İlaçlar

Zestat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Zestat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Zestat etkin madde olarak ‘mirtazapin’ içermektedir ve ‘antidepresanlaf olarak bilinen bir ilaç grubunda yer alır.

Zestat ağızda eriyen tablet şeklindedir. 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

15 mg, 30 mg ve 45 mg mirtazapin içeren 3 farklı dozda kullanıma sunulmuştur. Zestat depresyon tedavisinde kullanılır.

Depresyon, kişinin duygusal yaşamında meydana gelen bir bozukluktur. Depresyonda hastanın beyninde bir dizi değişiklikler görülür. Bunlardan biri de sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan kimyasal maddelerde görülen azalmadır. Antidepresanlar bu eksikliği gidererek beynin tekrar normal görevlerini yapmasına yardımcı olur.

Zestat Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Zestat’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zestat’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Baygınlık
 • Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zestat’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş, boğaz ağrısı ve ağız içinde iltihaplanma gibi enfeksiyona işaret eden belirtiler
 • Aşırı sinirlik, kabus görme gibi ruh ve davranış değişiklikleri
 • Sara nöbetleri (epilepsi atağı)
 • Ellerde titreme, kaslarda istemsiz kasılmalar
 • Aşırı hareketlilik (mani atakları)
 • Gözlerin veya derinin sararması (bu durum karaciğer işlev bozukluğuna işaret eder);
 • Deride anormal his (örneğin, yanma, karıncalanma, kaşıntı veya iğnelenme);

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yorgunluk
 • İştah açılması ve kilo alma
 • Kabızlık
 • Uyuşukluk veya uykulu olma (genellikle tedavinin ilk haftalarında görülür, ilacın dozunu doktorunuza danışmadan azaltmayınız)
 • Sıvı birikmesi neticesinde eklemlerde veya bacaklarda şişkinlik (ödem);
 • Özellikle yatar veya oturur vaziyetteyken aniden ayağa kalktığınızda olmak üzere, zaman zaman görülen baş dönmesi yada sersemleme
 • Anormal rüya görme, anormal düşünceler
 • Baş ağrısı.
 • Karaciğer testlerinde bozulma, değerlerin yükselmesi
 • Deri döküntüsü
 • Eklem ve kas ağrıları

Bunlar Zestat’ın hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Zestat Nasıl Kullanılır?

Zestat’ı günde bir defa, tercihen akşam yatmadan hemen önce ve her gün aynı saatte alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu

Tabletler aşağıda tarif edildiği şekilde alınmalıdır:

Tabletlerin kırılmaması için, tableti şerit gözünden çıkarırken itmeyiniz.

Her bir şeritte altı adet tablet gözü bulunur; bunlar birbirinden ayrılabilir olarak yapılmıştır. Bir tablet gözünü yırtarak ayırınız.

Folyoyu dikkatle açınız. Bunun için, folyoyu ok işareti bulunan köşeden başlayarak açınız .

Tabletleri kabından kuru elle alınız ve dilinizin üstüne koyunuz. Tablet çabucak dağılacaktır. Tabletleri suyla veya susuz olarak yutabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetmeniz ve daha iyi uyuyabilir hale gelmeniz için tedaviye belirli bir süre devam etmeniz gerekmektedir. Etkiler Zestat ile tedaviye başlandıktan 2-4 hafta sonra belirginleşecektir. Bu sebeple doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe tedaviye düzenli olarak devam edin ve ilacı almayı kesmeyin.

Zestat’ı kullanmaya başladıktan 2-4 hafta sonra ilacın etkisini doktorunuza bildiriniz. Çünkü gerekli hallerde kullanacağınız günlük miktar doktorunuz tarafından aşamalı olarak arttırılacaktır ve en iyi sonucu veren doza yükseltilecektir.

Zestat ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü durumunuz daha da kötüleşebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Yaşlılarda Zestat Kullanımı

Yaşlılarda Zestat’ın atılımı azalmaktadır ve Zestat kanda birikebilmektedir. Bu sebeple yaşlılarda doz artışları yakın gözlem altında yapılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğinde Zestat’ın atılımı %30-%50 oranında azalmaktadır ve Zestat kanda birikebilmektedir. Bu sebeple böbrek yetmezliği olan hastalarda Zestat’ın dozu ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde Zestat’ın atılımı %30 oranında oranında azalmaktadır ve Zestat kanda birikebilmektedir. Bu sebeple karaciğer yetmezliği olan hastalarda Zestat’ın dozu ayarlanmalıdır.

