İlaçlar

Stabina Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Stabina Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Stabina, bir tarafında çentik, diğer tarafında şekilli “E” ve “313” yazılı, soluk pembe, kokusuz, oval, bikonveks tabletlerdir.

Stabina, kullanma talimatının yer aldığı karton bir kutu içinde emniyet kilitli beyaz plastik kapağı olan kahverengi cam şişede 30 tabletlik ambalajda takdim edilmektedir.

Stabina, etkin madde alprazolamı içeren bir sakinleştiricidir. Alprazolam, benzodiazepinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Benzodiazepinler, beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygıyı ve endişeyi azaltır.

Stabina tabletleri, yalmzca şiddetli kaygı, endişe ve depresyon ile birlikte olan şiddetli kaygının tedavisinde kullanılır. Stabina depresyon tedavisi için önerilmemektedir:

Stabina tabletleri, kaygımn tedavisinde kısa süreli kullanılmalıdır. Toplam tedavi süresi, dozun kademeli olarak düşürüldüğü süre (buna doz azaltma adı verilir) de dahil olmak üzere 12 haftayı geçmemelidir. Bununla birlikte, panik bozukluğu bulunan hastalar, sekiz aya kadar başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İlacm yararlılığı her hastada belirli aralarla yeniden değerlendirilir.

Stabina’nın Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Stabina’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Göz hastalıkları
 • Sedasyon, uykululuk hali İştah azalması
 • Zihin karışıklığı durumu, depresyon, çevreye uyum zorluğu, cinsel istek azalması
 • Ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), denge bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk, dikkat bozukluğu, aşın uyuma, halsizlik, sersemlik, baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Kabızlık, ağız kuruluğu, bulantı

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Psikiyatrik hastalıklar: Kaygı, uykusuzluk, sinirlilik
 • Sinir sistemi hastalıkları: Unutkanlık, titreme
 • Kasiskelet bozuklukları, bağ dokusu hastalıkları: Kaslarda güçsüzlük
 • Laboratuvar bulguları: Kilo değişimi
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde ilaveten, aşağıda sıralanmış istenmeyen etkiler raporlanmıştır.
 • Endokrin hastalıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Mide Bağırsak sistemi hastalıkları: Karaciğer, safra ve safra yollan hastalıkları
 • Deri ve deri altı dokusu hastalıkları
 • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
 • Üreme sistemi ve göğüs hastalıkları
 • Hiperprolaktinemi (süt hormonu yüksekliği)
 • Hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh bozukluğu), mani (taşkınlık), varsam, hayal görme, agresyon, kin, huzursuzluk, öfke, cinsel istekte bozukluk, anormal düşünceler, aşın hareketlilik
 • Distoni (kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu)
 • Mide bağırsak bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı, karaciğer fonksiyon anormallikleri, sarılık
 • Dermatit (bir tür deri hastalığı)
 • İdrar kaçırma, işeme zorluğu
 • Cinsel fonksiyonlarda bozulma, adet düzensizliği
 • Göz içi basınç artışı

Sinir sistemi hastalıklan: İstemsiz çalışan (otonom) sinir sistemi dengesizliği

Deri ve deri altı dokusu hastalıklan: Ciltte yaygın ödem (anjioödem)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Uzuvlarda oluşan ödem

Stabina Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz size ne zaman ve kaç adet tablet almanız gerektiğini söyleyecektir. Emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Tabletlerinizi alkollü bir içecekle almayınız.

Genellikle günde üç kere bir adet 0.25 mg veya üç kere bir adet 0.50 mg tablet alarak başlanır. Bu doz, kademeli olarak gün boyunca bölünmüş dozlar halinde günde toplam 4mg’a kadar çıkarılabilir.

Dozun artırılması gereken durumlarda, gündüz daha uyanık olabilmeniz için gündüz dozlarından önce gece dozunun artırılması olağandır. Eğer yan etkiler görmeye başlarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir.

Stabina tabletleri sadece kısa süreli tedavi (12 haftayı aşmayacak şekilde) için kullanılır. Normalde size 4 haftadan fazlası için reçete verilmeyecek ve bu süre içinde durumunuz doktorunuz tarafından düzenli olarak değerlendirilecektir.

Ağızdan alınır. Tabletleri kırmadan ve çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanım:

Stabina’mn 18 yaşm altındaki çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği henüz gösterilmemiştir.

Stabina 18 yaşm altındaki çocukların ve ergenlik çağındakilerin tedavisi için önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanım:

Eğer yaşlı bir hastaysanız veya ömeğin böbrek ya da karaciğer sorunlannız varsa ve daha düşük bir doza ihtiyacınız varsa normalde günde iki veya üç kez 0.25 mg bir dozla başlayacaksınız. Gerekirse ve herhangi bir yan etki yaşamazsanız bu doz yavaş yavaş doktorunuz tarafından artınlabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer sorunlannız varsa kullanmayınız. Böbrek veya karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

Eğer Stabina ’mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Stabina 2 Doz Alınır mı?

Stabina ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Söylenenden fazla tablet almamanız önemlidir. Eğer yanlışlıkla çok fazla tablet içerseniz, derhal tıbbi yardım alınız.

Stabina Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacı alınız. Ancak sonraki ilaç dozu zamanınız gelmişse unuttuğunuz dozu aynca almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Stabina Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Dozun kademeli olarak azaltılması gerektiği için Stabina tabletlerini almayı bırakmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşünüz. Eğer tabletleri almayı keserseniz veya dozu aniden azaltırsanız, geçici olarak yoksunluk semptomları oluşabilir. Bu belirtiler, hafif şiddette yerinde duramama ve uykusuzluktan başlayarak, kann ve kas kramplan, baş ağrısı, kas ağrısı, şiddetli kaygı, gerginlik, huzursuzluk, zihin karışıklığı, sinirlilik, kusma, terleme, titreme ve kasılmalann dahil olduğu majör bir sendroma kadar değişebilir. Şiddetli vakalarda şu belirtiler görülebilir: Kişinin çevresini olduğundan farklıymış ve kendine yabancıymış gibi algılaması (derealizasyon), bedeninin, hareketlerinin, düşüncelerinin kendine ait olmadığı hissi (depersonalizasyon), işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, ışığa, gürültüye veya fiziksel temasa aşın duyarlılık, hayal görme (halüsinasyonlar) veya sara nöbetleri. Bu bulgu ve belirtiler, özellikle daha ağır olanlar, genellikle uzun bir süre yüksek dozların uygulandığı hastalarda daha sıktır.

Benzodiazepinle tedaviye yol açan semptomların tedavinin kesilmesi sırasında daha şiddetli biçimde nüks etmesiyle oluşan geçici bir sendrom olan geri tepme (rebound) uykusuzluk ve kaygı oluşabilir. Duygu değişiklikleri, kaygı veya uyku bozukluklan ve huzursuzluk dahil başka reaksiyonlar da bu duruma eşlik edebilir.

Vücudunuz bu duruma uyum sağlayınca belirtiler kaybolacaktır. Eğer bu konuda endişe duyuyorsanız, doktorunuz size daha fazla bilgi verecektir.

Stabina Kullanılmaması Gereken Durumlar

Alprazolam veya benzeri diğer benzodiazepinlere veya ilacm bileşenlerinden herhangi birine aleıjiniz varsa,

Kaslarınızın çok zayıf ve yorgun olmasına yol açan ‘miyastenia gravis’ adlı hastalığınız varsa,

Göz içi basıncınızda artma (akut dar açılı glokom) varsa,

Şiddetli göğüs sorunlarınız veya nefes almada güçlük varsa (öm. kronik bronşit veya amfızem),

Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa,

Uyku sırasında nefesinizin düzensizleşip hatta kısa süreli olarak durduğu bir hastalık olan ‘uyku apnesi’ hastalığınız varsa,

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Benzodiazepinler psikotik bozukluklann (hastamn bir süre için gerçeklerden kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar) birincil tedavisi için önerilmemektedir.

Benzodiazepinler depresyonla birlikte olan kaygının tedavisi için tek başma kullanılmamalıdır (bu tür hastalarda intihara yol açabilir).

Stabina Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar Nelerdir?

İntihar etmeyi düşünecek kadar kendinizi bunalımda hissettiyseniz,

Hastanede tedavi gerektirecek bir zihinsel hastalık geçirdiyseniz,

18 yaşın altındaysanız,

Akciğer, böbrek veya karaciğerinizle ilgili sorunlannız varsa,

Geçmişte uyuşturucu veya alkol istismannda bulunduysanız veya ilaç almayı, içki içmeyi ya da uyuşturucu kullanmayı bırakmakta zorlanıyorsanız. Doktorunuz bu tabletleri almayı bırakmanız gerektiğinde size özel yardım sağlamak isteyebilir.

Uyku verici (hipnotik) etkilerinde azalma hissediyorsanız,

Unutkanlık olursa,

Huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, saldırganlık, kuruntu, aşın öfke, kabuslar, hayal görme, hastamn bir süre için gerçeklerden kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar (psikozlar), uygunsuz davranış ve diğer istenmeyen davranışsal etkiler gelişirse,

Depresyon teşhisiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Depresyon teşhisi olan hastalarda, Stabina kullanımı ile hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hali) veya mani (taşkınlık) görülmüştür.

Endikasyona bağlı olarak tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulacaktır, fakat azaltma süreci de dahil olmak üzere sekiz ila on iki haftayı geçmemelidir. Durumun yeniden değerlendirmesi yapılmadan bu dönemi aşan bir uzatma yapılmayacaktır.

Tedavi başlatıldığında doktorunuz tedavi süresi, dozun nasıl azaltılacağı veya aym ilaç grubundan başka bir ilaca nasıl geçeceğiniz konusunda size bilgi verecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Stabina İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Stabina kullanırken alkol içmemeniz, alkol ilacm etkisini artırdığı için önemlidir.

Hamileyken Stabina Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Stabina, gelişmekte olan bebeğe zararlı olabilir, bu nedenle gebeyseniz veya gebe kalmayı

planlıyorsanız Stabina kullanmamalısınız; bu durumu derhal doktorunuza bildirmelisiniz.

Doktorunuz gebe kalmamak için size uygun bir doğum kontrol yöntemi önerebilir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç anne sütüne geçebileceği için Stabina kullanırken emzirmeyiniz.
Araç ve makina kullanımı
Stabina kendinizi uykulu veya sersemleşmiş hissetmenize ve konsantrasyonunuzu kaybetmenize ve kas fonksiyonu bozukluğuna neden olabilir, bu nedenle tabletlerin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç ve makine kullanmamanız çok önemlidir.

Uyku yetersizliği durumunda, dikkat azalması olasılığı artabilir. Alkol bu etkileri kuvvetlendirebi 1 ir.

Stabina Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg (1 mmol)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz; Stabina’mn etkisi bunlarla aym anda almdığmda daha güçlü olabilir:

Kaygı veya depresyonu tedavi etme (fluvoksamin, nefazodon, sertralin, fluoksetin gibi) veya uyumanıza yardım etmeye yönelik herhangi başka bir ilaç,

Bazı güçlü ağn kesiciler (öm. morfin veya kodein, propoksifen),

Şizofreni gibi zihinsel hastalıklann tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar,

Epilepsiyi (sara hastalığı) tedavi eden ilaçlar,

Alerjilerin giderilmesi için kullanılan antihistaminikler,

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm. ketokonazol, itrakonazol ya da diğer azol grubu antifungal ilaçlar),

Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler),

Belirli antibiyotikler (öm. eritromisin, troleandomisin gibi makrolid grubu antibiyotikler),

Simetidin (mide ülserinin tedavisi için kullanılan bir ilaç),

Diltiazem (göğüs ağrısı (angina) ve yüksek kan basıncı için kullanılan bir ilaç),

Ritonavir veya AIDS’ye neden olan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan benzeri diğer ilaçlar.

Eğer genel anestezi altında bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza veya anestezistinize Stabina aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.