İlaçlar

Sandimmun Yan Etkileri ve İçeriği

Sandimmun Yan Etkileri ve İçeriği

Sandimmun nedir ve ne için kullanılır?

Sandimmun, steril ampul içerisinde berrak, sarı-kahverengi renkli, yağlı bir solüsyondur. Her 1 ml’lik ampul 50 mg siklosporin içerir.

Sandimmun, 50 mg/ml’lik 10 adet ampul içeren kutularda takdim edilmektedir.

Sandimmun bağışıklık sistemini baskılayan bir ajandır. Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, akciğer ve kemik iliği nakli sonrasında vücudun “yabancı” dokulara verdiği tepkileri azaltarak organın reddini önlemek ve nakledilen organ ya da kemik iliğinin gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için kullanılır.

Sandimmun Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sandimmun’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacın dozunun doktorunuz tarafından dikkatle ayarlanması gerekir. Fazla miktarlar böbreklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle transplantasyondan sonra düzenli olarak kan testleri yaptırmalı ve hastaneye kontrole gitmelisiniz. Böylece doktorunuzla tedaviniz hakkında konuşma ve yaşadığınız her türlü problemi bildirme şansına sahip olursunuz.

Sandimmun’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın Yan Etkiler

 • Böbrek problemleri,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Baş ağrısı,
 • Titreme,
 • Kanda lipit (kan yağları, örneğin kolesterol) düzeylerinde artış.
 • Uyuşukluk ya da karıncalanma,
 • İştah kaybı,
 • Hasta olma ya da kendini hasta hissetme,
 • Mide ağrısı,
 • İshal,
 • Diş etlerinde şişme,
 • Karaciğer problemleri,
 • Kanda yüksek ürik asit ya da potasyum,
 • Düşük magnezyum düzeyleri,
 • Kas ağrıları ya da kramplar,
 • Vücutta tüylenme,
 • Yorgunluk.
 • Yaygın olmayan:
 • Nöbetler,
 • Zihin karışıklığı,
 • Dezoryantasyon (mekan ve zaman kavramları ile ilgili zihin karışıklığı),
 • Duyarlılıkta azalma,
 • Huzursuzluk,
 • Uykusuzluk,
 • Görme bozuklukları,
 • Körlük,
 • Koma,
 • Kısmi felç,
 • Uyum, eşgüdüm kaybı,
 • Kanda değişiklikler (örneğin, anemi),
 • Ciltte alerjik döküntü,
 • Şişme ya da kilo artışına neden olabilen vücutta su tutulumu. Seyrek:
 • Kasların kontrolünü sağlayan sinirlerde problemler,
 • Pankreasta iltihap,
 • Kanda yüksek şeker düzeyleri,
 • Kas zayıflığı,
 • Kas kaybı,
 • Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı (bu yan etki böbrek problemleri ile ilişkili olabilir),
 • Kadınlarda adet döneminde değişiklikler,
 • Kadınlarda ve erkeklerde meme dokusunda hafif şişme.

Seyrek Yan Etkiler

Kafa içi basıncın artması (benign intrakranial hipertansiyon) ile ilişkili olabilen göz dibinde şişme (ödem) ve olası görme bozuklukları.

İmmün sistemi zayıflatan diğer ilaçlar gibi siklosporin de vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deride olmak üzere tümörlere ve diğer habis hastalıklara neden olabilir. Görmede değişiklikler, koordinasyon kaybı, sakarlık, hafıza kaybı, konuşmada veya başkalarının söylediklerini anlamada zorluk ve kas güçsüzlüğü yaşarsanız, bunlar progresif multifokal lökoensefalopati adı verilen beyin enfeksiyonunun belirti ve semptomları olabilir.

Eğer bunlardan biri sizi şiddetli bir biçimde etkilerse, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Sandimmun Nasıl Kullanılır?

