İlaçlar

Zepahex Yan Etkileri Nelerdir ve Ne İçin Kullanılır?

Zepahex Yan Etkileri Nelerdir ve Ne İçin Kullanılır?

Zepahex tabletler bosentan içerir ve endotelin reseptör antagonisti denilen gruba dahildir. ZEPAHEX pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisinde kullanılmaktadır. PAH, kalpten akciğerlere kan taşıyan kan damarlarındaki (pulmoner arterler) yüksek kan basıncıdır. Zepahex pulmoner arterleri genişleterek kalbin bu damarlara kan pompalamasını kolaylaştırır. Bu da kan basıncım düşürür ve belirtileri hafifletir.

Zepahex aynı zamanda sklerodermalı hastalarda dijital ülserlerin (parmaklardaki ülserler) tedavisinde kullanılmaktadır. Zepahex parmaklarda çıkan yeni dijital ülserlerin sayısını azaltmaktadır.

Zepahex ‘in Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Zepahex in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Zepahex yan etkileri yaygından seyrek görülene doğru aşağıda sıralanmıştır.

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Ödem (bacaklarda ve bileklerde şişkinlik veya sıvı tutulumunun diğer belirtileri)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Boğaz, geniz ve burunda iltihap, solunum yollan enfeksiyonu (burun tıkanıklığı veya akması), sinüzit (sinüslerde tıkanıklık veya ağrı)
 • Bayılma
 • Çarpıntı (hızlı veya düzensiz kalp atımı)
 • Düşük kan basıncı, yüzde kızarma görüntüsü
 • Eklem ağrısı
 • Enfekte olmuş deri ülserleri, idrar yolları enfeksiyonu
 • Kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması)
 • Göğüs ağrısı, ishal, kabızlık, karın ağrısı
 • Deride kızarıklık
 • Sırt ağrısı, kol ve bacak ağrısı
 • Bulantı
 • Kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması) veya hemoglobin azalması, bazen kan naklinin gerekliliği

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) ile birlikte karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik ve/veya sarılık (derinin veya gözlerin beyaz kısımlarının sararması)
 • Derin iltihaplanması, kaşıntı ve kızarıklık ile birlikte aşırı duyarlılık reaksiyonlan
 • Trombositopeni (kandaki trombosit sayısının azalması)rı

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Karaciğerde siroz, karaciğer yetmezliği (karaciğerin ciddi şekilde zarar görmesi)
 • Anaflaksi (genel aleıjik reaksiyonlar), anjiyoödem (çoğunlukla göz, dudak, boğaz ve dil çevresinde şişkinlik)
 • Nötropeni/Lökopeni (Beyaz kan hücrelerinin sayılarının azalması)

Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen bir yan etki ile karşılaşırsanız veya ZEPAHEX kullanmanız sırasında alerjik reaksiyon belirtileri (örn. Yüzde veya dilde şişkinlik, döküntü ve kaşıntı) ortaya çıkarsa veya yukarıda bahsedilen yan etkilerden herhangi biri sizi endişelendirecek olursa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Zepahex Nasıl Kullanılır?

Zepahex , 62,5 mg bosentan içeren tabletler şeklinde her bir kutuda 56 ve 112 adet olarak satılır. Zepahex 62,5 mg tabletler açık turuncu renkte, iki yüzü dışbükey, yuvarlak tabletlerdir. Doktorunuzun reçetenize yazdığı şekilde dozları uygulayarak kullanınız.

Daima ZEPAHEX ’i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

Yetişkinler

Yetişkinlerde tedaviye ilk dört hafta günde iki kere 62,5 mg tablet (sabah ve akşam) ile başlanır, daha sonra Zepahex Mn size olan etkisine göre doktorunuz günde iki kere 125 mg tablet almanızı önerecektir.

ZEPAHEX tabletler, yiyecek ile birlikte veya yiyecek olmaksızın ağız yolu ile alınır. Tabletleri bir bardak su ile yutmalısınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar ve vücut ağırlığı düşük hastalarda Zepahex ile tedavi genellikle günde iki defa (sabah ve akşam) 2 mg/kg vücut ağırlığı olarak başlar. Doktorunuz tedavi dozunu ayarlayacaktır ve kullanım hakkında sizi bilgilendirecektir.

Özel Kullanım Durumları

Aşağıda ki veriler Zepahex’in bazı hastalıklarda kullanımına dair bilgiler verilmiştir.

Böbrek yetmezliği hastalarında Zepahex kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalar ve diyaliz hastalarında herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ZEPAHEX ‘in etkisinin çok zayıf veya çok kuvvetli olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden daha fazla Zepahex

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Zepahex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zepahex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ZEPAHEX almayı unuttuysanız hatırladığınız anda hemen tek doz alınız. Daha sonra tabletleri her zamanki gibi almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aniden tedaviyi bırakmak belirtilerin daha kötüye gitmesine sebep olabilir. Doktorunuz size söylemeden tedaviyi bırakmayınız. Doktorunuz, tedaviyi tamamen bırakmadan önce dozu azaltmanızı Önerebilir.

ZEPAHEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bosentan veya tabletin bileşimindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa (aşın hassassanız)

Karaciğer probleminiz varsa (doktorunuza sorunuz)

Hamileyseniz veya hamile kalabilecek durumdaysanız, eğer herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamıyorsanız (ZEPAHEX ile tedavi süresince hormonal doğum kontrol ilaçlan tek başnıa etkili değildir)

Siklosporin A kullanıyorsanız (sedef hastalığını tedavi etmek için veya doku/organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)

Bunlardan herhangi birisi sizde varsa, doktorunuza söyleyiniz.

Zepahex’i Aşağıdaki Durumlarda Dikkatle Kullanınız

Tedaviden önce doktorunuzun yapacağı testler:

 1. Karaciğer fonksiyonu için kan testleri
 2. Kansızlık için kan testi (düşük hemoglobin)
 3. Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadın iseniz gebelik testi

ZEPAHEX kullanan bazı hastalarda karaciğer fonksiyon test sonuçlarında anormallik ve kansızlık (düşük hemoglobin) tespit edilmiştir. ZEPAHEX ile tedavi süresince karaciğer fonksiyonundaki ve hemoglobin seviyelerindeki değişiklikler için doktorunuz düzenli kan testleri yapacaktır.

Karaciğer fonksiyonu için kan testleri

Bunlar Zepahex ile tedavi süresince her ay yapılacaktır. Eğer kullandığınız dozda artış olursa 2 hafta sonra ilave bir test daha yapılacaktır.

Zepahex karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğeriniz düzgün çalışmadığında aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

 • Bulantı, kusma
 • Yüksek vücut sıcaklığı (ateş)
 • Karın ağrısı
 • Deride veya gözün beyaz kısmında sararma (sarılık)
 • Koyu renkli idrar
 • Deride kaşıntı
 • Uyuşukluk
 • Grip benzeri belirtiler

Eğer bu belirtilerin herhangi biri olursa doktorunuza söyleyiniz.

Kansızlık için kan testleri

Tedavinin ilk 4 ayı boyunca her ay yapılacaktır. Daha sonra ZEPAHEX alan hastalarda kansızlık gelişebileceği için) her 3 ayda bir yapılır.

Eğer anormal sonuçlar bulunursa doktorunuz tedavi dozunu düşürmeye veya tedaviyi durdurmaya karar verebilir veya sebebini bulmak için ilave testler yapabilir.

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar için gebelik testi

ZEPAHEX doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Eğer hamile kalma ihtimali olan bir kadınsanız doktorunuz ZEPAHEX almaya başlamadan önce ve ZEPAHEX alırken düzenli olarak gebelik testi yaptırmanızı isteyecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZEPAHEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ZEPAHEX yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Zepahex Alkol İle Alınır mı?

Zepahex alkol ile etkileşimi hakkında bilgi yoktur. ilacı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik de Zepahex Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ZEPAHEX kullanmayınız.

Eğer hamile kalma ihtimaliniz varsa ZEPAHEX kullanırken güvenilir bir doğum kontrol (kontrasepsiyon) yöntemi kullanınız. Doktorunuz veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız güvenilir bir doğum kontrol metodu uygulamanızı tavsiye edecektir. Hormonal doğum kontrol ilaçlan (oral, iğne, implant veya cilt yolu ile uygulanan) tek başına güvenilir değildir, çünkü ZEPAHEX bunları etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle hormonal kontraseptifleri kullanırken buna ek olarak bir bariyer yöntemi de (örn. Kadınlar için kondom, diyafram, kontraseptif tampon veya eşiniz kondom kullanmalı) kullanmalısınız. Zepahex kullanırken çocuk doğurabilecek yaştaki bayanlar için aylık gebelik testleri önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren Anneler de Zepahex 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Eğer Zepahex kullanmanız gerekliyse emzirmemeniz önerilecektir. Çünkü Zepahex ’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve Makina Kullanımı

ZEPAHEX kullanırken baş dönmesi hissediyorsanız araç kullanmayınız, makine veya alet çalıştırmayınız.

ZEPAHEX ’in içeriğinde yardımcı madde olarak sodyum nişasta glikolat, gliserol dibehenat bulunmaktadır. Ancak dozları nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Zepahex Kullanımı

ZEPAHEX tedavisine başlamadan önce eğer, reçetesiz ilaçlar dahil herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza/eczacınıza bildiriniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz çok önemlidir:

 • Hormonal doğum kontrol ilaçları (ZEPAHEX alırken bu ilaçlar tek başına korunma yöntemi olarak yeterli değildir. Doktorunuz veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuz size uygun korunma yöntemini tavsiye edecektir.)
 • Glibenklamid (Diyabet hastaları için, ZEPAHEX ile birlikte kullanımı yan etkilerin artmasına neden olabilir)
 • Siklosporin A (Sedef hastalığını tedavi etmek için veya doku/organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç) veya nakledilen organların reddini önlemek için kullanılan herhangi bir ilaç (bu ilaçlar kanınızda ZEPAHEX miktarının yükselmesine neden olabilir)
 • Flukonazol (Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için, bu ilaç kanınızda ZEPAHEX miktarının yükselmesine neden olabilir)
 • Rifampisin (Tüberküloz tedavisinde kullanılır, bu ilaç ZEPAHEX ‘in etkinliğini azaltabilir)
 • HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.