Eğer Zestat’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zestat Birden Fazla Kullanılır mı?

Zestat’ın aşırı dozda kullanılması halinde, alınan doza bağlı olarak çarpıntı (taşikardi) ve kan basıncında düşme, sinir sistemi bozuklukları ve beraberinde zaman-mekan bilincini yitirme görülebilmektedir.

Zestat’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zestat’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız. Unuttuğunuz dozu atlayarak tedavinize eskiden olduğu gibi devam ediniz.

Zestat ile Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Zestat ile tedavi aşamalı olarak kesilmelidir. Bu konuda doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Zestat ile uzun süredir sürdürülen bir tedavinin aniden kesilmesi sizde bulantı, baş ağrısı ve kırıklığa sebep olabilir.

Zestat Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Eğer mirtazapin’e veya Zestat’ın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız (alerjik)

MAO inhibitörleriyle (bir başka antidepresan grubu) birlikte ve MAO inhibitörleri ile yapılan tedavinin kesilmesinin sonraki ilk iki hafta içinde

Zestat Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz yada sahip olduysanız:

Sara hastalığı (epilepsi);

Karaciğer hastalıkları

Böbrek hastalıkları;

Kalp hastalıkları;

Düşük kan basıncı;

Şizofreni ve iki uçlu mizaç bozukluğu gibi zihinsel hastalıklar (depresyon dönemleri arasında hastanın aşırı hareketli olması, manik-depresif duygu durum bozukluğu)

Diyabet (şeker hastalığı);

Yüksek göz basıncı (glokom);

Prostatın büyümesi sebebiyle idrar yapma zorlukları.

”Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Zestat Alkol İle Kullanılır mı?

Zestat alkolün etkisini artırabilir. Bu nedenle Zestat’ı kullanırken alkol tüketmeyiniz.

Zestat Hamilelik Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zestat’ın hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle mecbur kalmadıkça hamilelik döneminde Zestat’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zestat Emziren Anneler Tarafından Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zestat’ın emziren annelerde kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle mecbur kalınmadıkça emzirme döneminde Zestat’ı kullanmayınız.

Zestat ile Birlikte Araç ve Makina Kullanımı

Zestat sizi uykulu hissettirebilir.

Araç kullanmayınız, çünkü Zestat sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir. Zestat’ı kullanırken tehlikeli makinelerle çalışmayınız.

Zestat’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Zestat’ın yardımcı maddelerinden birisi, eser miktarda fenilalanin içeren “aspartam”dır. 45 mg’lık her tablet, 4.5 mg fenilalanin içerir. Bu da, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Zestat Kullanımı

MAO inhibitörleriyle (bir başka antidepresan grubu) birlikte ve MAO inhibitörleri ile yapılan tedavinin kesilmesinin sonraki ilk iki haftası içinde Zestat’ı kullanmayınız.

Zestat benzodiazepinlerin (bir grup sakinleştirici) sakinleştirici etkisini arttırabilir. Bu sebeple Zestat’ı benzodiazepinlerle birlikte kullanırken dikkatli olunuz.

HIV proteaz inhibitörleri, azol içeren antifungal ilaçlar, eritromisin ve nefazodon gibi karaciğerde metabolize edilen bazı güçlü ilaçlarla eşzamanlı olarak Zestat kullanırken dikkatli olunuz.

Zestat, alkolün etkisini artırabilir. Bu nedenle, alkollü içkilerden kaçınmanız tavsiye edilmektedir.

Karbamazepin (karaciğerde metabolize edilen bir ilaç), Zestat’ın atılımını yaklaşık iki katı artırır.

Simetidinle eşzamanlı kullanıldığında, tedavinin başında mirtazapin dozu azaltılmalı, simetidinle tedavinin sonunda ise yeniden artırılmalıdır.

Eşzamanlı Zestat ve lityum kullanımında herhangi bir klinik etki yada değişiklik gözlenmemiştir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.