İlaçlar

Vitax Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


İnfüzyon için konsantre çözelti içeren flakon berrak, renksizden hafif sarıya doğru, viskoz çözelti içeren flakondur.

Vitax  bir adet flakon ve hasta kullanma talimatını içeren karton kutuda, kullanıma sunulmaktadır.

Vitax Ne İçin Kullanılır?

Yumurtalık kanseri, meme kanseri, ilerlemiş küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, AİDS’e bağlı Kaposi Sarkomu’nun tedavisinde, kullanılır. Paklitaksel, kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller ve bu hücreleri yok eder.

Vitax’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Vitax’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Vitax’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani kemik iliği ve kan lösemisi (akut miyeloid lösemi),
 • Nefes almada zorluk, deride döküntüler ile karakterize aşın duyarlılık reaksiyonu
 • Sinirlerde hassasiyet, kasılmalar,, baş ağrısı, denge ve hareket bozuklukları gibi bazı sinir sistemi rahatsızlıkları
 • Görme siniri ve/veya görüş bozuklukları
 • Kalp krizi
 • Kalp atım hızının artması
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Şok
 • Ateş
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Bağırsak delinmesi
 • Bağırsak iltihabı
 • Yemek borusu iltihabı
 • Kabızlık,
 • Karın boşluğunda asit birikimi
 • Pankreasta iltihap
 • Döküntü ve ateşle birlikte seyreden deri hastalıkların
 • Kan kreatinin düzeyinde artma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu durumlar sizde de mevcut ise, sizin Vitax’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zatürre
 • Genel hastalık
 • Hafif zayıflık sonucunda hareket sinirlerinde rahatsızlık
 • Kalp kası bozuklukları
 • Tansiyonda artış veya azalma
 • Damarda pıhtı oluşması
 • Damarda iltihap gelişmesi
 • Nefes almada zorluk
 • Bazı akciğer rahatsızlıkları (pulmoner fıbrozis, pulmoner emboli)
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Vücutta aşın sıvı kaybı
 • Bacaklarda sıvı toplanması
 • Karaciğerde bozulma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kansızlık
 • Sersemlik
 • Kulak çınlaması
 • işitme kaybı
 • Kalp atışının yavaşlaması
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Öksürük
 • Saç dökülmesi
 • Geçici ve hafif cilt ve tırnak değişiklikleri
 • Eklem ve kaslarda ağrı
 • Lokal sıvı toplanması, ağrı, eritem selülite neden olan kan/sıvıların damar dışına sızması, sertleşme gibi enjeksiyon yeri rahatsızlıkları
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde AST(SGOT) ve alkalin fosfatazda şiddetli yükselme.

Vitax Nasıl Kullanılır?

VİTAX’ı daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Size uygulanan dozdan şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VİTAX kanser ilaçlarının uygulanımı konusunda deneyimli bir sağlık personeli tarafından sadece damar içine (intravenöz) infüzyon yoluyla uygulama içindir. Kas içine (intramüsküler) uygulanmamalıdır. VİTAX ağızdan alınmamalıdır.

VİTAX uygulamadan önce, aseptik teknikler kullanılarak, nihai konsantrasyon 0.3-1.2 mg/ml olacak şekilde, %0.9 enjektabl sodyum klorür ya da %5 enjektabl Dekstroz ya da %5 Dekstroz ve %0.9 NaCl enjektabl ya da %5 Dekstrozlu Ringer çözeltisi ile seyreltilmelidir.

Solüsyonun hazırlanmasından sonra, formülün taşıyıcı maddesine bağlı olarak fıltrasyonla düzeltilemeyen dumanlı bir görünüm alabilir. VİTAX IV, mikropor membranı 0.22 n’dan küçük olan in-line bir filtre ile uygulanmalıdır. Bir in-line filtre içeren IV tübünden geçen solüsyonda anlamlı bir potens kaybı kaydedilmemiştir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Artan kalp yetmezliği riski nedeniyle, VİTAX bu yaş grubunda dikkatle kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Aşağıda ki veriler vitax ilacının bazı hastalıklarda kullanım etkileşimi yazılmıştır.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği durumunda doktorunuz almanız gereken dozu bildirecektir. Ancak ciddi böbrek yetmezliği durumunda VİTAX kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz almanız gereken dozu bildirecektir. Ancak ciddi karaciğer yetmezliği durumunda VİTAX kullanılmamalıdır.

