Serperil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

SERPERIL nedir ve ne için kullanılır?

SERPERİL 8 mg tabletteki etkin madde perindopril tert-butilamindir. Perindopril, ADE inhibitörleri sınıfındandır. Bunlar kan damarlarının genişletirler, bu durum kalbin kanı pompalamasını kolaylaştırır.


SERPERİL, 30 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilir. SERPERİL,

• yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde,

• stabil koroner arter hastalığı (kalbe sağlanan kan miktarının azaldığı veya tamamen engellendiği durumlar) olan hastalarda, kardiyak vaka (örneğin kalp krizi) riskinin azaltılmasında ve zaten kalp krizi geçirmiş kişi ve/veya kalbe kan sağlanmasını geliştirmek amacıyla damar genişletme operasyonu geçirmiş kişiler tarafından

kullanılır.


Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SERPERIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler

■ öksürük, nefes darlığı


■ düşük kan basıncına bağlı baş dönmesi (özellikle ilk birkaç doz sonrasında, idrar sökücü tabletler alındığında veya doz artırıldığında)

■ baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, yorgunluk, bacaklarda karıncalanma, kas krampları, görme bozuklukları (örneğin: bulanık görme, göz ağrısı), kulak çınlaması (kulaklarda uğultu hissi)

■ bulantı, kusma, karın ağrısı, tat alma duygunuzda değişiklik, sindirim zorluğu, ishal, kabızlık

■ deri döküntüsü, kaşıntı

Az yaygın görülen yan etkiler

■ ruhsal durumda ve uykuda değişiklik

■ bronş büzülmesi ( boğazda daralma, hırıltı, nefes daralması)

■ ağız kuruluğu

■ böbrek problemleri

■ iktidarsızlık

■ terleme

■ Anjiyoödem. Eğer belirtilenlerden herhangi birini geçirirseniz, ilacı almayı hemen bırakınız ve derhal doktorunuza haber veriniz: yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın şişmesi, nefes alma zorluğu, şiddetli baş dönmesi veya baygınlık, olağan olmayan hızlı veya düzensiz kalp atışı. ADE inhibitörü olan tüm ilaç tiplerinde karşılaşılan ciddi reaksiyonlardır. Derhal hastanede tedavi edilmelidir.

Çok seyrek görülen yan etkiler

■ zihin karışıklığı,

■ düzensiz kalp atışları, anjin, kalp kırizi ve çarpıntısı (düşük kan basıncı ile ilişkili olarak ADE inhibitörleri için raporlanmıştır)

■ ezonofilik zatürre (zatürrenin seyrek görülen bir tipidir), nezle (tıkanık ve akıntılu burun)

■ pankreas iltihabı (pankreasta kızarma, ilhitaplanma)

■ hepatit (karaciğerde iltihaplanma)

■ farklı türde kızarıklıklar (alerjiye benzer deri reaksiyonları)

■ kanda değişiklikler: doktorunuz bunu tespit etmek için kan testi yaptırmaya karar verebilir.

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini geçirirseniz ve sıkıntı başlar ve devam ederse, doktorunuzu aramalısınız.

SERPERIL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz sizin için en iyi başlangıç dozunu belirleyecektir ve doz artışı sizin şartlarınıza ve aldığınız diğer ilaçlara göre değişecektir. Doktorunuz size yapmanızı söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz. SERPERİL, tek başına veya kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla kullanılabilir.

Tabletlerinizi bir bardak su ile, tercihen hergün aynı saatte, sabahları, aç karnına alınız. İdrar söktürücü tabletler alıyorsanız, doktorunuz SERPERİL ile tedavinizin başlangıcında, bu

ilaçların dozunun azaltılmasına veya devam etmemenize karar verebilir. Genellikle yüksek

kan basıncı tedavisi hayat boyudur.

Çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Genel olarak başlangıç dozu günde 2 mg’dır. Bir hafta sonra 4 mg’a ve takip eden hafta 8 mg’a yükseltilebilir.

Özel Kullanım Durumları

Sabahları günde bir kez SERPERİL 2 mg tablet alınız. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer SERPERIL ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SERPERIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

SERPERIL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SERPERIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün almanız önemlidir. Bununla birlikte, eğer bir yada daha fazla dozu almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz tabletinizi alınız ve reçetede yazıldığı şekilde devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SERPERIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERPERIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

■ Perindopril’e veya herhangi bir diğer ADE inhibitörüne veya tablet içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz;

■ Güç nefes alma, yüz, dil veya boğaz şişkinliği, önceki ADE inhibitör tedavisi ile baş dönmesi veya halsizlik, şiddetli kaşıntı veya şiddetli deri döküntüsü gibi semptomlar geçirdiyseniz veya herhangi bir durumda (anjiyonevroz ödem olarak adlandırılan durum) bu semptomları geçirmişseniz ;

■ Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

SERPERİL çocuklara verilmemelidir.

Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin size uyduğunu düşünüyorsanız tabletleri almayınız. Doktorunuza başvurunuz ve tavsiyesini alınız.

SERPERIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

SERPERİL’i almadan önce lütfen doktorunuzla kontrol ediniz;

■ Eğer aortik stenozunuz (kalpten çıkan ana kan damarının daralması), hipertrofi ile ilgili miyokart hastalığınız (kalple ilgili kas hastalığı) veya böbrekle ilgili arter stenozunuz (böbreğe kan taşıyan damarın daralması) varsa;

■ Eğer başka herhangi bir kalp veya karaciğer veya böbrekleriniz ile ilgili probleminiz varsa veya diyaliz oluyorsanız;

■ Eğer merkezi sinir sistemi ve başta böbrekler olmak üzere çeşitli organlarda patolojik değişiklikler ve ateşle belirgin sebebi bilinmeyen kronik seyirli sistemik hastalığınız (kollajen hastalığının bir tipi) veya skleroderma hastalığınız varsa;

■ Eğer tuz kontrollü bir diyet yapıyorsanız veya potasyum içeren tuz yerine geçen tuz kullanıyorsanız;

■ Eğer kontrol altında tutulamayan diyabetiniz varsa;

■ Eğer laktoza alerjiniz varsa; şeker (örneğin: glikoz, laktoz, galaktoz) absorpsiyonu ile ilgili bir probleminiz varsa veya olduğunu düşünüyorsanız tabletleri almayınız ve doktorunuz ile konuşunuz. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Ayrıca doktorunuzu veya sağlık personelini SERPERİL aldığınızdan haber etmeniz gerekir:

■ anestezi ve/ veya ameliyat olacaksanız;

■ son zamanlarda ishal veya kusma gibi bir rahatsızlığınız olduysa;

■ size LDL aperez takılacaksa (makine ile kanınızdan kolesterol uzaklaştırılması);

■ arı ve eşekarısı sokmalarının alerji etkilerine karşı hassasiyetin kalkmış ise;

SERPERIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

SERPERİL’i sabahları ve yemekten önce tek doz olarak ağız yoluyla alınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız SERPERİL’i kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız SERPERİL’i kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

SERPERİL alındığında baş dönmesi veya kuvvetsizlik durumları olabilir. Bu durum görüldüğünde araç ve makine kullanmamalısınız. Doktorunuz ile konuşmalısınız.

SERPERIL Etken Maddesi Nedir?

SERPERİL, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Farklı ilaçlar arasındaki muhtemel etkileşimleri önlemek için, reçetesiz alınmış ilaçlar bile olsa, aldığınız herhangi bir diğer ilaç hakkında her zaman doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SERPERİL almadan önce, özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı kontrol ediniz:

■ yüksek kan basıncını tedavi eden idrar sökücü ilaçlar dahil diğer ilaçlar;

■ potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren, amilorid); potasyum destekleri ve potasyum tuzları;

■ kan şekerini düşürmek için diüretik tedavisinde kullanılan ilaçlar (insulin veya tabletler);

■ taşkınlık nöbeti ve depresyon tedavisi için lityum;

■ depresyon, endişe, şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar;

■ gut tedavisi için kullanılan allopurinol;

■ otoimmün bozuklukların (örneğin: romatoid artritis) tedavisi veya transplant ameliyatının arından kullanılan immünosüpresanlar;

■ prokainamid, düzensiz kalp atışlarının tedavisi için;

■ ağrı kesici non-streoid antiinflamatuar ilaçlar, aspirin dahil;

■ düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (efedrin, noradrenalin veya adrenalin);

■ nitrat içeren damar gevşeticiler ( bu ürünler kan damarlarını genişletirler);

■ heparin (kanı seyreltmek için kullanılır).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SERPERIL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply