İlaçlar

Zinfort Ne İlacıdır ve Yan Etkileri Nelerdir?


ZINFORT Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ZINFORT çinko içeren şuruptur.

ZINFORT şurup, 100 ml’ lik pet şişelerde ve doz pipeti ile birlikte, karton kutu içerisindedir.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZINFORT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir) Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastann birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa ZINFORT’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aşın duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bun yan etki sizde mevcut ise, sizin ZİNFORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise, sizin ZINFORT’a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal

Bunlar ZİNFORT’ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

ZINFORT nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu

ZİNFORT şurup, sadece ağızdan kullanım içindir.

Kutunun içerisindeki doz pipetinin pistonu uygulanması gereken dozu belirtecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Pipete önerilen doza karşı gelen çizgiye kadar ilaç çekiniz ve ağızdan uygulayınız.

Çocuklarda kullanımı

Yukarıda verilen tablodaki şekilde uygulanır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

ZİNFORT’un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

ZİNFORT şurubun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliliği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında DİKKAT olunmalıdır.

Eğer ZİNFORT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINFORT kullanırsanız

ZINFORT şuruptan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZİNFORT şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve sersemlik hissi, kusma gibi belirtiler görülebilir.

Tedavi için hasta kusturulmamak, hemen süt ve su verilmelidir.

ZINFORT’ı kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZINFORT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, Çinko tuzlarına veya ZINFORT şurubun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

ZINFORT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktora danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZINFORT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZINFORT Şurup bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Yüksek folik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alman çinko tuzlarının en iyi şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

ZINFORT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İçeriğinde bulunan metil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzlan ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltabilir.

Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı, tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.

Günde 30 mg’m üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZINFORT ŞURUP 110 mg/5 mİ sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.