İlaçlar

Talotren Ne İlacıdır ve Ne İçin Kullanılır?


Talotren etkin madde olarak her bir kapsülde 350 mg teofilin içerir.

Talotren ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

Talotren 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Talotren, astım, uzun süren bronş iltihabı, akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesine bağlı bronş darlıklarında kullanılır.

Talotren’in Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TALOTREN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TALOTREN’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Talotren’İn Yaygın Görülen Yan Etkileri

Deride kızarıklık, kaşıntı, solunum zorluğu, göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TALOTREN’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Havale
  • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı
  • Düşük tansiyon
  • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
  • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
  • Bulantı, kusma, midede yanma
  • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
  • Kasların aşırı gerginliği

TALOTREN Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 12 saat arayla bir kapsül alınız. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Altı yaşın altındaki çocuklar, TALOTREN kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofiline gereksinim duyduğundan, TALOTREN ile tedavi edilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

TALOTREN yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Özel kullanım durumları

TALOTREN böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer TALOTREN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TALOTREN kullanırsanız

TALOTREN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TALOTREN’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TALOTREN’i almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

TALOTREN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TALOTREN’i muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

TALOTREN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Teofilin, diğer ksantinler veya TALOTREN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,

Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,

Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa TALOTREN kullanmayınız.

TALOTREN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa

Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa

Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz

Prostat bezlerinizde büyüme varsa

Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diyabet), epilepsiniz (nöbet) varsa

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa TALOTREN’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TALOTREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TALOTREN’i yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile alınması etkisini değiştirebilir.

Talotren Alkol İle Alınır mı?

Talotren ilacının alkol ile etkileşimi sonucunda ilacın etkisini azaltması veya artması sonucunu gösterebilir. Talotren İle alkol tükentmeyiniz.

Hamileler Talotren Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TALOTREN’i doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TALOTREN’i doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

TALOTREN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,

İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,

Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız

Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz

Allopurinol ve sülfınpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,

Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,

Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,

Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,

Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,

Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,

Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,

Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,

Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,

Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,

Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,

Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,

Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,

İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,

Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,

Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,

Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HlVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,

Sarı kantaron (St. John’s wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,

Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,

Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,

Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,

Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,

İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,

Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,

Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız

Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.