Tansifa Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

TANSIFA nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi TANSİFA’dır ve 28 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 16 mg kandesartan sileksetil, 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.


TANSİFA, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan kandesartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını arttırır. Kandesartan, anjiyotensin IFnin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TANSIFA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, TANSİFA almayı kesip hemen tıbbi yardım alınız:

 • Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına nefes almada güçlük
 • Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada güçlük
 • Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)
 • Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:


  Çok yaygın (10 hastanın l’inden fazla görülen)

  Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

  Yaygın olmayan (1000 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)


  Seyrek (10 000 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

  Çok seyrek (10 000 hastanın Tinden daha azında görülen)

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın görülen yan etkiler:

 • Sersemlik / baş dönmesi hissi
 • Baş ağrısı
 • Uyku basması (özellikle tedavinin başlangıcında)
 • Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması
 • Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)
 • Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk
 • Akciğer enfeksiyonu
 • Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir.
 • Kan testi değerlerinizde değişiklik
 • Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetersizliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

 • Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız üzerine etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.
 • Yaygın olmayan (1.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkilemektedir)

 • Duygudurum dalgalanmaları, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, huzursuzluk
 • Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük
 • Kol ve bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma, ağrı duyusunun azalması
 • Görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme, kulak çınlaması
 • Düşük kan basıncı
 • Burun duvarında inflamasyon (rinit) sebebiyle akıntı, aksırma
 • Bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu, kusma
 • Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk değişikliği
 • Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk
 • Ereksiyon güçlüğü, erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya göğüslerin büyümesi
 • Güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme
 • Eklem veya kas ağrısı, kas krampları, sırt ağrısı
 • Kilo artışı veya azalması
 • Karaciğer enzimlerinde artma
 • Seyrek (10.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkilemektedir)

 • Kafa karışıklığı (konfüzyon)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi.
 • Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit (kan pulcuğu) sayınızda azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.
 • Deri döküntüsü, benek benek döküntü
 • Kaşıntı
 • Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı
 • Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler, sarılık (Yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.), bazı medikal testlere etkisi olabilecek karaciğer enzim yükselmesi
 • Mide bulantısı
 • Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.
 • Öksürük, dişeti şişmesi
 • Kanınızda yüksek oranda şeker bulunması (hiperglisemi)
 • Zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma veya karıncalanma
 • Karın şişkinliği (gastrit)
 • Kas gerginliğinde artış
 • Genelde cilt kızarıklığı ile birlikte kan damarlarının iltihabı
 • Işığa karşı duyarlılık
 • • Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar

  Listedeki bu olası yan etkiler nedeni ile endişeye kapılmayınız. Bu yan etkiler sizde görülmeyebilir.

  TANSİFA beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman TANSİFA’nın kanınızda (agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

  TANSIFA Nasıl Kullanılır?

  TANSİFA’yı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TANSİFA’yı her gün kullanmanız önemlidir.

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • TANSİFA’yı greyfurt suyu ile almayınız.
 • TANSİFA’nın önerilen kullanım dozu günde 1 tablettir. Hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararma bağlıdır. Tedaviye verilen cevaba göre, daha yüksek veya daha düşük doz kullanımı hekim tarafından önerilebilir.

  Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya idrar söktürücü tablet kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

  Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, kandesartanın günde 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir. Hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararma bağlıdır. Tedaviye verilen cevaba göre, daha yüksek veya daha düşük doz kullanımı hekim tarafından önerilebilir Amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, kandesartanın günde bir defa 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir. Hangi dozda TANSİFA kullanılacağı hekimin kararma bağlıdır. Tedaviye verilen cevaba göre, daha yüksek veya daha düşük doz kullanımı hekim tarafından önerilebilir.

  Eğer TANSİFA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TANSIFA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TANSIFA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık, kalp ritminde bozulma veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla TANSİFA tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  TANSIFA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  TANSİFA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Eğer TANSİFA kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan TANSİFA kullanmayı bırakmayınız.

  TANSIFA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TANSIFA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • TANSİFA’nın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (bkz. bölüm 6) (Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.),
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise,
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon),
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa,
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız,
 • Dihidropiridin türevi ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),
 • Diyabet (şeker hastası) iseniz veya böbrek yetmezliğiniz varsa ve aliskiren adlı ilacı kullanıyorsanız,
 • Çocuğunuz 1 yaşın altında ise. (bkz. çocuklarda kullanımı)
 • Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz TANSİFA’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  TANSIFA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, TANSİFA’yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,
 • Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-Ağrı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz (son aylar içinde),
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz) durumunuz varsa,
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa,
 • 75 yaş ve üzerinde iseniz,
 • Hemodiyaliz hastasıysanız,
 • Böbrek bozukluğunuz varsa, kanınızdaki potasyum seviyesi yüksekse ve ADE inhibitörü adı verilen ilaçlan kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize TANSİFA kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü TANSİFA bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşın düşmesine neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TANSIFA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TANSİFA’yı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

  TANSİFA kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun, etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve TANSİFA’nın kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz TANSİFA’yı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz TANSİFA kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz TANSİFA yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. TANSİFA hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Emzirme döneminde TANSİFA’yı kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler TANSİFA kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  TANSIFA Etken Maddesi Nedir?

  TANSİFA bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. TANSİFA bazı ilaçlann işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçlann da TANSİFA üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçlan alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyötensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),
 • Her gün 3 g’ dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilaç)
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran ilaçlar)
 • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)
 • İdrar sökücüler (diüretikler)
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)
 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfınavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)
 • Alkol kullanıyorsanız TANSİFA kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. TANSİFA kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.
 • İçeriğindeki magnezyum nedeniyle tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Bu nedenle tetrasiklin grubu antibiyotiklerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • TANSIFA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply