Zidim Etken Maddesi ve Muadilleri

Duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başına veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılır. Bu enfeksiyonlar;  şiddetli enfeksiyonlar (örn; menenjit-beyin zarı iltihabı, septisemi-bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan bir hastalık, bakteriyemi-bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi, karın zarı iltihabı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalarının enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, diyaliz ile ilgili enfeksiyonlardır. Koruma amaçlı (ameliyatlardan sonra) olarak da kullanılır.


Zidim Etken Maddesi Nedir?

Her Zidim flakonunda 52 mg sodyum bulunmaktadır. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır (eşik değer 23 mg).

Zidim Muadili İlaçlar

Zidim Eşdeğer İlaç Adı
BROSPECT 1 gr IM/IV enjektabl Toz İçeren Flakon
BROSPECT 2 gr IM/IV enjektabl Toz İçeren Flakon
FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV
IESETUM IM/IV+ERT 2 gr 1 Flakon
IESETUM IM/IV+ERT 500 mg 1 Flakon
IESETUM IV/IM 10 ml 1 Flakon
SEFAVIS 1G IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti
SEFAVIS 500 mg IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti
ZIDIM 1 gr 1 Flakon

Zidim Yan Etkileri Belerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa Zidim’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar (yüzde, dilde, dudaklarda ya da vücudun diğer yerlerinde şişme, solunum güçlüğü, döküntü, kaşıntı)

Koma (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz Zidim almamış hastalarda)


Nöbet (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz Zidim almamış hastalarda)

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • İshal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Enjeksiyon sonrası ağrı
 • Mantar oluşumu
 • Baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Ateş

Seyrek Görülen Yan Etkiler


 • Kan hücresi sayısında azalmaya bağlı kansızlık, ateş, sık enfeksiyon gelişmesi
 • Ağızda kötü tat hissi
 • Ani alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) (bronkospazm ve /veya hipotansiyon dahil)
 • Uyuşma
 • Sarılık
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde şişlik ve kızarıklıkla seyreden aşırı alerjik reaksiyon)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı
 • Toplardamar iltihabı veya toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 • Baş ağrısı, baş dönmesi

Zidim Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Zidim’ i kendi kendinize uygulayamazsınız. Sağlık personelleri tarafından uygulanmalıdır.

Bu ilaç sağlık personeli tarafından damar içine ya da kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Çocuğun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.

80 yaşından büyük hastalar için günlük doz 3 g’ı (3 adet Zidim) geçmemelidir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz varsa veya diyalize giriyorsanız doz ayarlanmasına gerek vardır.

Eğer Zidim’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yüksek dozlarda, ensefalopati (beyin hastalıkları), nöbet ve komaya neden olabilir. Kanınızdaki ilaç miktarı diyaliz ile azaltılabilir.

Zidim’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zidim Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zidim Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Zidim kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Zidim Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

SeftaZidim veya Zidim’in içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlı iseniz,

Zidim Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Penisilin ve diğer beta laktamlara (antibiyotik çeşidi) karşı alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz,

Aminoglikozidler (antibiyotik çeşidi) veya etkin idrar söktürücüler (örneğin furosemid) gibi böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırsanız böbrek fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyebilir.

Eğer, böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,

Uzun süreli kullanımlarda mantar enfeksiyonları oluşturabilir, bu da ilacın kesilmesi veya gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Bu durumu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Zidim Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zidim gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Zidim Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zidim anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Zidim Kullanılır mı?

Böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren bir ilaç kullanıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız olumsuz etkilenebilir.

Kloramfenikol (antibiyotik çeşidi) Zidim ile karşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır. Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Leave a Reply