Vasparin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

Flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

VASPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını Önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

VASPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),
 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında.
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.

Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha Önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VASPARIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Âşağıdakjlerden birisi olursa, VASPARİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi Yan Etkiler

 • Nefes almada zorluk çekiyorsanız
 • Yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa
 • Cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa
 • Enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VASPARİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:
 • Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)
 • Sırt ağrısı
 • Tuvalete gitme sorunları

Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelir;

 • Kırmızı veya kahverengi idrar
 • Katran gibi siyah dışkı
 • Sıra dışı morarma
 • Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.

Görülebilecek diğer yan etkiler

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde tahriş meydana gelebilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Döküntü,
 • Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker),
 • Saç dökülmesi.

Yaygın olmayan Yan Etkiler

 • Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinizde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.

Seyrek Yan Etkiler

 • Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılarda oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Çeşitli aşırı duyarlılık belirtileri ile her tür ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (konjonktivit-gözü koruyan zarın iltihaplanması, rinit-nezle, astım, taşikardikalp atışının artması, ateş..), anafılaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok. özellikle yüz ve ellerde deri altı dokusunda büyük şişlikler.
 • Kan testi sonuçlarınızda değişiklik olabilir. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yükselmiş transaminaz, gamma-GT, LDH ve lipaz düzeyleri görülebilir. Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yüksek dozda kullanım sonucu kanama oluşabilir.
 • Ciltte doku ölümü gerçekleşebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir.

Çok seyrek Yan Etkiler

 • Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon

Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

VASPARIN Nasıl Kullanılır?

VASPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatlan aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu 1.U. olarak belirlenmiştir.

VASPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

VASPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda VASPARİN almanıza karar verebilir.

Eğer VASPARİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
VASPARIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

VASPARİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VASPARIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

VASPARIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VASPARIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzİl alkol) karşı alerjiniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa ( heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon)
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit ( kalbın iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

VASPARIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi diişük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz
 • Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz *1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,

VASPARIN Etken Maddesi Nedir?

Doktorunuz VASPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VASPARIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.
Araç ve makina kullanımı
VASPARİN’in genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissetiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

VASPARIN Etken Maddesi Nedir?

VASPARİN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

VASPARİN koruyucu olarak benzil alkol (lOmg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.

Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Eğer hamile iseniz VASPARİN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anj itensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonıstlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infiizyonu heparinİn etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosiporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir