederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Çünkü, nadir durumlarda bu kas problemleri böbreklerde hasara yol açan ciddi bir kas hastalığına dönüşebilir ve çok nadiren de olsa ölüm meydana gelebilir.

ZOCOR FORT ‘un yüksek dozunu kullananlarda ve bazı hastalarda kas hasar riski daha yüksektir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bildiriniz:

 1.  Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
 2.  Böbrek problemleriniz varsa,
 3.  Tiroid problemleriniz varsa,
 4.  65 yaşın üstündeyseniz,

 Kadın iseniz,

 1.  Daha önceden, fibratlar veya statinler adı verilen kolestrol düşürücü ilaçlara karşı kas problemleri yaşadıysanız,
 2. Sizin veya yakın akrabalarınızın kalıtımsal bir kas hastalığı varsa.
 3. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOCOR FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • ZOCOR FORT aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.
 • Greyfurt suyunda bulunan bileşenlerden bir veya birkaçı ZOCOR FORT dahil bazı ilaçların vücuttaki etkisini değiştirebilir. Greyfut suyu içilmesinden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

 1. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ZOCOR FORT kullanmayınız.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen ilacı kullanmayı bırakınız ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emziriyorsanız ZOCOR FORT kullanmayınız. Çünkü anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

 • ZOCOR FORT’un araç ve makine kullanımı üzerinde etki etmesi beklenmez; fakat bazı kişilerin ZOCOR FORT kullandıktan sonra baş dönmesi yaşayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

ZOCOR FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz çok önemlidir. ZOCOR

FORT ile birlikte bu ilaçların kullanımı kas problemleri riskini artırabilir (bunlardan bazıları yukarıda “ZOCOR FORT ‘u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” başlığında belirtilmiştir).

 1.  Siklosporin (genellikle organ nakli yapılan hastaların kullandığı bir ilaç)
 2.  Danazol (uterus iltihabı-endometriyozis- tedavisinde kullanılan yapay hormon)
 3.  İtrakanazol, ketokonazol, flukonazol veya posakonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonu tedavisi için)
 4.  Gemfibrozil ve bezafibrat gibi fibrat türü ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar)
 5.  Eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya fusidik asit (bakteriyel enfeksiyonlara karşı ilaçlar)
 6.  İndinavir, nelfinavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS ilaçları)
 7.  Nefazodon (bir depresyon ilacı)
 8.  Amiodaron (düzensiz kalp atımı için ilaç)
 9.  Verapamil, diltiazem veya amlodipin (yüksek tansiyon, kalp hastalığı ile alakalı göğüs ağrısı ve diğer kalple ilgili durumlar için ilaç)
 10.  Kolşisin (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Özellikle aşağıdakilerden birini kulanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 1.  Varfarin, fenprokumon veya asenokumarol (antikoagulan) gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 2.  Fenofibrat (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)
 3.  Niasin (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)
 4.  Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.