İlaçlar

Vinko Ne İçin Kullanılır?

Vinko Ne İçin Kullanılır?

Vinko kanser tedavisinde kullanılan bir üründür. Etkin madde olarak kansere karşı etkili vinblastin sülfat içerir.

Vinko infüzyon için çözelti içeren, ağzı gri renk tıpa ve alüminyum kapak ile kapalı bir flakon ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

Vinko bir metafazda hücre büyümesini durduran bir sitotoksik (hücre öldürücü) ilaçtır ve çeşitli kanser hastalıklarının palyatif (hafifletici) tedavileri için kullanılır:

Vinko Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Vinko en az 7 günlük aralıklarla, hastanın ihtiyacına göre uygulanmalıdır. Başlangıç 22 dozunun erişkinlerde 3.7 mg/m , çocuklarda 2.5 mg/m olması tavsiye edilmektedir. Daha sonra hastaların lökosit sayımları yapılarak vinblastine duyarlılıkları tespit edilmelidir. Ayrıca lökosit sayısını yaklaşık 3000 hücre/mm ‘e düşüren dozun üstüne çıkılmamalıdır.

Lökosit sayısı en az 4000/mm e dönmeden bir haftalık süre geçse bile bir sonraki doz uygulanmamalıdır.

Vinko, yalnız damar yolu (intravenöz) ile uygulanır.

Vinko intramusküler (kas içine), subkutan (deri altına) veya intratekal yoldan uygulanmamalıdır.

Vinko en az 7 günlük aralıklarla uygulanmalıdır

Çözelti doğrudan damar içine veya damar içine verilmekte olan perfüzyon setine enjekte edilir. Her iki uygulama yolunda da enjeksiyon yaklaşık bir dakikada tamamlanmalıdır. Uygulamanın damar içine yapılmış olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Çevre dokulara sızma olması halinde selülit ve/veya filebit oluşabilir. Damar dışına çıkma ihtimalini en aza indirmek için iğne çekilmeden önce enjektör içine biraz kan çekerek kontrol edilmelidir. Damar dışına çıkılması durumunda ise uygulama hemen durdurulmalı ve kalan doz bir başka damara uygulanmalıdır. Lokal hiyaluronidaz enjeksiyonu ve orta derecede ısı uygulaması ilacın dağılmasına yardımcı olur; ağrı ve selülit olasılığını azaltır.

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Vinko Kullanımı

Böbrek fonksiyonları bozuk olan bireylerde ayarlama yapılmasına gerek yoktur

Serum bilirubin değeri >3 mg/dL olan hastalarda önerilen dozun %50’si uygulanmalıdır.

Eğer Vinko’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Vinko’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Vinko’nun aşırı dozda uygulanması halinde şu önlemler alınmalıdır:

Yetersiz antidiüretik hormon salgılanması sonucu ortaya çıkan yan etkilerin önlenmesi (alınan günlük sıvı hacminin kısıtlanması ve belki de distaltübül ve Henle kıvrımı fonksiyonunu etkileyen bir diüretik uygulanması gibi)

Bir antikonvülsan uygulanması

İleusun önlenmesi

Kardiyovasküler sistemin kontrolü

Transfüzyon gereksinimi ve enfeksiyon riskini belirlemek için günlük kan sayımlarının yapılması. Aşırı doz uygulamasının en önemli etkisi hayatı tehdit eden miyelosupresyon olacaktır. Diyaliz ya da kolestiraminin aşırı doz durumundaki etkinliği bilinmemektedir.

Kuru toz halindeki Vinko oral uygulamadan sonra gastrointestinal kanaldan düzensiz ve beklenmedik şekilde emilime uğrar. Vinblastin, yutulması halinde bir katartik ile sulu aktive kömür ağızdan verilmelidir. Aşırı doz belirtileri Vinko’nun önerilen dozdan fazla miktarda uygulanması halinde ortaya çıkar.

Vinko Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Vinko Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Vinko tedavisini durdurmayınız. Vinko tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.

Vinko Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Vinko’nun içeriğindeki yardımcı maddelere veya Vinblastin sülfata karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise

Kan sayımlarınız yeterli miktarda beyaz kan hücresine sahip olmadığınızı gösteriyorsa (Granülositopeni rahatsızlığınız var ise)

Bakteriyel enfeksiyonlu bir hastalığınız var ise

Aynı anda furosemid injeksiyonu uygulanacaksa

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Vinko Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız (kadın ve erkek hastaların her ikisi de dahil)

Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız varsa

Enjeksiyon sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissederseniz

Diğer anti-kanser ilaçlarını (mitomisin içeren gibi) alıyorsanız

Eritromisin (bir antibiyotik) içeren veya anti-epilepsi (sara tedavisinde kullanılan) ilaçları alıyorsanız

Vinko enjeksiyonundan sonra beyaz kan hücreleriniz belirli bir değerin altına indiyse, doktorunuz veya medikal uzmanlar tarafından enfeksiyon belirtilerini gözlemlemek için özel önem gösterilmelidir.

Eğer çok fazla kilo kaybederseniz veya ülserleşmiş bir cilde sahipseniz, vinblastin sizin beyaz kan hücrelerinizde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda önemli bir problem olabilir, böyle bir durumda doktorunuz vinblastin alıp alamayacağınıza karar verecektir.

Eğer kanser kemik iliğinize kadar yayıldıysa, vinblastin beyaz kan hücrelerinizin (enfeksiyonlarla savaşan kan hücreleri) ve trombositlerin (kanın pıhtılaşmasına yardım eden kan hücreleri) sayısında ani bir düşüşe neden olabilir. Bu durumda Vinko tedavisine devam edilmemelidir.

Eğer Vinko yanlışlıkla gözünüze bulaşırsa, göz derhal su ile çok iyi yıkanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Vinko İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Vinko’nun yiyecekler ile herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Vinko Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Vinko gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Vinko Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Vinko tedavisi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Vinko Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir flakonda (10 ml’lik dozunda) 36,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu ürün her bir mililitrede 0.009 mg benzil alkol içerir. Prematüre (erken doğan) bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Vinko Kullanılır mı?

Vinko, mitomisin, progesteron, sisplatin, bleomisin, sara tedavisinde kullanılan ilaçlar ve eritromisin içeren ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Vinko Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Vinko’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Vinko’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte kızarıklık, döküntü gibi alerjik belirtiler
 • El ve parmaklarda uyuşukluk, hareket etme zorluğu
 • Kalp krizi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı dışkı
 • Kabızlık
 • Omuz ve ellerde ağrı, şişlik ya da tendon yırtılması
 • Şiddetli kas kasılmaları
 • Parmaklarda üşüme, morarma
 • Depresyon
 • Kan hücre sayımlarında değişmeler (lökopeni) (kan testinde ortaya çıkar)
 • Tümör yerinde ağrı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Enjeksiyon yapılan damarda selülit ve yanma
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Zayıflık
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Ağızda içi dolu kabarcıklar oluşması
 • Ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması
 • Boğaz iltihabı
 • Saç dökülmesi

Bunlar Vinko’nun hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.