İlaçlar

Solysin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Solysin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Solysin idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Açık pembe renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir. Solysin 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Solysin, aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir tablettir. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. SOLYSİN alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınarak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

Solysin Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SOLYSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkiler

 • İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)
 • Barsak tıkanması Bacaklarda şişme Halüsinasyon

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek Görülen Hafif Yan Etkiler

 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı
 • Kusma
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Reflü hastalığı (yanma dahil)
 • Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma
 • Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Alerjik döküntü
 • Yorgunluk, uyku hali

Solysin Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Günde bir kez 5 veya 10 mg’lık bir tablet alınız.

Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.

Solysin’i her gün aynı saatte alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu

Solysin ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok kamına alınabilir. Tabletleri kırmayınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu dununda günde 5 mg’dan daha fazla SOLYSİN almayınız.

Karaciğer yetmezliği,

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’dan daha fazla SOLYSİN almayınız.

Eğer Solysin’ in etkisinin çok giiçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Solysin 2 Tane İçilir mi?

Solysin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.

Çocukların kazara Solysin alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.

Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşırı uyarılabilirlik, nöbetler, solunum sorunları (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retansiyon), göz bebeklerinde büyüme (dilatasyoıı) görülebilir.

QT uzaması adı verilen ritim bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

Solysin’i Kullanmayı Unuttuysanız

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği taktirde, hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Solysin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

SOLYSİN kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşırı aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

Solysin Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

Solifenasin veya SOLYSİN’ in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

Böbrek diyalizine giriyorsanız

Solysin’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (iilseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)

Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

Solysin Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda SOLYSİN’ i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda SOLYSİN’ i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız

Solysin’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

Ayrıca; doktorunuz Solysin tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Solysin’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Solysin aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Solysin Alkol İle Alınır mı?

Solysin alkol ile etkileşimine dair bilgi bulunamamıştır. İlaçlar alkol ile alınması tavsiye edilmez sizin için ciddi sonuçlar açabilir. İlacı almadan önce doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik de Solysin Kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SOLYSİN’ in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve Makina Kullanımı

SOLYSİN bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

Solysin’in Îçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette lmmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Solysin Kullanımı

Solysin kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız SOLYSİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. SOLYSİN tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), SOLYSİN’ in etkisi azalabilir.

Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanız SOLYSİN’ in etkisi azalabilir.

Solysin’in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg SOLYSİN almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç Solysin kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.