Ventavis Nebulizator İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri
VENTAVIS nedir ve ne için kullanılır?

• VENTAVIS, 1 ml nebulizatör çözeltisi 0,010 mg iloprost (iloprost trometamol olarak) içermektedir. Nebulizatör olarak isimlendirilen özel bir cihaz aracılığıyla kullanılır.

• VENTAVIS’in etkin maddesi olan iloprost, sentetik bir prostasiklin benzeridir. Akciğer damarlarında genişleme sağlar.

• VENTAVIS, 2 ml solüsyon içeren 30 ampul olarak kullanıma sunulmuştur.

• VENTAVIS, orta ve ağır evredeki birincil (nedeni bilinmeyen ve ailesel) akciğer hipertansiyonu olan hastalarda ve akciğer dokusunun tutulmadığı skleroderma (doku kalınlaşması) hastalığına bağlı akciğer hipertansiyonu olan hastalarda egzersiz

kapasitesini artırmak ve bulguları iyileştirmek amacıyla kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VENTAVIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin görülme sıklıkları yanlarında parantez içerisinde bildirilmektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VENTAVIS i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık (bilinmiyor)

• Döküntü (yaygın)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VENTAVIS ‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düşük tansiyon (yaygın)

• Kanama (yaygın)

• Bayılma (yaygın)

• Nefes darlığı (yaygın)

• Göğüs ağrısı (bilinmiyor)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Öksürük artışı (çok yaygın)

• Baş ağrısı (çok yaygın)

• Çene ağrısı (çok yaygın)

• Sırt ağrısı (yaygın)

• Kusma (yaygın)

• Baş dönmesi (yaygın)

• İshal (yaygın)

• Hırıltı (bilinmiyor)

• Rahatsızlık hissi (bilinmiyor)

• Boğaz ağrısı (bilinmiyor)

• Boğazda tahriş (bilinmiyor)

• Ağız ve dilde tahriş (yaygın)

• Çene kitlenmesi (çok yaygın)

• Tat bozukluğu (bilinmiyor)

• Bulantı (çok yaygın)

Bunlar VENTAVIS’in hafif yan etkileridir.

VENTAVIS Nasıl Kullanılır?

VENTAVIS’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Her inhalasyon seansı 2.5 mikrogram iloprost (inhalasyon cihazının ağız kısmından verilen) ile başlamalıdır. Kişisel ihtiyaç ve toleransa göre doz 5.0 mikrogram iloprosta kadar arttırılabilir. İnhalasyon seansı başına saptanan doz kişisel ihtiyaç ve toleransa göre günde 6 9 kere tekrarlanır. Gerektiğinde ilacın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

VENTAVIS , nebülizatör adı verilen cihazlar aracılığıyla solunum yoluyla uygulanır. Her seans yaklaşık 4-10 dakika sürer. VENTAVIS cilt ve göz ile temas etmemeli; VENTAVIS’in ağızdan alımı önlenmelidir. Nebulizatör seansları sırasında yüz maskesinden kaçınılmalı ve sadece bir ağızlık kullanılmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaş ve cinsiyet, iloprostun vücuda alınması, vücuttaki etki süresi, dağılımı ve vücuttan atılımında klinik açıdan fark göstermez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Hafif ve orta derece böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez. İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalar klinik çalışmalarda incelenmemiştir. Damar

yoluyla uygulanan iloprost ile elde edilen veriler temelinde diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda vücuttan atılımı düşüktür. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyalize giren hastalarda doz doktor tarafından karaciğer yetmezliğindeki kullanım örnek alınarak ayarlanmalıdır

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda VENTAVIS ‘in vücuttan atılımı azalmıştır. Gün boyunca istenmeyen birikimi engellemek için, başlangıç doz ayarlaması sırasında bu hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Başlangıçta en az 3 saatlik doz aralıkları ile yarım dozlar uygulanmalıdır (günde en fazla 6 uygulamaya karşılık olarak). Bundan sonra, bireysel olarak tolere edilebilen doz aralıkları dikkatle kısaltılabilir. Şayet tam doz gerekiyorsa, başlangıçta yine en az 3 saatlik doz aralıkları seçilmeli ve bireysel tahammüle göre süre kısaltılmalıdır. Preparatın günlerce süren tedaviyi takiben ilave bir istenmeyen birikimi, ürünün gece kullanımına verilen ara nedeni ile olası değildir.

