İlaçlar

Stelara Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Stelara Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Stelara, her kullanıma hazır enjektörde 1 mL enjeksiyonluk çözelti içerisinde etkin madde olarak 90 mg Ustekinumab içerir.

Stelara immünosupresanlar (bağışıklık sistemini baskılayan) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait, tamamıyla insan monoklonal antikorudur. Monoklonal antikorlar, vücuttaki antijen adı verilen diğer spesifik proteinleri tanıyan ve onlara bağlanan proteinlerdir.

Stelara, tek kullanımlık bir kullanıma hazır enjektör içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

Stelara, yetişkinlerde orta ile şiddetli derecede plak tip sedef hastalığının (psoriasis) tedavisinde kullanılır.

Plak tip sedef hastalığı, deri ve tırnakların inflamasyonuna (enfeksiyona bağlı olmayan) neden olan bir hastalıktır.

Eğer orta ile şiddetli derecede plak tip sedef hastalığınız varsa ve diğer ilaçlara veya fototerapiye yeterli düzeyde yanıt vermiyorsanız ya da bunları kullanamıyorsanız, plak tip sedef hastalığının inflamatuvar bulgu ve belirtilerini azaltmak için size Stelara verilecektir.

Stelara’nın Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Stelara’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Stelara’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde, dudaklarda, ağızda ve boğazda yutma ve soluk alma güçlüğüne neden olabilecek şekilde şişme
 • Döküntü, kaşıntı
 • Ellerde, ayaklarda ya da ayak bileklerinde şişme
 • Anjiyoödem ve anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyonlar)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Stelara’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Enfeksiyon belirtileri (tüberküloz dahil) (ateş, yorgunluk, nefes darlığı, (inatçı) öksürük, grip benzeri belirtiler, gece terlemesi, ishal, yaralar, diş problemleri ve idrarda yanma hissi gibi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun ve yutak iltihabı (nazofarenjit)
 • Depresyon
 • Sersemlik, baş ağrısı
 • Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı
 • İshal
 • Kaşıntı, döküntü
 • Sırt ağrısı, kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, şişlik, kaşıntı, sertlik, kanama, morarma ve tahriş dahil)

Bunlar Stelara’nın hafif yan etkileridir.

Stelara Nasıl Kullanılır?

Stelara deri altına (subkutan yolla) enjekte edilerek uygulanır.

 • Stelara’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Kilonuza ve sedef hastalığınızın Stelara’ya verdiği yanıta bağlı olarak doktorunuz sizin için uygun olan dozu ve bunu ne sıklıkta kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.Enjeksiyonların ne zaman uygulanacağını ve ne zaman kontrole gideceğinizi doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olunuz.
 • Stelara, 0. haftada 45 mg’lık ilk dozu takiben, 4 hafta sonra 45 mg’lık ikinci bir doz ve bunun ardından her 12 haftada bir olmak üzere ilave 45 mg’lık dozlar şeklinde uygulanır.
 • Vücut ağırlığı 100 kg’ın üzerinde olan hastalar için doktor 45 mg yerine 90 mg’lık dozları reçete edebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu

 • Stelara deri altına (subkutan yolla) enjekte edilerek uygulanır.
 • Tedavinin başında tıbbi personel veya hemşire ilk enjeksiyonunuzda size yardımcı olacaktır. Ancak, doktorunuzla birlikte Stelara enjeksiyonunuzu kendi kendinize yapabileceğinize karar verebilirsiniz. Bu durumda Stelara’nın nasıl enjekte edilmesi gerektiği konusunda size eğitim verilecektir. Kendi kendinize enjeksiyon yapma konusunda sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
 • Stelara’nın nasıl uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve Stelara’yı uygulayacak kişi için hazırlanan bölüme bakınız.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım

Bu yaş grubunda Stelara ile herhangi bir çalışma yapılmadığından çocuk ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği

Stelara, bu hasta popülasyonunda araştırılmamıştır. Doz önerisi yapılamamaktadır .Karaciğer yetmezliği:

Stelara, bu hasta popülasyonunda araştırılmamıştır. Doz önerisi yapılamamaktadır.

Eğer Stelara ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Stelara 2 Tane İçilir mi?

Stelara ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Stelara Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Stelara Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviyi bıraktığınızda Stelara kullanmanızı gerektiren belirtiler yeniden ortaya çıkabilir.Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Stelara Kullanmamanız Gereken Durumlar

 • Ustekinumab’a veya Stelara’nın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Doktorunuzun ciddi olduğunu düşündüğü aktif bir enfeksiyonunuz varsa.

Stelara Dikkatli Kullanmanız Geren Durumlar

 • Çok hafif dahi olsa herhangi bir enfeksiyonunuz varsa veya herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Bunlar ateş, yorgunluk, öksürük, grip benzeri belirtiler, ishal, diş problemleri veya idrara çıktığınızda yanma hissi olabilir. Ayrıca açık yaralarınızı ve kesiklerinizi, geçmeyen enfeksiyonlarınızı veya yineleyen geçmiş enfeksiyonlarınızı da doktorunuza bildiriniz. Bu önemlidir, çünkü Stelara enfeksiyonlara karşı vücudunuzun mücadele gücünü azaltabilir. Bazı enfeksiyonlar ciddileşebilir ve hastaneye yatırılmanızı gerektirebilir.
 • Tüberküloz geçirdiyseniz veya yakın zamanda tüberküloz geçiren birine yaklaştıysanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Size Stelara verilmeden önce doktorunuz sizi tüberküloz taramasından geçirecek ve tüberküloz olup olmadığınızı belirleyecek testler yaptıracaktır. Eğer doktorunuz tüberküloz riski taşıdığınızı düşünürse, Stelara tedavisinden önce ve Stelara tedavisi sırasında tüberküloz ilaçlarıyla tedavi edilebilirsiniz.
 • Stelara gibi bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan ilaçlar kanser riskini artırabilir.Kanser hastasıysanız veya daha önceden kanser hastası idiyseniz doktorunuza bildiriniz.
 • Yakın zamanda aşı olduysanız veya aşı olacaksanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Stelara kullanımı sırasında bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç (bağışıklık sistemin aktivitesini engelleyen ilaçlar) veya fototerapi (özel bir ultraviyole ışığıyla tedavi) alırsanız bunu doktorunuza bildiriniz. Stelara bağışıklık sisteminizi etkiler ve bu tedavilerin bir arada uygulanması bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilgili hastalıklar konusundaki riski artırabilir. Ancak bu tedavilerin bir arada kullanıldığı durumlar ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
 • Stelara alerji için bağışıklık tedavisi alan hastalarda değerlendirilmemiştir ve bu tedaviyi etkileyebilir. Bu sebeple, bağışıklık tedavisi alan ve almış olan hastalarda özellikle anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyon) açısından dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikde Stelara Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Stelara doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır.

Gebe kalma olasılığınız varsa tedavi süresince ve son tedaviden 15 hafta sonraya kadar etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Stelara’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınıza karar verecektir.
Araç ve makina kullanımı
Stelara’nın araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bazı hastalarda baş dönmesi rapor edilmiştir. Araç ya da ağır makine kullanımı öncesi dikkatli olunuz.

Stelara Etken Maddesi Nedir?

Stelara 76 mg sukroz içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Bu tıbbi ürünün kabı lateks lastik ihtiva etmektedir. Latekse duyarlılığı olan bireylerde ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Latekse karşı daha önce alerjik reaksiyon yaşadıysanız veya Stelara enjeksiyonuna karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuza bildiriniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Stelara Kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Stelara ile tedavi sırasında belli tipte aşılar size uygulanmamalıdır.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.