Tantum İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

TANTUM nedir ve ne için kullanılır?

• TANTUM , yangı önleyici ve yangı önleyici etkisine bağlı olarak ağrı kesici özelliklere sahip bir non-steroid antiinflamatuvar ilaçtır.


• TANTUM, 20 drajelik blister ambalajlarda sunulur. Beyaz renkte, bikonveks, yuvarlak

ve parlak drajeler şeklindedir.

• TANTUM, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: Cerrahi-Ortopedi-Travmatoloji:

• Doku zedeleyici ve/veya yangılı dokulardaki ameliyatlar,


• Burkulma,

• Çıkık,

• Ezik,


• Tendonit (kasları kemiğe bağlayan yapılar olan tendonların yangısı),

• Bursit (eklem keselerinin yangısı),

• Yanık v.s.

Diş ve çene cerrahisi:

• Diş ve dişeti yangıları ve ameliyatları,

• Plastik cerrahide. Kulak-Burun-Boğaz:

• Bademcik yangısı,

• Sinüzit (çene, alın ve şakak kemikleri içinde bulunan ve buruna açılan, sinüs adı verilen içleri hava dolu boşlukların yangılanması) ve ameliyatları,

• Burun ve kulak ameliyatları. Üroloji (Bevliye) ve Kadın Doğum:

• Yangıları ve ameliyatları.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TANTUM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler seyrek ve genellikle hafiftir.

Yaygın (100 hastada 1’den fazla ve 10 hastada 1’den az) görülen yan etkiler:

• Bulantı,

• Midede basınç ve yanma hissi.

Seyrek (10.000 hastada 1’den fazla ve 1.000 hastada 1’den az) olarak görülen yan etkiler:

• Uykusuzluk,

• Işığa duyarlılık sonucu gelişen döküntü,

• Baş dönmesi,

• Sersemlik,

• Çarpıntı,

• Görme bozukluğu.

TANTUM Nasıl Kullanılır?

Ağızdan alınan bir defalık dozu, kg başına 0,7-1 mg’dır.

Günde ortalama 3 defa 1 draje tok karnına alınır. Gerekirse gece yatmadan 2 saat önce 1 draje daha alınabilir. Bir defalık en yüksek doz, 2 drajedir. Günlük toplam en yüksek doz ise 4 drajedir.

Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür. Doktorunuz TANTUM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Drajeler bir miktar sıvı ile birlikte tok karnına alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Non-steroid antiinflamatuvar ilaçların yan etkileri yaşlılarda daha sık görüldüğünden, bu kişilerde en düşük etkili doz kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: İlacı uzun süreli olarak kullanıyorsanız kimyasal kan analizlerinizi ve böbrek fonksiyon testlerinizi yaptırınız. "2. TANTUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler" bölümüne bakınız.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğunuz varsa, non-steroid antiinflamatuvar ilaçları ancak çok gereklilik arz ettiği zaman kullanınız ve uzun süreli tedavi görüyorsanız fonksiyon testleri ile gerekli kontrollerinizi yaptırınız.

Eğer TANTUM’ un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TANTUM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı doz durumunda saldırganlık, sıkıntı, halüsinasyon (varsanı, hayal görme) ve klonik konvülsiyon (kasların peşpeşe ve ritmik kasılması ve gevşemesiyle süregelen nöbet şekli) şeklinde nöbet, daha seyrek olarak uyku hali ve bitkinlik bildirilmiştir.

TANTUM ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TANTUM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TANTUM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bilinmemektedir.

TANTUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TANTUM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer TANTUM’un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

TANTUM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• TANTUM’u 7-15 günden uzun süre kullanmayınız. Kullanmanız gerekiyorsa, kimyasal kan analizlerinizi ve böbrek fonksiyon testlerinizi yaptırmanız, eğer bozukluk saptanırsa derhal tedaviyi kesmeniz gerektiğini göz önünde bulundurunuz,

• Karaciğer bozukluğunuz varsa, non-steroid antiinflamatuvar ilaçları ancak çok gereklilik arz ettiği zaman kullanınız ve uzun süreli tedavi görüyorsanız fonksiyon testleri ile gerekli

kontrollerinizi yaptırınız,

• TANTUM’ u alkol ile birlikte kullanmayınız,

• Midenizde asit fazlalığı varsa tedavi ettiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TANTUM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

TANTUM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli klinik deneyim bulunmadığından ilacın hamilelerdeki potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle TANTUM’u hamilelik sırasında çok gerekli olmadıkça kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli klinik deneyim bulunmadığından eğer emziriyorsanız TANTUM’u kullanmayınız veya TANTUM tedavisi altındaysanız emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

TANTUM’un araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

TANTUM Etken Maddesi Nedir?

TANTUM, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Şimdiye kadar diğer ilaçlarla olumsuz anlamlı bir etkileşmesi bildirilmemişse de, non-steroid antiinflamatuvar ilaçların hastada mevcut diğer hastalıkların tedavisi için kullanılan diğer ilaçlarla etkileşmesinin o hastalıkların tedavisini etkileyebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TANTUM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply