İlaçlar

Tecar Ampul Muadili ve İçeriği

Tecar Ampul Muadili ve İçeriği

Tecar etkin madde olarak her bir ampulde 240 mg teofilin etilendiamin içerir.

Tecar, ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

Tecar, 6 adet 10 mflik ampul içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.

Bununla beraber 100 adet 10 mflik ampul içeren hastane ambalajı da bulunmaktadır.

Tecar, astım, kronşit bronşit (akciğere giden hava yollarının müzmin iltihabı) ve amfizeme (akciğerlerdeki hava keseciklerinin aşırı genişlemesi) bağlı bronş darlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi ve gece ortaya çıkan nefes darlığında kullanılır.

Tecar Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Tecar’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tecar’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride kızarıklık, kaşıntı, deriden hafif kabarık döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem), kurdeşen (ürtiker), eksfolyatif dermatit (deri soyulmasıyla seyreden bir çeşit cilt hastalığı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tecar’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı, Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon), havale (konvülsiyon), taşkınlık nöbeti (mani)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Uykusuzluk, kaygı, endişe (anksiyete), titreme,
 • Görme rahatsızlığı
 • Bulantı, kusma
 • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Midede tahriş, karın ağnsı, ishal (diyare), reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması), mide-barsak kanalında kanama.
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı

Bunlar Tecar’ın hafif yan etkileridir.

Tecar Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz kilonuza ve hastalığınızın derecesine göre dozunuzu belirleyecektir.

Eğer ürünün içerisinde parçacık fark ederseniz Tecar’ı kullanmayınız.

Damar içi (intravenöz) yoldan enjeksiyonla kullanılır.

Çocuklarda dozun vücut ağırlığına ve yaşa göre düzenlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Tecar kullanımı

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Eğer Tecar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tecar ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tecar Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Tecar Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tecar’ı muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

Tecar kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Tecar Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Teofilin, diğer ksantinler veya Tecar’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa Tecar kullanmayınız

Akut porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa

Efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsanız

Altı aylığın altındaki çocuklarda Tecar IV kullanımı genel olarak önerilmemektedir.

Tecar Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?:

Kalp, böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,

Kanda oksijen azlığı veya yüksek tansiyonunuz varsa.

Vücudunuzda tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa,

Sigara kullanıyorsanız veya alkol probleminiz varsa,

Aktif grip enfeksiyonunuz varsa veya yakm zamanda grip aşısı yaptırmışsanız,

Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diabet), kalp veya dolaşım bozukluğunuz ve epilepsiniz (nöbet) varsa, Tecar’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Tecar Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tecar’ı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Tecar Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tecar’ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Tecar Kullanılır mı?

Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız.

İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,

Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz

Allopurinol ve sülfınpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,

Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,

Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,

Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,

Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,

Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,

Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,

Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,

Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,

Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,

Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,

Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,

Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,

İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,

Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,

Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,

Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan olan HIV enfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,

Sarı kantaron (St. John’s wort) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,

Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,

Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,

Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,

Zafırlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız, İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,

Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,

Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız,

Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.