Hastalıklar

Romatoid Artrit Nedir? Teşhisi Ve Tedavisi Nelerdir?


Romatoid artrit, genellikle küçük ve orta çaplı eklemleri simetrik olarak tutan; kıkırdak, kemik ve ligamentlerde yapısal hasarla sonuçlanan kronik inflamatuar bir hastalıktır. İlerleyicidir ve yaşam kalitesinde önemli azalmalara neden olur. Toplumda görülme sıklığı yüksektir ve en sık 30-50 yaşlarında görülür. Cinsiyet hormonlarından dolayı kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Romatoid Artrit Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Genetik faktörler
 • Sigara
 • Cinsiyet hormonları
 • Mesleki maruziyetler
 • Obezite
 • Kötü sosyo-ekonomik koşullar

Romatoid Artrit Klinik Belirtileri Nelerdir?

 • Eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk
 • El ve ayaklarda deformiteler
 • Cildin altında romatoid nodüller
 • Eklemlerde hareket kısıtlılığı
 • Halsizlik, yorgunluk

Romatoid Artrit Teşhisi Nasıl Konur?

Romatoid artrit hastalarının teşhisi klinik, laboratuvar ve görüntülemenin değerlendirilmesi ile belirlenir. Klinik değerlendirmede hangi eklemlerin tutulduğu ve tutulum süresi, tutulan eklemlerin beraberinde ağrı, şişlik, ısı artışı, hassasiyet gibi bulguların varlığı, eklemlerdeki ağrının tarzı ve ağrıyı azaltan/artıran faktörler gibi birçok bilgi hastadan öğrenilir ve kaydedilir.

Fizik muayene yapıldıktan sonra romatolojik muayene yapılır. Romatolojik muayeneden sonra hastanın laboratuvar tetkikleri istenir. Laboratuvar değerlendirme, hastalık tanısında büyük önem taşımaktadır. Romatoid artrit’ te sık kullanılan otoantikor testleri, romatoid faktör (RF) ve anti-CCP antikorudur. Bu antikorların romatoid artrit hastalık bulgularının ortaya çıkışından yıllar önce pozitifleştiği bilinir. Bu otoantikorların yüksek oranda görülmesi, kötü hastalık prognozu ile ilişkilidir.

Romatoid artrit’ te görüntüleme yöntemleri hastalığın takibi açısından önemlidir. Radyografi ile; yumuşak doku şişliği, periartiküler osteopeni, marjinal erozyonlar, eklem aralığında daralma ve şekil bozuklukları saptanabilir. Eklem ultrasonografisi, aktif eklem iltihabı ve erozyonları göstermede yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

Romatoid Artrit Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavinin nasıl ilerleyeceği romatoid artritin şiddetine göre belirlenir. Tedavinin amacı; eklemlerde ağrı ve şişliği azaltmak, eklem hasarını önlemek ve hareket kısıtlılığını en aza indirmektir. Tedavi de ilaç tedavisi, fizik tedavi ile desteklenir.

İlaç Tedavisi

Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar, romatoid artritin ilerlemesini yavaşlatır. Non-steroid antienflamatuar ilaçlar, ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltır. Kortikosteroidler, inflamasyonu ve ağrıyı azaltır, aynı zamanda eklem hasarını yavaşlatır.

Fizik Tedavi

Fizik tedavide uygulanan yöntemler; immobilizasyon, postürün düzenlenmesi, soğuk ve sıcak uygulamalar, terapötik egzersizler, atel ve ortezler, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlemesidir.

Cerrahi Tedavi

Eğer kullanılan ilaçlar ve fizik tedavi, hastalığın neden olduğu eklem hasarını önleme veya yavaşlatmada etkili olmazsa, sorumlu doktor hasarlı eklemleri onarmak için cerrahi tedaviye başvurabilir.