Serozil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

SEROZIL nedir ve ne için kullanılır?

 • SEROZİL 500 mg Tablet, 10, 14 ve 20 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır
 • SEROZİL 500 mg Tablet, etkin madde olarak 500 mg anhidr sefprozile eşdeğerde sefprozil monohidrat içerir.
 • SEROZİL beta-laktam antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • SEROZİL, yetişkinlerde boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bronş iltihabı ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri
 • ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ve kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


  • Çocuklarda ise boğaz, bademcik, orta kulak veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi SEROZIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa SEROZİL’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Döküntü,
 • Yüz ve boğazda ödem,
 • Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
 • Sarılık.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.


  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEROZİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:


 • Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme,
 • Pişik,
 • İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
 • Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
 • Ateş,
 • Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi)
 • Stevens Johnson sendromu,
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı
 • Baş dönmesi,
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
 • Baş ağrısı,
 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Zihin karışıklığı,
 • Uyuklama,
 • • Dişlerde renk değişmesi.

  Bunlar SEROZİL’in hafif yan etkilerdir.

  SEROZIL Nasıl Kullanılır?

  SEROZİL’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Yaşlılarda Kullanımı

 • Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Betahemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, SEROZİL 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
 • İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.
 • Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
 • SEROZİL tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.
 • Yeterli çalışma olmadığından, SEROZİL’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda SEROZİL dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Eğer SEROZİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  SEROZIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  SEROZİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SEROZIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  SEROZIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SEROZİL ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz SEROZİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SEROZIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SEROZIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya SEROZİL’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • SEROZIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Penisiline karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Tedavi sırasında ishal olursanız,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir)
 • Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsanız.
 • SEROZİL’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.

  SEROZİL, özellikle kalın barsak iltihabı olan ve mide-barsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir.

  SEROZİL’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SEROZIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  SEROZIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SEROZİL kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında SEROZİL kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız SEROZİL kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3’ünden daha az) anne sütüne geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  SEROZİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  SEROZIL Etken Maddesi Nedir?

  Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer:

 • Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (SEROZİL dahil) dikkatli uygulanmalıdır.
 • SEROZİL bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SEROZIL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply