İlaçlar

Sipraktin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


SİPRAKTİN, sistemik antihistaminikler grubundan bir etkin madde olan siproheptadin HCI içerir.

5 ınPlik bir ölçeğinde 2 mg siproheptadin HCI içeren şurup halinde kullanıma sunulmuştur.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:

 • İlaç ve besinlere bağlı alerjik deri ve sindirim yolu reaksiyonları
 • Alerjen madde solunması ile ilgili alerjik durumlar
 • Kan ve plazma transfıizyonları İle ilgili alerjik durumlar
 • Soğuk alerjileri ve dermatografızm (alerjiye yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi)
 • Böcek, bitki ve deniz canlıları teması ile ortaya çıkan alerjik dermatitler (bir tür deri hastalığı)
 • Su çiçeği gibi hastalıklara bağlı kaşıntıların giderilmesi

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SIPRAKTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SİPRAKTİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkiler

 • Yaygın kaşıntı ve döküntüler
 • Kol ve bacaklarda şişlik
 • Nefes darlığı
 • Huzursuzluk, sinirlilik, saldırgan tavırlar, uykusuzluk, halüsilasyonlar (Varsam: olmayan şeyleri görme)
 • Bulanık ve/veya çift görme,gözde ağrı
 • Kulak çınlaması, baş dönmesi
 • Çarpıntı, hipotansiyon
 • İshal, kabızlık, bulantı-kusma
 • Deride ışığa hassasiyet, döküntü, kızarıklık, şişlik ve kaşıntı
 • İdrar yapma sıklığında artış ve zorluk
 • Kadınlarda erken adet görme
 • Burun kanaması

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİPRAKTİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek Görülen Yan Etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Sersemlik, uyuklama
 • Ağız kuruluğu
 • Burun tıkanıklığı, burun ve boğazda kuruluk, balgamda koyulaşma, hırıltılı soluma
 • İştahsızlık veya iştah artışı ile birlikte kilo alma

SIPRAKTIN Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Çocuklarda

2-6 yaş arasında günde 3 defa 1 ölçek (2 mg) önerilir.

Günlük doz 16 mg’ı aşmamalıdır.

7-14 yaş arasında günde 3 defa 2 ölçek (4 mg) verilmelidir.

Günlük doz 16 mg’ı aşmamalıdır.

Yetişkinlerde

Günlük doz olarak 4-20 mg önerilir.

Günlük doz 0.5 mg/kg’ı ve 32 mg’ı aşmamalıdır.

Tedaviye günde 3 kez 4 mg (2 ölçek) İle başlanmalıdır, gerekirse dozu artırmak uygun olur.

Uygulama yolu ve metodu

Ölçekli kaşığı İle önerilen miktarda ağızdan alınır. Tüm yaş gruplarında fazladan bir doz gerekirse bu, gece yatmadan önce verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği

Etkileşim çalışması yapılmadığından, bu gibi durumlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Eğer SİPRAKTİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SIPRAKTIN kullanırsanız

Antihistaminiklerin aşırı dozlarda alınması, özellikle çocuklarda santral sinir sistemi baskılanmasından, uyarılmasına kadar değişebilecek reaksiyonlara ve belirtilere yol açabilir. Bundan başka atropine benzer etkiler de görülür (ağız kuruluğu, genişlemiş göz bebekleri, yüzde kızarıklık, çeşitli sindirim sistemi bozukluğu belirtileri). Bu belirtiler sırasında kendiliğinden kusma meydana gelmemiş ise, hasta kusturul m alıdır. Kusturma imkanı bulunmayan durumlarda hastane ortamında izotonik sodyum klorür solüyonu ile mide yıkanmalıdır.

Bağırsakları hızla boşaltabilmek için kullanılacak tuzlu katartikler de yararlıdır. Bu tedavi sırasında hiç bir zaman uyarıcılar kullanılmamalıdır.

Hipotansiyon durumlarında vazopressörler uygulanabilir.

SİPRAKTİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SIPRAKTIN’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİPRAKTİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

SİPRAKTİN tedavisini hekiminizin reçetenizde öngördüğü süreden önce keserseniz, herhangi olumsuz bir etki gözlenmez. Ancak, tedavi öncesindeki şikayetleriniz tekrarlayabilir.

SIPRAKTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Siproheptadine veya içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşın duyarlılığınız varsa
 • Özellikle 2 yaşın altmdakilerde ve prematürelerde
 • Astım dahil olmak üzere alt solunum yolu hastalıklannda1
 • Monoamin osidaz inhibitörleri ile tedavi görenlerde
 • Glokomlularda, stenozlu mide ülserlerinde, piloroduodenal darlığı olanlarda, prostat büyümelerinde, idrar kesesi boynu darlıklarında, çok yaşlı ve düşkün kişilerde

SIPRAKTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Aşırı antihistaminik dozlan özellikle küçük çocuklarda halüsinasyon, santral sinir sistemi baskılanması, koma ve ölüme yol açabilir.
 • Antihistaminikler uyanıklığı azaltabilirler veya aksi şekilde uyarılmayı artırabilirler.
 • Antihistaminiklerin her türlü santral sinir sistemini etkileyen ilaçların etkilerini artırabileceği veya değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır.
 • Antihistaminklerin özellikle yaşlılarda baş dönmesi, hipotansiyon, sersemlik ve uyuşukluk yapabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 • Siproheptadin atropine benzer etkisi olduğu için bronşiyal astım hikayesi olanlarda, göz içi basıncının artmış olduğu durumlarda, hipertirodizmde, kardiyovasküler hastalıklarda, hipertansiyonda dikkatle kullanılması gerekir.
 • Yaşlı, düşkün hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SIPRAKTIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİPRAKTİN’in yiyecek veya içeceklerle kullanılmasında herhangi bir Özellik yoktur. Ancak, alkolle birlikte kullanılmaması gerekir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu nedenle hamile kadınların kullanımında doktorunuz tarafından risk ve yarar faktörü göz önünde bulundurulmalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİPRAKTİN’İıı tedavi edici dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde, siproheptadin HCI -memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde- anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

SIPRAKTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçekte (5 mİ) 312,5 mg’a kadar etil alkol İçermektedir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı yada epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar İçin dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün şeker içermektedir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı İntoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. İki hafta veya daha uzun süren kullanımlarda dişlere zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Monoamin oksidaz (MAO) İnhibitörleri antihistaminiklerin antikolinerjik etkilerini uzatır ve şiddetlendirir.
 • Siproheptadin HCI, alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depresanlarınm (hıpnotikler, sedatifler, trankilizanlar) ve anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini artırabilir.
 • Trisiklik antidepresan kullananlarda doz aşımı belirtileri benzerlik gösterir. Serotinin reuptake inhibitörü (SSRI) grubundan ilaç kullanan kişilerde İlacın etkisini azaltır, depresyon belirtileri ortaya çıkabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.