Tamol Plus Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

TAMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TAMOL PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5 mTde) 250 mg parasetamol içeren, ağn kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. TAMOL PLUS 150 ml renkli cam şişede sunulmaktadır.


TAMOL PLUS, hafif ve orta şiddetli ağnlar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır. Aynca baş ağrısı, migren, nevralji (ağnlı bir durum), diş ağnsı, diş çekme ağnsı, boğaz ağnsı, romatizmal sızı ve ağnlar, grip, ateş ve ateşle birlikte soğuk algınlığının belirtilerine yönelik tedavide kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TAMOL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.


Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastamn birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa TAMOL PLUS’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşın duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAMOL PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik (aşın duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık (eritema multiforme)

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Seyrek görülen yan etkiler

• Kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

• El, ayak, yüz ve dudaklann şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

• Bulantı, kusma, ishal, karın ağnsı

• Karaciğer haşan

Bilinmiyor

• Merkezi sinir sisteminde uyanlma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati)

TAMOL PLUS Nasıl Kullanılır?

12 yaşm altındaki çocuklar:

6-12 yaş arası: 5-10 ml (1-2 ölçek; 250-500 mg parasetamol). Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

En fazla günde 40 ml (8 ölçek) TAMOL PLUS (2 gr parasetamol) kullanılabilir.

12 yaşın üzerindekiler ve yetişkinler: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye edilir.

En uygun parasetamol dozu 500 mg-lgr arasındadır (10-20 ml; 2-4 ölçek), günlük en fazla doz 4 gr parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Yaş

Doz

6-12 yaş arasında

1-2 ölçek (5-10 ml)

12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde

2-4 ölçek (10-20 ml)

Ağızdan alınır. TAMOL PLUS’ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

TAMOL PLUS sulandırılmadan kullanılır. Hekim TAMOL PLUS’ın seyreltilmesini önerdiği takdirde yerine TAMOL Pediatrik Şurup kullanılmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için TAMOL Pediatrik Şurup kullanınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer TAMOL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TAMOL PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. TAMOL PLUS aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

TAMOL PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAMOL PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMOL PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

TAMOL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMOL PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer parasetamol veya ilacm içeriğindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz

• Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa

TAMOL PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Anemi (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken (37 haftadan önce) doğmuş ise,
 • • Sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

 • Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
 • • Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullamyorsamz,

  • Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital,

  fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar

  kullamyorsamz,

 • San kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.
 • 3-5 gün içinde yeni semptomlann (belirtilerin) oluşması ya da ağnnın ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  TAMOL PLUS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TAMOL PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TAMOL PLUS’ın hamilelikte kullamm güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TAMOL PLUS’ın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  TAMOL PLUS Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Aşın duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TAMOL PLUS’ın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Öm: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Öm: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Öm: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TAMOL PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply