İlaçlar

Sarilen Plus Etken Madde ve İçeriği

Sarilen Plus Etken Madde ve İçeriği

Losartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna aittir.

Anjiyotensin-II, vücutta üretilen ve kan damarlarındaki reseptörleri bağlayan ve sonuçta kan basıncının artışına sebep olan bir maddedir. Losartan, bağlanmayı önler kan akımını rahatlatarak basıncı düşürür.

Losartan, yüksek kan basıncı ve tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunun azalmasını yavaşlatır.

Sarilen, 50 mg losartan içermektedir. 28 tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Sarilen aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olan hastaların tedavisinde kullanılır,

Hipertansiyonu olan ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır,

Böbrek fonksiyon bozukluğu ve proteinürisi 0.5 g veya daha fazla (idrarın anormal miktarda protein içerme durumu) olan tip 2 diyabetli hipertansiyon hastalarında kullanılır.

Sarilen Etken Maddesi Nedir?

Sarilen, bileşiminde laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sarilen Nasıl Kullanılır?

Sarilen’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz, hastalığınıza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Sarilen’in uygun dozuna karar verecektir.

Kan basıncınızın düzgün şekilde kalmasını sağlamak için Sarilen’i doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

Tedaviye genellikle günde bir tablet (50 mg losartan) ile başlanır. İlacın en fazla tansiyon düşürürücü etkisine tedavinin başlangıcından 3 ila 6 hafta sonra erişilir. Bazı hastalarda günde iki tablete (100 mg losartan) çıkarmak gerekebilir.

Sarilen, diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte (örneğin, diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri, alfa beta blokerleri), aynı zamanda insülin ve kandaki glukoz seviyesini düşürmek için yaygın kullanılan diğer ilaçlar (örneğin, sülfonilüre, glitazon ve glukozidaz inhibitörleri ile birlikte alınabilir.

Sarilen sadece ağızdan kullanım içindir.

Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Tabletlerinizi hergün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacak, aynı zamanda tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Yaşlı hastalar genellikle genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır. 75 yaş üzeri hastalarda daha düşük doz tavsiye edilebilir.

Eğer Sarilen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sarilen’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabıza neden olabilir.

Sarilen Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sarilen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedavinizi sonlandırmayınız. Çünkü Sarilen tedavisini durdurmak hastalığınızın kötüye gitmesine neden olabilir.

Sarilen Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Losartan veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız),

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız.

Sarilen Kimler Tarafından Dikkatli Kullanılmalıdır?

Daha önce yüzünüz, dudaklarınız, boğazınız veya dilinizde şişme olduysa,

Vücudunuzda aşırı miktarda sıvı ve/veya tuz kaybına sebep olan şiddetli kusma ve/veya ishal durumunuz mevcutsa,

Diüretik alıyorsanız (böbreklerinizden süzülen su miktarını arttıran ilaç) veya vücudunuzda aşırı sıvı ve tuz kaybına sebep olan diyet tuzu kısıtlaması uygulanıyorsa,

Böbreklerinize giden damarlarda daralma veya tıkanma varsa veya yakın zamanda böbrek nakli geçirdiyseniz,

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa

Böbrek bozukluğu ile birlikte veya böbrek bozukluğu olmaksızın kalp yetmezliğinden muzdaripseniz ya da hayatı tehdit edecek şiddette kalp ritm bozukluğu mevcutsa. Aynı zamanda bir Beta-bloker ile tedavi görüyorsanız özel dikkat gereklidir.

Kalp kapakçıkları veya kalp kası ile problemleriniz varsa,

Kalbin kan damarlarındaki kan akımının azalması (koroner kalp hastalığı) veya beyinde kan akımının azalması (serebrovasküler hastalık) durumu varsa,

Adrenal bezdeki aldesteron hormonu salgısının artması sonucu bu bezde anormallik oluşmasına neden olan hastalık (primer hiperaldesteronizm) mevcutsa doktorunuza bildirmelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sarilen İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Sarilen aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Sarilen Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sarilen’i hamileliğinizin ilk 12 haftasında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin onüçüncü haftasından sonraki dönemde bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle gebe kalmayı planlıyorsanız uygun ise alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Sarilen Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız, Sarilen kullanmayınız.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Sarilen Kullanımı

Sarilen ile tedaviniz esnasında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkat etmelisiniz:

Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (kan basıncınızı daha fazla düşürebilir). Şu ilaç grupları / ilaçlar da kan basıncını daha fazla düşürebilir: trisiklik antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, baklofen, amifostin,

Potasyum düzeyini arttıran ilaçlar (örneğin, potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz ürünleri veya potasyum tutucu ilaçlar, bazı diüretikler (amilorid, triamteren, spironolacton gibi)) ya da heparin,

COX-2 inhibitörleri (iltihabı azaltan ve ağrının iyileşmesine yardımcı olabilen ilaçlar) dahil, indometasin gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar losartanın kan basıncı düşürücü etkisini azaltabilir.

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, bu ilaçların birlikte kullanımı böbrek fonksiyonunun kötüleşmesine neden olabilir.

Lityum içeren ilaçları, doktorunuz tarafından yakın gözetim altında olmadıkça losartan ile birlikte kullanmayınız. Özel ihtiyati tedbirler (örneğin kan testleri) gerekebilir.

Sarilen Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sarilen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Sarilen’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir;

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş dönmesi,
 • Kan basıncı düşüklüğü,
 • Halsizlik,
 • Yorgunluk,
 • Kan şekerinin aşırı düşmesi (hipoglisemi),
 • Kandaki potasyum düzeyinin artması (hiperkalemi)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uykusuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kalp atımında artma hissi,
 • şiddetli göğüs ağrısı,
 • Kan basıncı düşüklüğü (özellikle vücudun aşırı sıvı kaybetmesini takiben),
 • Tansiyon düşmesi ile birlikte oluşan duruş rahatsızlıkları (ayağa kalktığınızda
 • Sersemleme hissi),
 • Kesik kesik nefes alma,
 • Karın ağrısı,
 • Dışkılama problemi (obstipasyon),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Bölgesel şişkinlik (ödem)

Seyrek Yan Etkiler

 • Damar iltihabı (Henoch-Schonlein purpurası dahil vaskülit),
 • Baygınlık,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Kanda alanin aminotransferaz (ALT) düzeyinde yükselme (genellikle tedavinin kesilmesiyle düzelmiştir)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kansızlık (anemi),
 • Trombosit sayısında azalma,
 • Migren,
 • Öksürük,
 • Karaciğer fonksiyonunda anormallik,
 • Kas ve eklem ağrısı,
 • Böbrek yetmezliği dahil, böbrek fonksiyonunda değişiklik (tedavinin kesilmesiyle düzelebilir),
 • Grip benzeri belirtiler,
 • Kan-üre düzeyinde yükselme,
 • Sırt ağrısı,
 • İdrar yolu iltihabı.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanımı yeteneği üzerine etkileri için çalışma yapılmamıştır. Ancak, yüksek kan basıncını tedavi için kullanılan diğer ilaçların çoğu ile olduğu gibi, Sarilen bazı insanlarda baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Böyle bir durum yaşadıysanız, araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.