İlaçlar

Univasc Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Univasc anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Univasc yuvarlak, bir yüzü çentikli film tablettir. Bir kutuda 20 film tablet blister içerisinde bulunacak şekilde ambalajlanmıştır.

Univasc yetişkinlerde yüksek tansiyon (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Başlangıç tedavisinde tek başına veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Univasc Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Univasc’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

Baş ağrısı, sersemlik, öksürük, yorgunluk

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

İştah kaybı, beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç, beyin damarlarında tıkanıklık veya beyinde kanama durumu, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, kalbin ritmiyle ilgili bozukluklar kalp atımının hızlanması, çarpıntı, düşük tansiyon, bayılma, al basması, karm ağrısı, sindirim güçlüğü, ishal, kabızlık, kusma, bulantı, alerjik deri reaksiyonlan, deride kızarıklık, göğüs ağrısı, hemoglobin konsantrasyonunda azalma, hematokrit sayımında azalma, beyaz veya kırmızı kan hücresi sayımında azalma (özelikle böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

Kansızlık, kandaki hücrelerin normalden az olması (özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu veya kollojen birikimi olanlarda ya da allopurinol, prokanamid veya bağışılık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda), ruhsal çöküntü, zihin karışıklığı, yorgunluk, uyuşma, denge bozukluğu, uyku hali, uyku bozukluklan, karıncalanma hissi veya tat alma duyusunda değişiklik veya geçici tat alma kaybı, bulanık görme, kulak çınlaması, bronşların daralması, bronş iltihabı, nefes darlığı, sinüslerin iltihabı, nezle, ölüme neden olabilen havayolu tıkanmasını içeren alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, dil iltihabı, ağız kuruluğu, aleıji sonucu şişme(dudak, yüz ve/veya kol ve bacakları içeren), kurdeşen, kaşıntı, akut böbrek yetmezliği, böbrek yetmezliği, iktidarsızlık, halsizlik, serum üre (kan üre nitrojen) ve serum kreatinin artışı, kanda potasyum miktannın normalin üstünde olması, kanda sodyum miktarının normalin altında olması (özelikle böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda).

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

Kandaki tüm hücrelerin sayısında azalma, kandaki beyaz hücrelerin sayısının çok azalması veya sıfır olması, pankreas iltihabı, barsak tıkanması, karaciğer iltihabı, safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık, karaciğer fonksiyon bozuklukları, karaciğer enzimlerinde ve/veya serum biluribin değerlerinde artış, eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), karaciğer enzimleri ve/veya serum bilirübin seviyesinde artış.

Univasc Nasıl Kullanılır?

Başlangıç dozu günde 1 tablet (7.5 mg moeksipril hidroklorür)’d ir. Devam dozu günde 1 veya 2 tablet Univasc’ın (7.5 ile 15 mg moeksipril hidroklorür) tek seferde alınması şeklindedir. Univasc ile tek başına tansiyon kontrol edilemezse tedaviye düşük doz idrar söktürücü ilaç eklenebilir. İdrar söktürücü ilaç eklenmesinin ardından, doktorunuz Univasc dozunu azaltabilir.

Sabahları, bir bardak su ile tek seferde içilir. Her gün aynı zamanda tabletlerin alınması kan basıncı üzerinde en iyi etkiyi oluşturacaktır.

Çocuklarda Univasc Kullanımı

Univasc sadece yetişkinlerde kullanılır.

Yaşlılarda Univasc Kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Univasc ile tedavinizin başlangıcında veya tedaviniz süresince doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı takip edebilir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Orta dereceli böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda, doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Tedaviyi düzenleyen doktor başlangıç dozunu azaltabilir.

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, 3.75 mg Univasc başlangıç dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda, 3.75 mg Univasc (7.5 mg’lık tabletin yarısı) başlangıç dozu önerilmektedir.

Eğer Univasc’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Univasc

Univasc Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Univasc ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

Aşırı doz belirtileri şiddetli tansiyon düşüklüğü, şok, stupor (sersemlik), kalp hızında azalma, elektrolit bozukluğu ve böbrek işlevlerinde bozukluktur.

Univasc Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Univasc Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tedavi sürenizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü bu durum kan basıncında ciddi artışlara yol açabilir. Kan basıncının artışı baş ağrısına, kalp krizine ya da felce yol açabilir.

Univasc kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Univasc Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde veya içerikte yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasmda solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir)

Böbrek damarlarınızda daralma (renal arter stenozu) varsa

Yakın zamanda böbrek nakli olduysanız

Kalp kapağında önceden tanısı konmuş daralma ve kalpten çıkan ana atardamarda tıkanıklık/ darlık varsa

Hipertrofık kalp kası (kardiyomiyopati) hastalığınız varsa

Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemindeyseniz

Hayatı tehdit edici ani aşırı duyarlılık riskinden kaçınmak için ADE inhibitörlerinin aşağıdaki durumlarda kullanılmaması gerekir:

Diyaliz veya hemofiltrasyon süresince

Dekstran sülfatlı düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) aferezi (bir makine yardımıyla vücudunuzdaki kolesterolün atılması) boyunca

Böcek zehirlenmeleri (örneğin; arı veya yaban ansı sokması) tedavisi görüyorsanız

Univasc Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa (kreatinin klirensi < 40 ml/dak)

Klinik olarak ciddi serum elektrolit bozukluğunuz varsa

Düşük bağışıklık sistemi değerlerine sahipseniz

Kollajen damar hastalığınız varsa (lupus eritamatozus, skleroderma gibi)

Aşağıda yer alan ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz;