Eğer VİTAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VITAX kullanırsanız

VITAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VITAX kullanırsanız

VITAX’i kullanmayı unuttuysanız

İlacınız bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

VITAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe Vitax’ın dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Vitax tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

VITAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Paklitaksele ya da yardımcı maddelerden herhangi birine, özellikle polioksietillenmiş kastor yağına karşı aleıjiniz varsa,

Tekrarlayan, ciddi ve kontrol altına alınamayan hastalıklar görülüyorsa,

Tedavi sırasında sıklıkla kan sayımı yapılmalıdır. Beyaz kan hücresi sayınız >1.500 /mm3 ve trombosit sayınız > 100.000 / mm3 değilse,

Hamileyseniz Vitax kullanmayın.

Emziriyorsanız

VITAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

VİTAX, sadece onkoloji bölümlerinde ve kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir onkoloji uzmanının gözetimi altında uygulanmalıdır.

Kan değerleriniz düzensiz ise; Doktorunuz bu durumda, VİTAX ile yapılan her uygulamadan önce kan değerlerinizi kontrol edecektir.

Tedavi sırasında kalp problemleri ortaya çıkarsa; Doktorunuz bu durumda bir sonraki uygulamadan önce kalbinizi kontrol edecektir.

Doksorubisin veya trastuzumab ile birlike uygulama yapılıyorsa; Dokorunuz bu durumda kalp fonksiyonlarınızı tedaviden önce ve tedavi boyunca kontrol edecektir.

Tedaviden önce veya tedavi sırasında, ellerinizde veya ayaklarınızda uyuşma, karıncalanma veya sızı varsa; Bu durumda periferal nöropatiniz olabilir ve dozun azaltılması gerekebilir.

VİTAX uygulanımı sırasında veya uygulamadan kısa süre sonra ortaya çıkan ciddi veya sürekli ishal durumu varsa; Bu durumda kolon iltihabı söz konusu olabilir (psödomembranöz kolit)

VİTAX ve akiğer radyasyonu birlikte uygulanıyorsa; Bu durumda zatürre (interstisyel pnömoni) gelişebilir.

Mukoza iltihabınız (mukozit) varsa; Bu durumda dozun azaltılması gerekebilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VITAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Vitax yiyecek içecekler kullanımına dair veri yoktur. Doktorunuza danışınız.

Vitax Alkol İle Alınır mı?

Vitax alkol ile etkileşimi sonucu alkol alınması zararlı olabilir ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Hamilelik de Vitax Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz VİTAX kullanmayınız.

VİTAX hamilelikte kullanılmamalıdır, bu nedenle tedaviniz sürerken hamile kalmamak için gereken tedbirleri almalısınız. Uygulayabileceğiniz yöntemler hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİTAX emziren annelerde kullanılmamalıdır. Emziren bir anne iseniz, VİTAX ile tedaviye başladığınızda, emzirmeyi durdurmalı ve doktorunuzun onayı olmadan bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Paklitakselin araç ve makine kullanma yeteneğini engellediği gösterilmemiştir. Bununla birlikte, VİTAX alkol içermektedir ve bu nedenle baş dönmesi ve sersemleme gibi şikayetleriniz varsa araç ve makine kullanımı gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren, tehlike potansiyeli olan işlerden kaçınmalısınız.

VITAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler;

Vitax’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, VITAX kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Vitax her bir ml’sinde 394.5 mg etanol anhidrür içermektedir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı yada epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Vitax içerisindeki alkol miktarı diğer ilaçların etkisiyle değişebilir.

Vitax içerisindeki alkol miktarı araba sürmenizi ve diğer makinaları kullanmanızı etkileyebilir.

Vitax  her bir ml’sinde 527 mg Makrogolgliserol risinoleat (Polioksietillenmiş kastor yağı) içermektedir. Ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Vitax ayrıca, düşük kan basıncı, şok, nefes almada zorluk ve yüzde kızarıklıklar ile beliren aşın duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilen polioksiletillenmiş kastor yağı içermektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Vitax Kullanımı

Eritromisin (bakteriyel enfeksiyona karşı), fluoksetin (depresyona karşı) veya gemfıbrozil (kolesterol düşürücü) ile birlikte kullanıldığında, VİTAX dozunun azaltılması gerekebilir.

Rifampisin (bakteriyel enfeksiyona karşı), karbamazepin ve fenitoin (sara hastalığında), efavirenz veya nevirapin (enfeksiyona karşı) ile birlikte kullanıldığında VİTAX dozunun arttırılması gerekebilir.

Proteaz inhibitörleri denilen, HIV ve AİDS’e karşı kullanılan bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VİTAX dozunun azaltılması gerekebilir.

Sisplatinle (kanser tedavisi için) birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının daha sık kontrol edilmesi gerekebilir.

Doksorubisinle (kanser tedavisi için) ile birlikte kullanıldığında, vücutta yüksek seviyede doksorubisin birikiminden kaçınmak için VİTAX, doksorubisin uygulamasını takiben ancak 24 saat sonra uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.