Eğer organ nakli hastasıysanız, nakledilen organ vücudunuzda kaldığı sürece bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç almanız gerekecektir.

Bazı durumlarda, bazı hastalar Sandimmun’dan başka tedavilere geçirilebilmektedir. Sizin için en iyi seçeneğe doktorunuz karar verecektir.

Sandimmun dozu her hasta için özel olarak belirlenir. Doz vücut ağırlığınıza ve ilaca nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak ayarlanır. Doktorunuz başlangıçta sizin için doğru Sandimmun dozunu belirleyecek ve zaman içerisinde dozu değiştirebilecektir.

Kilonuz da zaman zaman kaydedilecektir, çünkü kilo almanız ya da vermeniz halinde dozun değiştirilmesi gerekebilir.

İlacınızı tam olarak size reçete edilen şekilde kullanınız.

Hiçbir zaman ilaç dozunda doktorunuza danışmadan bir değişiklik yapmayınız ya da doktorunuza danışmadan ilacı kesmeyiniz

Sandimmun, genellikle bu ilacın kapsül ya da ağız yolu ile alınan çözelti şeklindeki diğer formlarını alamayacak durumdaki hastalara verilir ve hastanelerde damar içine uygulanır.

Özellikle organ nakli hastasıysanız, Sandimmun dozunuzu her gün aynı saatlerde hastanede almayı unutmamanız önemlidir.

Yapılan birçok çalışmada çocukların yetişkinlere uygulanan dozlardan daha yüksek dozlara gereksinim gösterdikleri ve bu dozları daha iyi tolere ettikleri saptanmasına rağmen, çocuklarda yetişkinlerdeki ile aynı Sandimmun dozu ve rejimi kullanılabilir.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanacağınız Sandimmun dozunu doktorunuz size söyleyecektir.

Eğer Sandimmun’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Uygulama yöntemi nedeniyle geçerli değildir.

Sandimmun Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Uygulama yöntemi nedeniyle geçerli değildir.

Sandimmun Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz söylemedikçe ilacınızı almaya son vermeyiniz. Bu, durumunuzun kötüye gitmesine neden olabilir.

Sandimmun Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Siklosporine ya da Sandimmun’un içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Polioksietillenmiş kastor yağına (Cremophor EL’e) karşı aşırı duyarlıysanız.

Eğer geçmişte bu maddelerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyon yaşadıysanız ya da yaşamış olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

Sandimmun Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek fonksiyonlarında azalma (böbrek fonksiyonlarında orta seviyede görülen azalmanın Sandimmun tedavisinin durdurulmasına neden olmadığı nefrotik sendrom hali dışında),

Yaşlıysanız (doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı izlemek isteyebilir),

Yüksek tansiyon (doktorunuz kan basıncının düzenli kontrolünü isteyebilir)

Doktorunuz belli zamanlarda sizden kan testi yaptırmanızı isteyebilir. Bu testler doktorunuzun karaciğer ve böbreklerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını görmesini sağlayacaktır. Doktorunuzun istediği kontrollerin hepsini tam olarak yaptırınız. Bazen kanınızdaki Sandimmun miktarı da ölçülebilir. Doktorunuz bu testlerden sonra Sandimmun dozunuzu değiştirebilir.

Tedaviye yanıt vermeyen ciddi bir enfeksiyon,

Sandimmun kullanan bir hastanın enfeksiyon kapma riski, herhangi bir bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanmayanlara kıyasla daha yüksektir. Bu nedenle bu ilacı kullanırken hijyen önem taşır. Özellikle diş ve diş etlerinize özen gösteriniz.

Sandimmun da dahil olmak üzere bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar hastanın, deri kanseri ve lenfoma gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabilir. Bu nedenle, bu ilaçları kullanırken vücudunuzda gelişen her türlü yumruyu, gördüğünüz yeni benleri ve var olan benlerdeki, derinizdeki değişiklikleri, ayrıca kendinizi kötü hissetmeye başlarsanız bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz. Deri kanseri riski nedeniyle, Sandimmun kullanıyorsanız aşırı ultraviyole ışığına maruz kalmayınız ve eşzamanlı olarak ultraviyole B ya da PUVA fotokemoterapisi almayınız. Uygun koruyucu giysiler giyerek ve sık olarak yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulayarak güneş ışınlarına maruziyeti sınırlayınız.

Kanınızdaki yağ düzeyleriniz ya da ürik asit düzeyleriniz yüksekse veya kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyleriniz düşükse bunu doktorunuza bildiriniz.

Sandimmun tedavisi sırasında yapılan aşılar; beklenenden daha az etkili olabilir; canlı-zayıflatılmış aşılardan kaçınılmalıdır. Bu nedenle size yapılacak aşı uygulamalarından önce Sandimmun kullandığınız konusunda doktorunuza bilgi veriniz.

Lerkanidipin kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sandimmun İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Sandimmun kullanırken greyfurt suyu içmek ilacınızın etkilerini artırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Sandimmun Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sandimmun’un hamile hastalarda kullanımına ilişkin bugüne kadar edinilen bilgiler

sınırlıdır. Bununla birlikte, diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların hamilelik sırasında

kullanımının annede ve doğmamış bebekte problem çıkması riskini artırdığı ortaya

konmuştur. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelik sırasında Sandimmun kullanımının taşıdığı riskleri doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Sandimmun Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sandimmun kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz, çünkü Sandimmun’un etkin maddesi olan siklosporin anne sütüne geçmektedir.

Sandimmun Etken Maddesi Nedir?

Sandimmun, polioksillenmiş kastor yağı içermektedir. Ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün az miktarda -her 1 mililitrede 100 mg’dan daha azetanol (alkol) içerir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Sandimmun Kullanılır mı?

Sandimmun, bazı ilaçların etkisini bozabilir / değiştirebilir.

Eğer aşağıda belirtilen ilaçlarla eş zamanlı tedavi uygulamanız gerekiyorsa, doktorunuza danışınız:

Metotreksat (şiddetli romatoid artrit tedavisi için kullanılan bir ilaç),

Antibakteriyel aminoglikozid tipi ajanlar, amfoterisin B içeren antifungal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ajanlar, siprofloksasin içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ajanlar, melfalan içeren sitostatikler (hücrelerin çoğalmasını önleyen), trimetoprim içeren idrar yolu enfeksiyonu ajanları, zayıf analjezik (ağrı kesici) ilaçlar (nonsteroidal iltihap giderici ilaçlar) ve H2-reseptör antagonist (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar) tipi asit salgısı engelleyicileri gibi böbrekleri etkileyebilecek diğer ilaçlar,

Özellikle makrolid tipi antibakteriyel ajanlar, azol tip antifungal ajanlar, oral kontraseptifler (ağız yolu ile alınan doğum kontrol ilaçları), proteaz adlı enzim engelleyicileri, imatinib, kalsiyum antagonist (karşıt etki gösteren) tipi veya endotelin reseptör antagonisti tipi belirli kan basıncı düşürücü ajanlar ve belirli antikonvülzifler (krampları önleyen ilaçlar) gibi Sandimmun’un kandaki konsantrasyonlarını artırabilecek ya da azaltabilecek ilaçlar,

Digoksin, kolşisin, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, prednizolon, etoposid, repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlar ya da potasyum içeren ilaçlar.

Sandimmun, aynı zamanda, diğer immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ajanlarla birlikte de kullanılır. Ancak bu ilacı takrolimus gibi kalsinörin inhibitörleri ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir.

Doktorunuz, diğer tıbbi tedavilere başlarken ya da bu tedavileri durdururken kanınızdaki siklosporin düzeylerini kontrol edebilir.

Araç ve makina kullanımı

Sandimmun’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisine ait bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.