İlaçlar

Yasmin Hapı Nasıl Kullanılır?

Yasmin Hapı Nasıl Kullanılır?

Yasmin, 21 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 3 mg drospirenon, 0.03 mg etinilestradiol içerir. Bu tabletler; bir tarafında düzgün altıgen içerisinde “DO” kabartmalı yuvarlak bikonveks açık sarı film kaplı tablet şeklindedir.

İki hormon içeren doğum kontrol hapları, kombine oral kontraseptif olarak adlandırılırlar.

Kombine oral kontraseptiflerin gebeliği önleyici etkisi, yumurtlamanın engellenmesi ve rahim salgılarındaki değişiklikler gibi birçok faktörün etkileşmesi ile ortaya çıkar.

Yasmin, gebeliği önlemek amacıyla kullanılır. Bunun dışında hormonlara bağlı vücutta su tutulması, sivilce ve ciltte yağlanmadan şikayetçi kadınlarda kullanılır.

Yasmin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Yasmin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Yasmin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bacakta tek taraflı ya da bacaktaki bir damar boyunca şişme; bacakta yalnızca ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı; bacakta ciltte kırmızılık ya da renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden derin ven trombozu

Aniden ortaya çıkan, açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı soluma; kanın söz konusu olabileceği ani öksürük; derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı; sinirlilik hissi; şiddetli dengesizlik ya da baş dönmesi; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden pulmoner emboli (akciğerde pıhtı oluşumu)

Arteriyel ve venöz tromboembolizm (arteriyel ve venöz kan damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması) Bunlar:

Yüzde, bacak veya kolda, özellikle vücudun bir tarafında ani hissizlik ya da güçsüzlük; ani konfüzyon (zihin bulanıklığı, sersemlik), konuşma ya da kavramada güçlük; bir ya da her iki gözde ani görme güçlüğü; ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı; bilinen nedeni olmayan ani, şiddetli veya uzun süren baş ağrısı; bilinç kaybı ya da nöbetin eşlik ettiği ya da tek başına bayılma belirtileriyle seyreden inme o Ani şiddetli karın ağrısı, ektremitede (kol ve bacaklarda) ani ağrı, şişme veya renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden diğer arteriyel kan damarlarını tıkayan kan pıhtısı

Göğüs, kol ya da göğüs kemiği altında ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, boğulma ya da dolgunluk hissi; sırt, çene, boğaz, kol ve mideye yayılan rahatsızlık; dolgunluk, hazımsızlık ya da sıkıştırma hissi; terleme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi; aşırı güçsüzlük, anksiyete (sinirlilik, gerginlik) ya da nefes darlığı; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden kalp krizi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Yasmin’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (eritema multiforme)

 • Alışılmadık yoğun vajinal kanama
 • Nedeni bilinmeyen vajinal kanama
 • Şiddetli bacak ya da göğüs ağrısı (Toplardamar ve atardamarlarda pıhtıya bağlı)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Migren
 • Depresyon
 • Depresif duygu durumu
 • Duygu durum değişikliği
 • Cinsel istek azalması ya da kaybı

Kombine oral kontraseptifler grubu ile ilgili olduğu düşünülen, sıklığı çok düşük olan ya da geç semptom başlangıcı olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir:

Tümörler

Meme kanseri tanısının sıklığı oral kontraseptif kullananlar arasında hafifçe artmıştır.

Karaciğer tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu)

Diğer durumlar:

Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas şişliklerin oluştuğu, ağrılı, yangısal bir hastalık olan eritema nodozum

Kan yağlarında yükseklik (artmış pankreatit riski)

Yüksek tansiyon

Kombine oral kontraseptif kullanımı ile kesin ilişkisi olmayan durumların ortaya çıkması ya da kötüleşmesi: Safranın karaciğer içindeki küçük safra kanallarında göllenmesine (kolestaz) bağlı sarılık ve/veya kaşıntı; safra taşı oluşumu; porfiri adıyla bilinen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabolizmada bozukluk; sistemik lupus eritematozus (sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık); kılcal damar kanaması sonucu kansızlık (hemolitik üremik sendrom); Sıklıkla elde daha az sıklıkla baş ve dilde görülen istemdışı, ani kısa süreli hareketler (Romatizmal Kore/Sydenham koresi); herpes gestationis (gebelerde deriden kabarık üstü pütürlü şekilde başlayıp içi su toplamış kabarcıklar şekline dönüşen çok kaşıntılı döküntüler); otoskleroza (kulakta görülen bir kemik hastalığı) bağlı işitme kaybı

Ailesel anjiyoödem (döküntü ile birlikte veya döküntüsüz olarak görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir alerjik reaksiyon) olan kadınlarda eksojen östrojenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler

Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Glukoz toleransında değişiklik ya da periferik insülin direnci üzerine etki

Sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma, ülserler oluşturan hastalık (Crohn hastalığı), kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza-submukoza) iltihabı (ülseratif kolit)

Yüzde ortaya çıkan sarı-kahverengi leke (Kloazma)

Aşırı duyarlılık (döküntü, ürtiker gibi semptomlar dahil)

Sara

Rahimde kitle

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Duygu durum değişikliği
 • Depresyon / Depresif duygu durumu
 • Cinsel istek azalması ya da kaybı
 • Migren
 • Bulantı
 • Meme ağrısı
 • Ara kanama
 • Lekelenme
 • Kiloda artış

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Venöz ve arteriyel tromboembolik olaylar (damarlarda pıhtılaşma ve sonrasında tıkanıklık meydana gelmesi)
 • Aşırı duyarlılık
 • Kiloda azalma
 • Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (Eritema multiforme)

Yasmin Doğum Kontrol Hapı mı?

Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa: Tabletler kanamanın ilk günü alınmaya başlanmalıdır. Tabletlere kanamanın 2. ile 5. günler arasında başlanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda ilk siklus için tablet alınmaya başlanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

Başka bir doğum kontrol hapından geçiş yapılması: Bir önceki doğum kontrol hapının son tabletinin alındığı günün ertesi günü Yasmin’e başlanmalıdır. En fazla tabletsiz dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa, Yasmin alımına bunların çıkarıldığı gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır.

Yalnız progestajen içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progestajen salimli rahim içi sistemden (RİS) geçiş: Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise bir sonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçiş yapılabilir. Ancak tüm bu koşullarda tablet aliminin ilk 7 günü ek bir bariyer yöntemi kullanılması önerilir.

Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşükten sonra: Hemen başlanabilir. Ek yönteme gerek duyulmaz. Doktorunuzun tavsiyesine göre kullanınız.

Doğumdan sonra ya da ikinci 3 ayda gerçekleşen düşükten sonra: Emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kullanmamalıdır. Emzirmeyen kadınlarda doğumu ya da düşük yapanlarda düşüğü takip eden 21-28. günlerde başlanmalıdır. Eğer daha geç başlanacaksa kullanımın ilk 7 gününde ek bir yöntem kullanılmalıdır. Tablet kullanmaya başlamadan önce cinsel birleşme olduysa, doğum kontrol hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki kanama beklenmelidir.

Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilme kanamasının izlendiği, tablet alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikle son tabletin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir.

Kombine oral kontraseptifler doğru şekilde kullanıldıklarında yılda yaklaşık 1 % başarısızlık riski bulunmaktadır. İlaç alımı unutulur ya da yanlış kullanılırsa bu oran artar.

Yasmin yalnızca ilk adet kanamasından sonra kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Yasmin şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Yasmin ağır karaciğer hastalığı durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer Yasmin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Yasmin

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yasmin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozda kullanımında bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama görülebilir. Eğer sizde bu belirtiler varsa doktorunuza başvurunuz.

Yasmin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

12 saatten daha az zaman geçmişse hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalıdır. Sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir.

12 saatten fazla zaman geçmişse; aşağıdaki 2 basit kural uygulanır;

1. Tablet alımına hiç bir zaman 7 günden fazla ara verilmez.

2. 7 gün boyunca aralık vermeden tablet alınması gereklidir.

Günlük uygulamada şu öneriler verilebilir:

1. haftada: Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk 7 gün ek bir yöntem kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birleşme olduysa hamilelik ihtimali göz önüne alınmalıdır.

2. haftada: Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da birden fazla tablet unutulmuşsa ek yöntem kullanılmalıdır.

3. haftada: -Unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa aşağıdaki 2 seçenekten birinin uygulanmasıyla ek yönteme gerek kalmaz. Aksi takdirde 1. seçeneğe ilave olarak ek yöntem kullanılmalıdır.

Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Kalan tabletler bitene kadar normal zamanda kullanılmalıdır. Bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun tabletleri bitene kadar kanama beklenmez, ancak tablet alınan günlerde lekelenme veya ara kanamalar görülebilir.

Kullanılan kutu bırakılmalıdır. 7 gün aradan sonra (tablet unutulan günler de dahil) yeni kutuya başlanır.

Mide-bağırsak bozukluğu durumunda ek yöntem kullanılmalıdır. Tablet alımından sonra 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için yapılan öneriler geçerlidir. Eğer normal tablet alma programı değiştirilmek istenmezse, gereken ekstra tabletler başka bir kutudan alınmalıdır.

Adet kanamasının öne alınması ya da ertelenmesi: Adet kanamasını ertelemek için Yasmin almaya 7 günlük ara verilmeden devam edilir. Bu uzatma 2. paket bitinceye kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içinde, yıkılma kanaması ya da lekelenme meydana gelebilir.

Daha sonra olağan 7 günlük aradan sonra, Yasmin alımına normal şekilde devam edilir.

Kanamayı haftanın başka bir gününe kaydırmak için, tabletsiz dönem istenildiği kadar kısaltılabilir. Aralık kısaldıkça, ikinci paket kullanılırken yıkılma kanaması ya da lekelenme olması riski (kanamayı ertelemede olduğu gibi) artar.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Yasmin kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Eğer Yasmin i gebe kalmak için bırakıyorsanız gebe kalmadan önce ilk adet kanamanızın gerçekleşmesini beklemeniz önerilir. Adet kanamanızın gerçekleşmesini beklemeniz gebe kalmak için hangi günlerde ilişkiye girmeniz konusunda size fikir verecektir.

Hamile kalmak istemiyorsanız, diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri için doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Yasmin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Yasmin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Damar tıkanıklığı, beyin damarları ile ilgili bir hastalığınız varsa ya da geçmişte olduysa

Damar tıkanıklığını gösteren belirtileriniz varsa ya da geçmişte olduysa

Sinir sistemi ile ilgili belirtiler veren migren öykünüz varsa

Damarları etkilemiş şeker hastalığınız varsa

Damar tıkanıklığı için ciddi veya çok sayıda risk faktörünüz varsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa

Karaciğer tümörünüz varsa veya daha önce olduysa

Seks steroidlerinden etkilenen cinsel organların ya da memenin bilinen veya şüpheli kötü huylu hastalıkları varsa

Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa

Gebe iseniz veya gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız

Yasmin’in içeriğindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

Yasmin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Dolaşım bozukluğunuz varsa

Damar iltihabı ya da benzeri bir damar hastalığınız varsa

İleri yaştaysanız

Sigara kullanıyorsanız

Ailede dolaşım bozukluğu hikayesi (bacaklarda tromboz (kan pıhtısı oluşumu), akciğerlerde pulmoner emboli (pıhtı oluşumu) veya başka yerlerde emboli, genç yaşta geçirilmiş kalp krizi ya da inme)varsa

Şişmansanız

Kan yağlarınız yüksekse

Yüksek tansiyonunuz varsa

Migreniniz varsa

Kalp kapak hastalığınız varsa

Kalpte ritim bozukluğunuz varsa

Uzun süre hareketsiz kaldıysanız ya da ameliyat geçirdiyseniz

Lohusaysanız

Şeker hastalığınız varsa

Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan sistemik lupus eritematozus hastasıysanız,

Böbrek yetmezliğine neden olan bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemolitik üremik sendromunuz varsa

Bağırsakta ülsere neden olan veya bağırsak duvarında kalınlaşma, mukozada ülser ve bölgesel lenf düğümlerinde büyüme ile belirgin Crohn hastalığınız (kronik iltihabi bağırsak hastalığı) varsa

Sara hastalığınız varsa

Böbrek hastalığına bağlı kan potasyum düzeyinin yüksekliği varsa

Bir tür kansızlık olan orak hücreli aneminiz varsa

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Cinsel organlarda ve memelerde kitleniz varsa

Safra yolları tıkanıklığına bağlı sarılık, kaşıntınız varsa

Safra taşınız varsa

Demir birikimi görülen porfiriniz varsa

Beyne bağlı bir hastalık olan Sydenham koresi hastalığınız varsa

Hamileliğe bağlı herpesiniz varsa

İşitme kaybınız varsa

Ailevi anjiyoödeminiz (dudaklarda, dilde şişme) varsa

Karaciğer fonksiyon bozukluklarınız varsa

Hamileliğe bağlı yüzde sarı-kahverengi lekelenmeleriniz olduysa

Toplardamarlarda pıhtı oluşması hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül seyredebilir (olguların % 1-2’sinde).

Atardamarlarda pıhtı oluşması hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül olabilir.

Epidemiyolojik çalışmalar, drospirenon içeren kombine oral kontraseptifler (KOK) için toplardamarlarda pıhtı oluşması (VTE) riskinin, levonorgesterol içeren KOK’lardan (ikinci jenerasyon olarak bilinen ilaçlar) daha fazla olduğunu ve bu riskin desogestrel/gestoden içeren KOK’lar (üçüncü jenerasyon olarak bilinen ilaçlar) ile benzer olabileceğini göstermiştir.

Tümörler hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül seyredebilir.

Oral kontraseptifler, HIV enfeksiyonu (AIDS) ve diğer cinsel yolla geçen hastalıklara karşı koruyucu değildir.

Tüm kombine oral kontraseptiflerde, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz kanamalar (lekelenme veya ara kanama) gelişebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın değerlendirilmesi yaklaşık 3 siklusluk bir adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Eğer kanama düzensizliği devam eder veya kanamalar düzenliyken ortaya çıkarsa hormonal olmayan etkenler göz önüne alınmalı ve malignite veya gebeliğin ekarte edilmesi için kürtajın da dahil olabileceği uygun tanısal girişimlerde bulunulmalıdır.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.