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç (steroid, kemoterapi ilaçları, metabolizma önleyiciler) veya alloprinol, prokainamid, lityum kullanıyorsanız

Aşağıdaki hasta gruplarından birine dahilseniz, ADE inhibitörü tedavisine başlandığında doktorunuz dikkatlice kan basıncı takibinizi ve laboratuvar incelemelerinizi yapacaktır;

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa (kreatinin klirensi 4060 ml/dk )
 • Dirençli yüksek tansiyonunuz, böbrek sebepli yüksek tansiyonunuz varsa
 • Kalp yetmezliğiniz varsa
 • Tuz ve/veya sıvı eksikliğiniz varsa
 • 65 yaşından büyükseniz

Özellikle idrar söktürücü tedavisi alıyorsanız, diyetinizde tuz kısıtlaması varsa, dializ oluyorsanız, ishal veya kusmanız olmanız durumunda, yeterince sıvı aldığınızdan emin olun, çünkü bunlar düşük tansiyona sebep olabilir. Tansiyonunuzun düşmesi durumunda, düz yere uzanın ve doktorunuza bilgi verin.

Düşük tansiyon:

Univasc özellikle tedavinin başlangıcında başdönmesi, halsizlik ve görmede bulanıklık gibi belirtileri olan kan basıncında ciddi düşüşlere neden olabilir. Nadiren bayılma görülebilir.

İdrar söktürücü tedavisi alan hastalar:

İdrar söktürücü kullanan hastalarda başlangıç dozunda Univasc kullanımı bazen belirti gösteren düşük tansiyona neden olabilir.

Böbrek damarlarına bağlı gelişen yüksek tansiyon:

Tedaviye başlamadan önce böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

Hassas bireylerde böbrek fonksiyonlarında değişiklikler gelişebilir.

Orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda mevcut Univasc doz ayarlamasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat daha ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda başlangıç dozu 3.75 mg dikkatli olunarak verilmelidir.

İdrarda protein çıkışı:

Yüksek dozda moeksipril hidrokloürür / hidroklorotiyazide bağlı olarak, böbrek yetmezliği olan hastalarda klinik olarak idrarda belirgin protein (proteinüri >1 g/d) görülebilir.

Damarlardan sıvı çıkışına bağlı şişlik:

ADE-inhibitörleri ile tedavi gören hastalarda, özellikle ilk bir hafta, yüz, dudaklar, mukozalar, dil, damak veya gırtlak ve kol ve bacaklarda şişlik geliştiği bildirilmiştir. Böyle bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Barsaklarda damarlardan sıvı çıkışına bağlı şişlik:

ADE inhibitörleri ile tedavi gören hastalarda barsaklarda damarlardan sıvı çıkışına bağlı şişlik rapor edilmiştir. Bu hastalarda bulantı ve kusma ile eşlik eden/etmeyen karın ağrısı görülmüştür. ADE inhibitörleri kesildiğinde belirtiler ortadan kalkmaktadır. Böyle bir durumda doktorunuza bildiriniz.

Öksürük:

ADE inhibitörü ile tedavide kuru öksürük görülebilir ve bu durum tedavi kesilince sona erer. Cerrahi ve Anestezi:

Bİr operasyon geçirecekseniz doktorunuza Univasc kullandığınızı mutlaka bildiriniz.

Univasc kullanımı sırasında kan, böbrek, pankreas ve karaciğer rahatsızlıkları laboratuvar testlerinde değişiklikler görülebilir. Bu durumda doktorunuz bazı kan testleri yapılmasını isteyebilir.

Etnik:

Siyah derili hastalarda ADE inhibitörleri antihipertansif olarak daha az etkilidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Univasc İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Univasc kullanırken alkol içmeyiniz, alkol kullanımı Univasc’m tansiyon düşürücü etkisini artırır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Univasc Kullanılır mı?

Univasc tedavisi sırasında hamile kalındığı farkedilİrse, Univasc ile tedavi hemen durdurulmalı ve uygun olması durumunda farklı bir tedaviye başlanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Univasc Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı
Univasc kullandığınızda kendinizi sersemlemiş hissediyorsanız, bu etki gidene kadar araç ve makine kullanımından kaçınınız.

Univasc Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlarla Birlikte Univasc Kullanımı

Aşağıda yazılı olan ilaçlar Univasc’m etkinliğini değiştirebilir veya yan etkilerinin artmasına neden olabilir. Bu yüzden bu ilaçlar ile birlikte Univasc kullanımından kaçınınız.

 • Potasyum tutucu idrar söktürücüler, örneğin spironolakton, am i lor id, triamteren
 • İdrar söktürücü ilaçlar (örneğin furosemid)
 • Tansiyon düşürücü ilaçlar (beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, ADE inhibitörleri, anjiyotensin-II-reseptör antagonistleri)
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Anestezi için kullanılan ilaçlar
 • Uyku ilacı veya uyuşturucu ilaç / psikolojik rahatsızlıklara yönelik ilaçlar
 • Hücrelerin çoğalmasını engelleyen veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (sitostatik, bağışıklığı baskılayıcı ajanlar, sistemik kortizon)
 • Allopurinol içeren ilaçlar (gut tedavisi için)
 • Prokainamid içeren ilaçlar (düzensiz kalp ritmi için)
 • Mide asidini azaltıcı ilaçlar (antiasit)
 • Alerji ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan sempatomimetik ilaçlar
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Ağrı veya iltihap tedavisi için kullanılan ilaçlar
 • Romatizmada kullanılan altın içeren iğneler

Laksatifler (müshil) elektrolit kaybına neden olabileceğinden, laksatif (müshil) almanız durumunda dikkatli olunuz,

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.