İlaçlar

Tamprost Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Tamprost Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Tamprost MR 0.4 mg, uzatılmış salimli kapsüldür. Bu formülasyon etkin madde olan tamsulosinin sabit bir şekilde, yavaşça salıverilmesini sağlar ve 24 saat boyunca yeterli bir ilaç teması ile sonuçlanır.

Tamprost 30 ve 90 kapsül içeren alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Tamprost’un etkin maddesi olan tamsulosin hidroklorür, “alfaı-adrenoseptor antagonistleri” olarak adlandırılan bir ilaç grubunun üyesidir. “Alfaı-adrenoseptörler” vücudun çeşitli bölümlerinde hücre yüzeyinde bulunan algılayıcı yapıların (reseptör) bir türüdür. Bu yapılar, hücreye gelen mesajları algılayarak, hücrenin o mesaj doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlarlar.

Tamsulosin hidroklorür alfaı-adrenoseptorleri seçici olarak bloke eder. Bu yapıların faaliyetlerinin bloke edilmesi, prostat ve idrar yollarındaki düz kasları gevşetir.

Tamprost böylelikle idrarın, idrar yollarından daha rahat geçmesini sağlar, idrara çıkmayı rahatlatır ve idrar sıkışması hissini hafifletir.

Tamprost erkeklerde prostat bezinin büyümesi sonucunda ortaya çıkan aşağı idrar yollarına ait şikayetlerin tedavisi için kullanılmaktadır. Prostat bezinin iyi huylu büyümesi (selim prostat hiperplazisi), aşağı idrar yolunu sıkıştırarak, idrar yapma zorluğu (idrar akış kuvvetinin azalması), kesik kesik İdrar yapma, idrarın damla damla gelmesi, gerek gece, gerekse gündüzleri sık idrara çıkma ve İdrar sıkışması gibi şikayetlere yol açar. Tamprost yukarıda sözü edilen etkisi sonucunda, bu belirtilerin rahatlamasını sağlar.

Tamprost Muadilleri Nelerdir?

Genel olarak bazı ilaçlar bulunmadığı zaman muadilleri akla gelir Tamprost’un muadilleride aşağıdaki ilaçlardır.

 • Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları
 • Ürolojik İlaçlar
 • İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları
 • Alfa Adrenoreseptör Antagonistler
 • Tamsulosin

Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmamayı tercih edin.

Tamprost Nasıl Kullanılır?

İlacınızı her zaman için, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Önerilen doz, günde 1 kapsüldür.

Tamprost kapsülü bütün olarak yutunuz. Kapsülü ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz, çünkü bu etkin maddenin uzatılmış salimim etkileyebilir.

Tamprost’un aç karına alınması ve tercihen her gün, günün aynı saatinde alınması önerilmektedir.

Tamprost genellikle uzun süreler boyunca reçete edilmektedir. Tamprost ile uzun dönemli tedavide, mesane ve idrar yapma üzerindeki etkileri kalıcıdır.

Yaşlılarda kullanımı/ Tamsulosinin 65 yaş üzeri hastalardaki güvenlilik ve etkinliği, 65 yaş altındaki hastalardakinden farklılık göstermemektedir. Ancak bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabilecekleri göz ardı edilemez.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalığında Tamprost kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak diyalizdeki (kam makine ile temizlenen), ağır böbrek hastalarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Tamprost’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tamprost’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Çok sayıda Tamprost alınması kan basıncında İstenilmeyen bir düşmeye, kalp hızının artmasına ve baygınlık hissine sebep olabilir.

Tamprost MR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer tavsiye edilen günlük Tamprost kapsülünüzü almayı unutursanız, aynı gün içinde daha sonra hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer o günü kaçırırsanız, ilacınızı reçete edilen şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tamprost MR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer Tamprost tedavisi gereğinden önce sonlandırılırsa, başlangıçtaki şikayetleriniz geri dönebilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece Tamprost kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Tamprost MR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz. Aşın duyarlık kendisini vücudun yumuşak dokularında ani lokal şişmeler (öm. boğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),

Vücut pozisyonunuzu değiştirdiğinizde (oturur ya da yatarken birden ayağa kalktığınızda) baygınlık ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),

Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

Tamprost MR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tedavi görmekte olduğunuz hastalıktaki gelişmelerin İzlenmesi için, düzenli zaman aralıklarıyla tıbbi muayene olmanız gereklidir. Doktorunuz sizde iyi huylu prostat büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin olmalıdır.

Bu tip diğer İlaçlar ile olduğu gibi, Tamprost kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığında, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız. Tedaviye yeni başlamış iseniz, baygınlık durumunda yaralanma İle sonuçlanabilecek durumlardan uzak durunuz.

Tamsulosİn ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubundaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluştuğunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.

Gözünüzdeki lensin bulanıklığı (katarakt) ya da göz içi basıncının yüksekliği (glokom) nedeniyle ameliyat olacaksanız, lütfen göz doktorunuza TOCAS kullanmakta olduğunuzu veya geçmişte bir dönem kullandığınızı söyleyiniz. Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler konusunda gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan hastalarda tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir. Sülfat (sülfonamid) alerjisi olan hastalarda, nadiren tamsulosine karşı alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Böyle bir alerjiniz varsa dikkatli olmalısınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Tamprost MR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tamprost’un aç kamına alınması önerilmektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Tamprost Kullanılır mı?

Tamprost yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Tamprost MR Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Tamprost Kullanılır mı?

Tamprost aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; eritromisin (antibiyotik), paroksetin (depresyon İlacı), terbinafin (mantar enfeksiyonu ilacı).

Tamprost ketokonazol (mantar enfeksiyonu ilacı) İle birlikte kullanılmamalıdır. Tamprost, atenolol, enalapril, digoksin (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofılin (solunum hastalığı ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

Tamprost’un aynı gruptan (alfaı-adrenoseptor blokerleri) diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir; bu nedenle bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Tamprost simetidin (bir mide ilacı) ile birlikte kullanılırken mutlaka doktora danışılmalıdır.

Diklofenak (bir tür ağrı kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı / kan pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç), tamsulosinin vücuttan atılmasını hızlandırabilir. Tamprost bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Herhangi bir ameliyattan ya da dişlere yapılacak bir girişimden önce doktorunuza Tamprost almakta olduğunuzu söyleyiniz; çünkü ilacınızın, kullanılan anestetik madde İle etkileşme potansiyeli vardır.

Tamprost Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Tamprost MR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tamsulos’ın kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa Tamprost MR’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkiler

 • Vücudun yumuşak dokularında (örn. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermede güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Tamprost’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş dönmesi
 • Boşalma esnasında meni sıvısının penisten çıkışında bozukluklar (ejakülasyon bozuklukları)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Çarpıntı
 • Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basmcmda ani düşme
 • Burun iltihabı (rinit)
 • Kabızlık, İshal, bulantı, kusma
 • Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
 • Olağan dışı halsizlik

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Baygınlık
 • Stevens-Johnson sendromu {deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) Bilinmiyor:
 • Görme bulanıklığı veya bozukluğu
 • Burun kanaması
 • Eritema multiforme: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.
 • Dermatit eksfoliyatif: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bölümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısısı yükselir (ateş).

Aynı gruptaki diğer İlaçlar ile olduğu gibi, sersemlik, bulanık görme, ağız kuruluğu ya da dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

Yukarıda verilen istenmeyen olayların yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritim bozuklukları, kalbin hızlı atması ve nefes almada güçlük bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası deneyim dönemine ait oldukları için, bu olayların sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tamsulosinin oynadığı rol güvenilir bir şekilde tanımlanamamaktadır.

Araç ve makina kullanımı
Tamprost’un araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görme oluşabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Böyle bir durum sizde ortaya çıkarsa, dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınmanız gereklidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.