Eğer VENTAVIS ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VENTAVIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

VENTAVIS ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Baş ağrısı, ani kızarma, mide bulantısı, kusma ve diyare

şeklinde tansiyon düşmesine bağlı bulgular beklenebilir.

VENTAVIS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

VENTAVIS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviyi durdurduysanız veya durdurmak istiyorsanız, bunu öncelikle doktorunuzla görüşünüz.

VENTAVIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VENTAVIS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Hamileyseniz ,

• Emziriyorsanız,

• Kanama riskiniz yüksek ise (mide ülseri, travma, kafa içi kanaması),

• Ağır kalp damar hastalığınız veya stabil olmayan anjina yani harekete bağlı olmayan göğüs ağrınız varsa,

• Son 6 ay içinde kalp krizi geçirdiy seniz,

• Yakın tıbbi takibi yapılmayan kalp yetmezliğiniz varsa,

• Şiddetli kalp ritm bozukluğunuz varsa,

• Akciğerlerde sıvı birikimi şüphesi varsa,

• Son 3 ay içinde beyin damarlarına ait hastalık geçirdiyseniz (örn. Geçici iskemik atak, inme),

• Toplardamar tıkayıcı hastalığına bağlı akciğer hipertansiyonunuz varsa,

• Akciğer hipertansiyonuna bağlı olmayan, klinik olarak belirgin, kalp kasında işlev bozukluğu olan doğumsal veya edinsel kalp kapak bozuklukları varsa,

• İloprost veya içindeki diğer maddelere alerjiniz varsa

VENTAVIS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kan basıncınız çok düşükse (büyük tansiyonunuz 85 milimetreciva’nın altındaysa) ve başka bir tansiyon düşürücü ilaç alıyorsanız (doktorunuza söyleyiniz),

• Akciğer enfeksiyonunuz, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı veya ağır astımınız varsa,

• Bronşiyal hiperaktiviteniz varsa,

• Akciğerdeki pıhtıya bağlı gelişen pulmoner hipertansiyonunuz var ve bunun ameliyat ile tedavisi mümkünse,

• Bayılma veya bayılma sayısında artış görülürse,

• Sağ kalp yetmezliği gibi kalp hastalığınız varsa veya kalp yetmezliğinizin kötüleştiğini düşünüyorsanız,

• Nefes almada güçlük çekme, kanlı öksürük ve aşırı terleme gibi akciğer ödemi belirtileri görülürse,

• Karaciğer hastalığınız veya diyaliz gerektiren ağır böbrek yetmezliğiniz varsa.

VENTAVIS cilt ve göz ile temas etmemeli; VENTAVIS ‘in yutulması önlenmelidir. Nebulizatör seansları sırasında yüz maskesinden kaçınılmalı ve sadece bir ağızlık kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

VENTAVIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

VENTAVIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VENTAVIS’in/metabolitlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. VENTAVIS emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmesi gibi düşük tansiyon belirtileri varsa araç sürme veya makina kullanma kabiliyeti ciddi olarak etkilenebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• VENTAVIS’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bazı kan testlerinin yapılması uygun olabilir:

Beta blokörler, nitro-vazodilatörler, ACE inhibitörleri gibi yüksek tansiyon tedavisinde ya da kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar

Kan sulandırıcı ya da kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (Aspirin veya asetilsalisilik asit , heparin, varfarin ve fenprokumon gibi kumarin tipi antikoagülanlar ve diğerleri)

Kortizon türü ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VENTAVIS NEBULIZATOR prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir