İlaçlar

Urederm Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


Deri veya tırnak üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Yumuşatıcılar ve Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 40 g Üre içerir.

Urederm, ağzı polietilen kilitli kapakla kapatılmış, beyaz renkli 200 g ürün içeren polietilen şişede kullanıma sunulmaktadır.

Kum ve sertleşmiş deri (kserozis, kseroderma), kalınlaşmış deri (keratoderma, keratozis), egzama (çeşitli etkenler sebebiyle gelişen yer yer kabuklaşma gösteren kabarcıklar oluşması ve çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı), sedef hastalığı, balık pulu görünümündeki kum cilt hastalığı (iktiyozis), nasır gibi aşırı kalınlaşmış ve pullanmış deri ve tırnakların tedavisinde nemlendirici ve yumuşatıcı olarak kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi UREDERM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÜREDERM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkiler

Ciddi alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, ciddi baş dönmesi, özellikle yüz, dil ve boğazda kaşıntı/şişme, döküntü)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜREDERM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Hafif Yan Etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Kaşıntı
  • Kızanklık
  • Pullanma
  • Tahriş
  • Yanma
  • Ödem

Bunlar ÜREDERM’in hafif yan etkileridir ve bilinmeyen sıklıkta görülür. Ürünün kullanımına ara verildiğinde genellikle bu tür belirtiler yok olur. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza danışınız.

UREDERM Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde deri veya tırnak üzerine günde 2 kez sürülmek suretiyle kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece topikal olarak deri veya tırnak üzerine sürülerek uygulanır.

Hastalıklı cilt bölgesine: ÜREDERM uygulandıktan sonra iyice emilene kadar ovulur. Gerektiğinde kapalı bandaj altında kullanılır.

Hastalıklı tırnaklara: ÜREDERM uygulandıktan sonra kuruması beklenir veya kapalı bandaj altında kullanılır. Kapalı bandaj olarak yapışkan bandaj veya bant ile yapıştırılan gazlı bez kullanılabilir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

ÜREDERM’in yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Eğer ÜREDERM’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UREDERM kullanırsanız

Topikal olarak fazla miktarda ÜREDERM uygulaması deride tahrişe yol açabilir, fakat bunun dışında başka etkiler beklenmemektedir. ÜREDERM’in fazla miktarda yutulması durumunda, bulantı ve kusma gibi mide-barsak sistemi tahrişleri meydana gelebilir. Bu durumda, belirtilere göre ve destekleyici tedavi verilmelidir. Su ya da süt içilmesi faydalı olabilir.

UREDERM’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

UREDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Urederm’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Üre’ye veya ÜREDERM’in herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,

Yara veya açık yara var ise kullanmayınız.

Cilt iritasyonu açısından sistematik olarak araştmlmadığı için, süt çocuklannda kullanılmamalıdır.

UREDERM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ÜREDERM, cildinizde kızarıklık veya tahriş yaparsa tedaviyi durdurunuz.

Göz, dudak ve mukozalı bölgeler (ağız içi, burun içi gibi) ile temasından sakınınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

UREDERM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Üre’nin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

ÜREDERM kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Üre’nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Üre’nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

ÜREDERM tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda / zarar oram dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Cilt üzerine topikal olarak uygulanan ÜREDERM ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

UREDERM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ÜREDERM’in içeriğinde bulunan,

  1. Butil hidroksitoluen (E321) nedeniyle lokal deri reaksiyonlanna (ömeğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona,
  2. etostearil alkol nedeniyle ise lokal deri reaksiyonlanna (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.
  3. Gliserin için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ÜREDERM’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair bir kanıt yoktur. Diğer benzer etkiye sahip tedaviler ile birlikte kullanıldığında yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. ÜREDERM deri üzerine uygulanan diğer ilaçların deriden geçişini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.