Varivax Enjeksiyon) Yan Etkileri Nelerdir?
VARIVAX nedir ve ne için kullanılır?

VARIVAX erişkinleri ve çocukları suçiçeği hastalığına (varisella) karşı korumaya yardımcı olan bir aşıdır. Aşılar sizi veya çocuğunuzu bulaşıcı hastalıklara karşı korumak amacıyla kullanılır.

VARIVAX tek dozluk (0.5 mL) liyofilize toz içeren flakon ve kullanıma hazır şırıngalarda çözücü içeren ambalajdadır.

VARIVAX12 aylık ve daha büyük yaştaki kişilere uygulanabilir.

Aşı daha önce suçiçeği geçirmemiş, ancak suçiçeği hastalığına yakalanmış bir kişiyle temas etmiş kişilere de uygulanabilir.

Virüsle karşılaşmadan sonraki 3 gün içinde aşılama suçiçeğini önlemeye veya hastalık şiddetini azaltmaya yardımcı olarak, deride oluşan bozuklukların (lezyonlann) sayısını azaltabilir ve hastalık süresini kısaltabilir. Ayrıca, virüsle karşılaşmadan 5 gün sonrasına kadar aşılamanın hastalık şiddetini azaltabildiğini gösteren bilgiler sınırlıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

VARIVAX, tüm ilaçlar ve aşılar gibi, herkeste görülmese de yan etkilere neden olabilir.

Yan etkiler görüldüğü yaş aralığı ve aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek olarak şiddetli bir alerjik reaksiyon görülebilir. Bu reaksiyon döküntü ile birlikte veya tek başına yüzde şişme, tansiyon düşüklüğü ve solunum güçlüğü gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonlar genellikle enjeksiyondan hemen sonra ortaya çıkar. Aşılamadan sonra bu semptomlardan herhangi birini veya başka ciddi semptomları fark ederseniz hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Aşağıdaki seyrek veya çok seyrek yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz;

 • Normale kıyasla daha kolay morarma veya kanama; deri altında kırmızı veya mor, yassı, toplu iğne başı büyüklüğünde benekler, şiddetli solgunluk
 • Şiddetli deri döküntüleri (göz, ağız ve/veya genital bölgede ülserler ve su kabarcıkları; kol ve bacaklarda başlayan ve bazen yüz ve vücudun geri kalan bölgelerine yayılan kırmızı, genellikle kaşıntılı noktalar) (Stevens-Johnson sendromu, multiform eritem)
 • Kas güçsüzlüğü, anormal duyumlar, kollar, bacaklar ve vücudun üst kısımlarında karıncalanma (Guillain-Barre sendromu)
 • Ateş, hastalık hissi, kusma, baş ağrısı, ense sertliği ve ışığa duyarlılık (menenjit)
 • İnme
 • Ateşli veya ateşsiz nöbet Aşağıdaki yan etkiler gözlenmiştir:
 • Çok yaygın reaksiyonlar;

 • Ateş
 • Enjeksiyon bölgelerinde ağn, şişlik, kızarıklık Yaygın reaksiyonlar:
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (burun, boğaz, hava yolu)
 • Huzursuzluk
 • Döküntü, kızamık/kızamıkçık/ suçiçeği benzeri döküntü
 • Enjeksiyon bölgesinde döküntü, enjeksiyon bölgesinde kaşıntı.
 • Yaygın olmayan reaksiyonlar:

 • Baş ağrısı, uyku hali,
 • Gözlerde akıntı ve kaşıntı ile göz kapaklarında kabuklanma (konjunktivit)
 • Öksürük, burun tıkanıklığı, göğüste tıkanıklık, burun akıntısı, iştahsızlık, grip
 • Mide rahatsızlığı ile kusma, kramp, bir virüsün neden olduğu ishal
 • İshal, kusma (gastroenterit-mide barsak iltihabı)
 • Kulak enfeksiyonu, boğaz ağrısı
 • Ağlama, uyumada güçlük, uyku bozukluğu
 • Virüsün neden olduğu deride suçiçeği döküntüsü, bir virüsün neden olduğu hastalık, deri iltihabı, pişik, ciltte kızarıklık, ter döküntüsü veya isilik, kurdeşen.
 • Güçsüzlük, halsizlik, genel olarak iyi hissetmeme, kurdeşen benzeri döküntü, hissizlik, kanama, deride kabarık, sertleşmiş bölge, morarma, sıcaklık hissetme, dokunulduğunda sıcaklık dahil enjeksiyon bölgesi reaksiyonları.
 • Seyrek reaksiyonlar:

