İlaçlar

Seloparin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Seloparin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Seloparin, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

Flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 IU heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

Standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

Seloparin aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır

 • Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı)
 • Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla)
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında

Seloparin’in yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Seloparin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Seloparin’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk çekiyorsanız
 • Yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa
 • Cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa
 • Enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Seloparin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:

 • Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)
 • Sırt ağrısı
 • Tuvalete gitme sorunları
 • Kırmızı veya kahverengi idrar
 • Katran gibi siyah dışkı
 • Sıra dışı morarma
 • Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama Görülebilecek diğer yan etkiler:

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde tahriş meydana gelebilir.
 • Döküntü
 • Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker)
 • Heparininin bırakılmasından sonra bu duruma tepki olarak kandaki yağ düzeyi anormal derecede artabilir.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.
 • Saç dökülmesi
 • Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılar da oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Çeşitli aşırı duyarlılık belirtileri ile her tür ve şiddetli aleıjik reaksiyonlar (konjonktivit-gözü koruyan zarın iltihaplanması, rinit-nezle, astım, taşikardi-kalp atışının artması, ateş…), anafılaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok. (Çok ciddi alerjik reaksiyonlar)
 • Kan testi sonuçlarınızda değişiklik olabilir. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yükselmiş transaminaz, gamma-GT, LDH ve lipaz (bunlar kan testiyle ölçülebilen bazı enzimlerdir) düzeyleri görülebilir. Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Kanama görülebilir. Daha çok heparinin yüksek dozuyla oluşur.
 • Ciltte doku ölümü gerçekleşebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir.
 • Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon
 • Anafılaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok (Çok ciddi aleıjik reaksiyonlar)

Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Seloparin Nasıl Kullanılır?

Seloparin’in heparin konsantrasyonu 5 000 IU/ml’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu IU olarak belirlenmiştir.

Seloparin size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

Seloparin herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

Yaşlılarda Seloparin Kullanımı

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda Seloparin almanıza karar verebilir.

Eğer Seloparin ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Seloparin Kullanırsanız

Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla Seloparin uygulanması beklenmez. Eğer daha fazla doz verildiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Sizde hemoraji (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız).

Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

Seloparin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Seloparin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Seloparin size her zaman için bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle dozların unutulması pek olası değildir ancak unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Seloparin Kullanılmaması Geren Durumlar Nelerdir?

Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı aleıjiniz varsa, Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon),

 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa,
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa, heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

Seloparin Dikkatli Kullanılması Geren Durumlar Nelerdir?

Tinzaparin, enoksaparin veya dalteparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa, Böbrek problemleriniz varsa,

 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz (yüksek tansiyon) varsa,
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz
 • 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa, doktorunuza danışınız.
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız

Seloparin’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Doktorunuz Seloparin’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektedir.

Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Seloparin Alkol İle Birlikte Alınır mı?

Seloparin alkol ile etkileşimi sonucu ciddi sonuçlar oluşturabilir alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Hamileyken Seloparin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Seloparin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

Araç ve Makina Kullanımı

Seloparin’in genellikle araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

Seloparin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her 5 mklik dozunda 33,21 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Seloparin koruyucu olarak benzil alkol (9,45 mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Eğer hamile iseniz Seloparin’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Seloparin Kullanımı

Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).

 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılannın oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C: Kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefıksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.