Tamiflu Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

TAMIFLU nedir ve ne için kullanılır?

TAMIFLU’nun etkin maddesi oseltamivir’dir.


TAMIFLU "nöraminidaz inhibitörleri" denen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar grip virüsünün vücudun içinde yayılmasını engeller ve bu sayede grip virüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşacak belirtileri dindirir veya engeller.

Kapsülün, opak gri renkli gövde kısmında mavi renkli "ROCHE" baskısı ve opak açık sarı renkli kapak kısmında mavi renkli "75 mg" baskısı bulunur.

TAMIFLU 75 mg kapsüller 10 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. TAMIFLU size gribi tedavi etmek veya önlemek amacıyla reçete edilmiştir.

Grip, influenza (grip) virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Gribin belirtileri ateşin ani yükselmesi (>37.8oC), öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları ve sıklıkla


1

aşırı bitkinliktir. Bu belirtiler aynı zamanda grip dışı hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Gerçek grip enfeksiyonları yalnızca toplumda grip virüslerinin dolaştığı yıllık salgın dönemlerinde ortaya çıkar. Bu salgın dönemi dışında, bu belirtiler, genellikle başka enfeksiyonlar veya hastalıklar nedeniyle oluşacaktır.

TAMIFLU, 1 yaşından küçük çocukların grip tedavisinde veya gribi önlemek amacıyla, sadece, geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla kullanılır.


Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TAMIFLU’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Yaygın:

• bulantı

• kusma

• ishal

• karın ağrısı

• baş ağrısı

Bu yan etkiler sıklıkla ilacın ilk dozundan sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavi sürerken kesilir.

Bu etkilerin görülme sıklığı, ilaç yiyeceklerle birlikte alındığında azalır.

Yaygın olmayan:

Yetişkinler ve ergenler (13 yaş ve üstü çocuklar):

Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;

• üst karında şişkinlik

• mide-barsak kanalında kanama

• bronşlarda iltihaplanma (bronşit)

• üst solunum yolu enfeksiyonları

• sersemlik

• yorgunluk

• uyumada zorluk

• deri reaksiyonları

• orta ile ciddi karaciğer fonksiyon bozuklukları

• görme bozuklukları

• kalp ritminde bozukluklar

• grip, hayal görme, huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu, anormal davranış gibi olayları içeren, bazı vakalarda ölümcül sonuçları olabilen, çeşitli sinir sistemi ile ilgili (nörolojik) ve davranışsal belirtilerle ilişkili olabilir. Bu olaylar, beyni etkileyen birer hastalık olan ensefalit veya ensefalopati durumunda meydana gelebilir, ancak belli bir ciddi hastalık görülmeksizin de olabilir.

Bilinç seviyesinde azalma, zihin karışıklığı, anormal davranış, sanrılar, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar gibi belirtileri içeren havale (konvülsiyon) ve huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum). Bu davranışlar, birkaç vakada kaza ile yaralanmalara yol açmıştır ve bu kaza ile yaralanmaların bazıları ölümle sonuçlanmıştır. Bu olaylar özellikle çocuklarda ve ergenlerde rapor edilmiştir ve sıklıkla birdenbire başlayıp süratle düzelen olaylardır. TAMIFLU’nun bu olaylara katkısı bilinmemektedir. Bu tip nöropsikiyatrik olaylar TAMIFLU almayan grip hastalarında da raporlanmıştır.

Çocuklar (1 12 yaş arasındakiler):

Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;

• öksürük

• burun tıkanıklığı

• kulaklarda iltihaplanma, kulak rahatsızlıkları

• akciğerlerde iltihaplanma

• sinüs iltihabı (sinüzit)

• bronşit

• daha önceden var olan astımın şiddetlenmesi

• burun kanaması

• deride iltihaplanma

• lenf bezlerinin şişmesi

• göz akı iltihaplanması (konjunktivit)

• görme bozuklukları

• kalp ritminde bozukluklar

Bebekler (6-12 aylık arasındakiler):

6-12 aylık bebeklerde grip tedavisinde kullanılanTAMIFLU’nun raporlanan yan etkileri daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkilerle benzerdir. Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü okuyunuz.

Bebekler (0-6 aylık arasındakiler):

0-6 aylık çocuklarda grip tedavisinde kullanılanTAMIFLU’nun raporlanan yan etkileri, 6-12 aylık arasındaki bebeklerde ve daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkilerle benzerdir. 1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır. Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü okuyunuz.

Eğer siz veya çocuğunuz sıklıkla hasta oluyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer grip belirtileri kötüye gider veya ateş sürerse de doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

TAMIFLU Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsül kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

TAMIFLU size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlayınız; bu, grip virüsünün vücudunuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.

Grip hastalığının tedavisinde kullanımı

• Ergenlerde (13-17 yaş) ve yetişkinlerde kullanım: Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak bir adet 30 mg kapsül ile bir adet 45 mg kapsül kullanılabilir.

Sabah akşam günde iki kez 75 mg, 5 gün süre ile kullanınız. Grip tedavisi için ilaç size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacınızı alınız. Kısa sürede kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, 5 günlük tedaviyi tamamlayınız.

Yaşlılarda Kullanımı

40 kg’dan fazla ve kapsül yutabilen çocuklar 5 gün boyunca günde iki defa TAMIFLU 75 mg kapsül kullanabilirler.

Çocuklarda grip tedavisi için uygulanan TAMIFLU dozu çocuğun vücut ağırlığıyla

Vücut ağırlığı

5 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın tedavisinde)

15 kg ve 15 kg’den hafif olanlar

Günde iki kez bir adet 30 mg kapsül

15 kg ile 23 kg arası olanlar

Günde iki kez bir adet 45 mg kapsül

23 kg ile 40 kg arası olanlar

Günde iki kez 60 mg (60 mg kullanmak için iki adet 30 mg kapsül alınız)

40 kg’den ağır olanlar

Günde iki kez 75 mg

• 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı:

İnfluenza ile enfekte olan 2 yaşın altındaki çocuklarda sınırlı farmakokinetik ve güvenlilik verileri mevcuttur. 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere ilaveten, bu veriler kullanılarak farmakokinetik modelleme yapılmıştır. Bu sonuçlar, 3 ila 12 aylık bebeklerde günde iki kez 3 mg/kg ve 1 ila 3 aylık bebeklerde günde iki kez 2,5 mg/kg dozun sağladığı maruziyetin, 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülen klinik olarak etkili maruziyete benzer olduğunu göstermektedir. 1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan

ar verilmektedir:

Yaş

5 gün boyunca tavsiye edilen tedavi dozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan küçük bebeklerde

Günde iki kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan küçük bebeklerde

Günde iki kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde

Günde iki kez 2 mg/kg

1 yaşından küçük bebeklere TAMIFLU uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Grip hastalığının önlenmesinde kullanımı

TAMIFLU aynı zamanda gribi önlemek amacıyla da kullanılabilir.

• Ergenlerde (13-17 yaş) ve yetişkinlerde kullanım: Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak 1 adet 30 mg kapsül ile 1 adet 45 mg kapsül kullanılabilir. TAMIFLU 10 gün boyunca, günde bir defa alınmalıdır. Bu dozu sabah kahvaltısıyla birlikte almak en uygun yoldur.

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda gribi önlemek için uygulanan TAMIFLU dozu çocuğun vücut ağırlığıyla

Vücut ağırlığı

10 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın önlenmesinde)

15 kg ve 15 kg’den hafif olanlar

Günde bir kez bir adet 30 mg kapsül

15 ile 23 kg arası olanlar

Günde bir kez bir adet 45 mg kapsül

23 kg ile 40 kg arası olanlar

Günde bir kez 60 mg (60 mg kullanmak için iki adet 30 mg kapsül alabilirsiniz)

40 kg’den ağır olanlar

Günde bir kez 75 mg

• 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsülü çocuğunuza vermelisiniz.

İnfluenza salgını esnasında, 12 aylıktan küçük bebekler için tavsiye edilen günlük önleme dozu, günlük tedavi dozunun yarısı kadardır. Bu, influenzayı önlemek için tedavi dozunun yarısına eşdeğer önleme dozunun klinik olarak etkinliğini gösteren 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdeki klinik verilere dayanmaktadır. 1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır. Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan

ar verilmektedir:

Yaş

10 gün boyunca tavsiye edilen önleme dozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan

Günde bir kez 3 mg/kg

küçük bebeklerde

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan

Günde bir kez 2,5 mg/kg

küçük bebeklerde

1 aylıktan küçük bebeklerde

Günde bir kez 2 mg/kg

1 yaşından küçük bebeklere TAMIFLU uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Eğer TAMIFLU gribi önlemek amacıyla reçete edildiyse, doktorunuz ilacı almaya devam etmeniz gereken süre hakkında size tavsiyede bulunacaktır.

TAMIFLU kapsülleri bütün olarak su ile yutunuz. TAMIFLU kapsülleri bölmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

TAMIFLU oral süspansiyon bulunmadığı zaman

Kapsül yutamayan yetişkinler, ergenler veya çocuklar, TAMIFLU oral süspansiyonun bulunmadığı durumlarda, kapsülleri açıp, acı tadı maskelemek için uygun bir tatlandırıcı gıdanın az bir miktarı (en fazla bir çay kaşığı) içine kapsül içindeki tozu boşaltarak uygun TAMIFLU dozunu alabilirler. Tatlandırıcı gıda olarak şekerli su, çikolata şurubu, kiraz şurubu ve tatlı gıdalar (karamel veya yumuşak şekerleme sosu gibi) kullanılabilir. Kapsül içindeki toz tatlandırıcı ürün içinde karıştırılmalı ve karışımın tamamı hastaya verilmelidir. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır.

1 yaşından küçük bebekler için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1. Bir adet TAMIFLU 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın.

Ne kadar sıvı çekildiğini görebilmek için üzerinde ölçek işaretleri olan dereceli bir enjektör ile7,5 mL su ölçerek kaptaki tozun üzerine ekleyin. Yaklaşık 2 dakika karıştırın. (Not: Kapsülden boşaltılan tozun tümü su içinde dağılmayabilir. Dağılmayan beyaz toz etkisiz olduğundan endişelenmeyin.)

TAMIFLU kapsül

Eklenmesi gereken su miktarı

Bir 75 mg kapsül

7,5 mL (yedi buçuk mililitre)

3. Aşağıdaki tabloyu takip edin. Tablonun sol tarafından çocuğun ağırlığını bulun, sonra tablonun sağ tarafına bakarak enjektöre çekilecek, çocuğun ağırlığına karşılık gelen, TAMIFLU-su karşımının miktarını bulun. Kaptaki TAMIFLU-su karışımından doğru miktarı enjektöre çekin. Enjektörün pistonunu aşağı doğru bastırarak enjektörün içindekilerin tamamını boş olan ikinci bir kaba boşaltınız.

1 ila 12 aylık bebekler için doz tablosu:

Vücut ağırlığı (en yakın 0,5 kg katına yuvarlanmış)

Gerekli TAMIFLU dozu

Enjektöre çekilmesi gereken TAMIFLU-su karışımı miktarı

4 kg

10 mg

1,00 mL

4,5 kg

11,25 mg

1,10 mL

5 kg

12,50 mg

1,30 mL

5,5 kg

13,75 mg

1,40 mL

6 kg

15 mg

1,50 mL

7 kg

21 mg

2,10 mL

8 kg

24 mg

2,40 mL

9 kg

27 mg

2,70 mL

10 kg veya daha ağır

30 mg

3,00 mL

1 aylıktan küçük bebekler için doz tablosu:

Vücut ağırlığı (en yakın 0.5 kg katına yuvarlanmış)

Gerekli TAMIFLU dozu

Enjektöre çekilmesi gereken TAMIFLU-su karışımı miktarı

3 kg

6 mg

0,60 mL

3,5 kg

7 mg

0,70 mL

4 kg

8 mg

0,80 mL

4,5 kg

9 mg

0,90 mL

4. İkinci kaba, TAMIFLU-su karışımının acı tadını maskelemek için, az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin ve iyice karıştırın.

5. Karıştırdıktan sonra kaptaki karışımın tamamını çocuğa verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve çocuğun bu kalan karışımı da içmesini sağlayın.

6. Çocuğa içmesi için uygun bir içecek verin.

7. İlk kapta geriye kalan karışımı dökün.

1 yaşındaki ve 1 yaşından büyük çocuklar için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1. Bir adet TAMIFLU 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın.

2. bir dereceli enjektör ile tozun üzerine 5 mL su ekleyin. Yaklaşık 2 dakika karıştırın.

(Not: Kapsülden boşaltılan tozun tümü su içinde dağılmayabilir. Dağılmayan beyaz toz etkisiz olduğundan endişelenmeyin.)

3.

Kaptaki TAMIFLU-su karışımından doğru miktarı enjektöre çekin. Enjektörün pistonunu aşağı doğru bastırarak enjektörün içindekilerin tamamını boş olan ikinci bir kaba boşaltın. Hastanın ağırlığını biliyorsanız gerekli olan karışımın doğru miktarını belirlemek için aşağıdaki ilk tablonun sol tarafından hastanın ağırlığını bulun. Sonra, tablonun orta kolonuna bakarak enjektöre çekmeniz gereken TAMIFLU-su karışımı miktarını bulun ve gerekli miktarı enjektöre çekin.

Eğer çocuğun ağırlığını bilmiyorsanız, aşağıdaki ikinci tablonun sol tarafında çocuğun yaşını bulun. Sonra, tablonun orta kolonuna bakarak enjektöre çekmeniz gereken TAMIFLU-su karışımı miktarını bulun ve gerekli miktarı enjektöre çekin.

Vücut ağırlığı

TAMIFLU karışımı miktarı

Tavsiye edilen doz

15 kg ve 15 kg’den hafif

2 ml=1 doz

30 mg

olanlar

15 ile 23 kg arası olanlar

3 ml=1 doz

45 mg

23 kg ile 40 kg arası olanlar

4 ml=1 doz

60 mg

Yaş

TAMIFLU karışımı miktarı

Tavsiye edilen doz

1 ila 2 yaş

2 ml=1 doz

30 mg

3 ila 5 yaş

3 ml=1 doz

45 mg

6 ila 9 yaş

4 ml=1 doz

60 mg

4. Tavsiye edilen doz, 5 günlük tedavi için günde iki kez ve önleme tedavisi için 10 gün boyunca günde bir kez 30 mg, 45 mg veya 60 mg’dir.

5. İkinci kaba, acı tadı maskelemek için az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin ve iyice karıştırın.

6. Karışımı karıştırın ve kaptaki karışımın tamamını hastaya verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve hastanın bu kalan karışımı da içmesini sağlayın.

7. İlk kapta geriye kalan karışımı dökün.

75 mg doza ihtiyacı olan ve kapsül yutamayan hastalar için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1. Bir adet TAMIFLU 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tozu kaba boşaltın.

2. Acı tadı maskelemek için az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin ve iyice karıştırın.

3. Karışımı karıştırın ve kaptaki karışımın tamamını hastaya verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve hastanın bu kalan karışımı da içmesini sağlayın.

Her ilaç almanız gerektiğinde bu prosedürü tekrarlayın.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

1 yaş ve üstü bebekler ile 2-12 yaş arası çocuklarda kullanımı için yukarıdaki "uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar" bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, grip tedavisi için TAMIFLU kullanmadan önce doz ayarlaması için doktorunuza başvurunuz.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer TAMIFLU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TAMIFLU

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

TAMIFLU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAMIFLU Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın farkederseniz, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMIFLU ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun tavsiyesinden önce TAMIFLU kullanmayı bırakırsanız herhangi bir yan etki gözlenmez. Ancak, eğer doktorunuzun tavsiye ettiği tarihten önce TAMIFLU kullanmayı bırakırsanız, grip belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

TAMIFLU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMIFLU Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer oseltamivire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

TAMIFLU Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Diğer ilaçlara alerjiniz varsa,

• Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa,

TAMIFLU’yu kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu yukarıdaki durumlarda bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TAMIFLU İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

• TAMIFLU aç veya tok karnına kullanılabilir.

• TAMIFLU’nun yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• TAMIFLU’nun doğmamış çocuklar üstündeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz TAMIFLU’nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Emzirilen bebekler üstündeki etkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz TAMIFLU’nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

TAMIFLU’nun araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

TAMIFLU Etken Maddesi Nedir?

Kroskarmeloz sodyum ve sodyum stearil fumarat: Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• TAMIFLU, yüksek ateşi tedavi etmek için uygun ateş düşürücü ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

TAMIFLU grip aşılarının yerine kullanılmaz. TAMIFLU grip aşılarının etkisini değiştirmez. Grip aşısı olmuş olsanız bile doktorunuz size TAMIFLU reçete edebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TAMIFLU prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply