Serum Fizyolojik Izotonik Yan Etkileri Nelerdir?

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK nedir ve ne için kullanılır?

 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, diğer katı formdaki ilaçların çözünmesinde ve sıvı formların seyreltilmesinde kullanılan bir elektrolit çözeltisidir.
 • • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, 10 ml’lik şeffaf, cam ampul içerisinde ambalajlanmıştır. 10 ampul içeren kutularda ambalajlanmıştır.


 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK% 0.9, katı antibiyotik ilaçların, mikroorganizmalardan arındırılmış, ateş oluşturan madde içermeyen ve vücut sıvısına eşdeğer enjeksiyon çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak, gerektiğinde kan sıvısının yedeği olarak doğrudan doğruya enjeksiyon için, hücre-dışı sıvının belli başlı yapıtaşlarından olan sodyum ve klorür iyonları içerdiğinden, bu iyonların kaybını karşılamak bakımından ishal, kusma ve vücuttan mineral kaybı olanlarda kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateşlenme,
 • Enjeksiyon yerinin iltihaplanması
 • Damarlarda morarma, kızarıklık ve ağrı
 • Soluk alıp vermede güçlük (akciğerlerde su toplanmasına bağlı)
 • Kalp yetmezliğine bağlı soluk alıp vermede güçlük, parmak uçlarında morarma, bacaklarda şişlik
 • Ani gelişen felç, yutmada ve konuşmada güçlük (santral pontin miyelinozis denilen hastalığa bağlı olarak)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.


  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Tansiyon düşmesine bağlı baş dönmesi, bayılma hissi, güçsüzlük
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.


  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Damarlarda fazla su olması
 • Kandaki sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarının normalin dışına çıkması

  Bunlar SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un hafif yan etkileridir.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK Nasıl Kullanılır?

  Antibiyotikleri çözmek için ilacın türüne göre yeterli ölçüde kullanılır.

  Hücre-dışı sıvı ihtiyacı için kan sıvısı yedeği olarak kullanılırken günlük doz ihtiyaca göre düzenlenir ve genellikle 500 ila 1000 ml’yi geçmez.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 damar içine uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bir önlem gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  (Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği v.b)

  Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

  Eğer SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını

  kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanda fazla sodyum veya sıvı olması gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
 • Rahimin fazla kasıldığı durumlarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 kullanılmamalıdır.
 • SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  KULLANINIZ

 • Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar hamilelikte SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un zararının olduğunu göstermemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 emzirme süresince kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 her 1 ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Yüksek sodyum alınması serumdaki lityum düzeyini düşürürken, düşük sodyum ise serum lityum düzeyini arttırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–

  Leave a Reply