 • Salgı bezlerinde şişlik, normale göre daha kolay morarma veya kanama
 • Duygu yoksunluğu, hissizlik, sinirlilik, ajitasyon çok uyuma, anormal rüyalar, duygusal değişimler, zor yürüme, ateşli nöbetler, titreme
 • Göz kapaklarında şişme, gözlerde tahriş
 • Kulak ağrısı
 • Bazen zonklayan bir ağrı ve yüzde basınç veya ağrı ile birlikte burunda doluluk hissi (sinüzit), aksırma, burun akıntısı (rinit), akciğerlerde konjesyon, burunda kan, hırıltı, akciğerlere giden kanalların şişmesi (bronşit), akciğer enfeksiyonu, ateşli şiddetli akciğer enfeksiyonu, üşüme/titreme, öksürük, nefes darlığı ve tıkanıklığı (pnömoni)
 • Ağız içerisinde ağrılı beyaz yaralar (mantar enfeksiyonu), grip benzeri enfeksiyon, zehirli olmayan ısırık/ böcek ısırığı
 • Mide ağrısı, mide rahatsızlığı ve kusacakmış gibi olmak (bulantı), midede aşın gaz hali, kanlı dışkı, ağız ülseri
 • Sıcak basması, deride su kabarcığı, deride bozukluk ve enfeksiyon (akne, morarma, uçuk, egzama, kurdeşen, kızamık ve güneş yanığı dahil)
 • Kas/kemik ağnsı, kaslarda sızlama, kalça, bacak ve boyunda ağn, tutukluk
 • Kan damanndan kan veya sıvı sızıntısı
 • Derinin renk değiştirmesi, travma, pürüzlülük/kuruluk, dudaklarda şişme dahil enjeksiyon bölgesi reaksiyonlan
 • Pazarlama sonrası deneyimde VARIVAX kullanılırken ortaya çıkan etkiler;

 • Sinir sistemini (beyin ve/veya omurilik) etkileyen hastalıklar, yüzün bir tarafında kasların sarkması ve gözkapağı düşüklüğü (Bell’s palsy hastalığı), sarsak yürüme, baş dönmesi, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,
 • Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı (zona), boğaz ağrısı (farenjit), ciltte gözle görülebilir mor veya kırmızı-kahverengi benekler (Henoch-Schönlein purpura), selülit ve impetigo dahil cilt ve yumuşak dokularında ikincil olarak gelişen (sekonder) bakteri enfeksiyonları, suçiçeği.
 • Normale kıyasla daha kolay morarma veya kanama dahil aplastik anemi; deri altında kırmızı veya mor, yassı, toplu iğne başı büyüklüğünde benekler, şiddetli solgunluk
 • Yukarıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söylemelisiniz.

  VARIVAX Nasıl Kullanılır?

  VARIVAX doktorunuz veya sağlık uzmanı tarafından uygulanacaktır.

  VARIVAX aşağıdaki şekilde enjeksiyonla uygulanır:

 • 12 ay-12 yaş arası çocuklar:
 • Suçiçeğine karşı tam bir koruma sağlanabilmesi için VARIVAX’ın iki dozu en az 1 ay arayla verilmelidir.

 • Asemptomatik HIV’li 12 ay-12 yaş arası çocuklar:
 • VARIVAX enjeksiyonla iki doz olarak 12 hafta arayla verilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza başvurunuz.

 • 13 yaş ve üzeri adolesanlar ve erişkinler:
 • VARIVAX enjeksiyonla iki doz olarak verilir. İkinci doz ilk dozdan 4-8 hafta sonra verilmelidir.

  Dozların zamanlaması ve sayısı doktorunuz tarafından resmi önerilere uygun olarak belirlenecektir.

  VARIVAX uyluğun dış tarafında veya üst kolda deri altına enjekte edilmelidir.

  Doktorunuz veya sağlık uzmanınız VARIVAX’ın damar içine enjekte edilmemesini sağlayacaktır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer VARIVAJCın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  VARIVAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşı tek dozluk flakon şeklinde bulunduğundan ve doktorunuz veya sağlık uzmanı tarafından uygulandığından, fazla miktarda verilmesi çok düşük ihtimaldir.

  VARIVAJCtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VARIVAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuza başvurun, kendisi doza gerek olup olmadığına ve dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VARIVAX ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

  VARIVAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VARIVAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Sizin veya çocuğunuzun suçiçeği aşısına, aşının içindeki herhangi bir maddeye (jelatin, neomisin dahil) aşırı duyarlılığı varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun bir kan hastalığı veya bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir tipte kötü huylu kanser hastalığı (lenfomalar ve lösemi) varsa,
 • Siz veya çocuğunuz bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alıyorsanız (yüksek doz kortikosteroid ilaç kullanımı dahil),
 • Sizin veya çocuğunuzun herhangi bir hastalığı varsa (örn., İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) veya Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS)) veya siz veya çocuğunuz bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir ilaç alıyorsanız. Siz veya çocuğunuzun aşılanıp aşılanmayacağı bağışıklık savunmalarınızın düzeyine göre belirlenecektir.
 • Sizin veya çocuğunuzun aile üyelerinden birinde doğumsal bağışıklık yetmezliği varsa veya aile öyküsünde bağışıklık yetmezliği varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun aktif, tedavi edilmemiş tüberkülozu varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun 38.5°C’nin üstünde ateşi varsa; (ancak, düşük dereceli ateş tek başına aşılama yapılmaması için bir neden oluşturmaz),
 • Hamile iseniz (ayrıca, aşılamadan sonraki 1 ay boyunca gebelikten kaçınılmalıdır).
 • VARIVAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  VARIVAX asısı uygulanan kişi, aşılamadan sonraki 6 hafta boyunca duvarlı, yüksek risk tasıvan kişilerle yakın temastan kaçınmaya çalışmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda özel dikkat gösterilmelidir:

  -Eğer aşılandıktan sonra aşağıdaki kategorilerden birinde yer alan herhangi bir kişiyle temas ederseniz:

 • Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler,
 • Daha önce suçiçeğine hiç yakalanmamış gebe kadınlar,
 • Anneleri daha önce suçiçeği geçirmemiş yeni doğmuş bebekler,
 • Bu bireyler aşılanmış kişiden suçiçeği kapma riski altında olabilirler.

  Eğer sizden aşıdaki virüs suşu bulaştığında şiddetli suçiçeğine yakalanma riskine sahip olabilecek kişilerle düzenli olarak yakın temas içindeyseniz.

  Siz veya çocuğunuz VARIVAX ile aşılanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz:

  -eğer siz veya çocuğunuzun bağışıklık sistemi zayıflamışsa (örn., HIV enfeksiyonu gibi). Sizin veya çocuğunuzun yakından izlenmesi gerekir çünkü aşı hastalığa karşı koruma sağlamak için yeterli olmayabilir (bkz. bölüm 2 “VARIVAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”).

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VARIVAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir özel uyan gerekmemektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • VARIVAX hamile kadınlara uygulanmamalıdır.
 • Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız aşılamadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız. Ayrıca, aşı olduktan sonraki 1 ay içinde hamile kalmamanız önemlidir. Bu dönemde hamilelikten kaçınmak için etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.
 • Aşılama döneminde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doktorunuza emzirdiğinizi veya emzirmeyi planladığınızı söyleyiniz. Size VARIVAX uygulanıp uygulanmayacağına doktorunuz karar verecektir.
 • Araç ve makina kullanımı

  VARIVAXTn araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  VARIVAX Etken Maddesi Nedir?

  VARIVAX 0.5 mL’lik dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  VARIVAX 0.5 mL’lik dozunda 39 mg’dan daha az potasyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer aşılar ve ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Size veya çocuğunuza başka herhangi ilaçlar (veya başka aşılar) uygulanıyorsa veya yakın bir tarihte uygulanmışsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Eğer herhangi bir çeşit aşı VARIVAX ile aynı zamanda verilecekse, doktorunuz veya hemşireniz o aşının uygulanıp uygulanamayacağı konusunda size tavsiyede bulunacaktır. VARIVAX rutin çocukluk aşılarıyla aynı zamanda uygulanabilir; kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüs aşısı (M-M-R II), Haemophilus influenzae tip B, hepatit B aşısı, difteri, tetanoz ve boğmaca aşılan ve oral poliovirüs aşısı ile eş zamanlı olarak uygulanabilir.

  Kan veya plazma transfüzyonlanndan sonra veya normal insan immün globulin (insandan kan bağışıyla alınan kanda doğal yolla oluşan antikorların steril bir solüsyonu) veya Variseila zoster immün globülini uygulandıktan sonra aşılama en az 5 ay ertelenmelidir.

  VARIVAX ile aşılamadan sonra siz veya çocuğunuz Variselia zoster immunoglobini dahil hiçbir immün globülini doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece 1 ay süreyle almamalısınız.

  Reye sendromu denilen bütün vücut organlarınızı etkileyebilecek bir hastalığa neden olabileceğinden, siz veya çocuğunuz VARIVAX aşılamasından sonra 6 hafta süreyle aspirin (salisilat) içeren ilaçların kullanımından kaçınmalıdır.

  VARIVAX ENJEKSIYON) prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  YASAL UYARI
  Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir