İlaçlar

Rismos Nedir ve Kullananlar Neler Söylüyor?

Rismos Nedir ve Kullananlar Neler Söylüyor?

Rismos turuncu renkli, oval, üzerinde 35 işaretli film tablettir. 4 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

Rismos; kemik yapısını etkiler ve patolojik (hastalık belirtileri gösteren) kemik değişikliklerini yavaşlatır.

Kırık riski yüksek olan menopoz sonrası dönemdeki osteoporozlu (kemik erimesi olan) kadınlarda omurga ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile kullanılır. Kırık riski yüksek olan osteoporozlu erkeklerde omurga ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile kullanılır.

Kortikosteroid kullanımına bağlı olarak gelişen osteoporozun tedavisinde kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Rismos’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rismos’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Ciddi Yan Etkileri

 • Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları);
 • Yüzde, dilde veya boğazda şişme
 • Yutma güçlükleri
 • Kurdeşen ve solunum güçlüğü
 • Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları.
 • Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık.
 • Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri (Bkz. Bölüm 2. RİSMOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİSMOS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın Yan Etkiler

 • Hazımsızlık, kendini kötü hissetme, mide ağrısı, mide krampları veya rahatsızlığı, kabızlık, tokluk hissi, gaz, isha1.
 • Kemik, kas ve eklem ağrıları.
 • Baş ağrısı

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. RİSMOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler).

Seyrek Yan Etkiler

 • Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı), yemek borusunda daralma.
 • Anormal karaciğer testleri bildirilmiştir. Bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir. Nadiren tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir. Bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar.

Rismos Nasıl Kullanılır?

Rismos’u her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz eczacınız ya da doktorunuzla tekrar konuşunuz.

Genel doz haftada 1 tane RİSMOS 35 mg tablettir.

Sizin programınıza uyan haftanın en uygun gününü seçiniz. Tableti her hafta belirlediğiniz aynı günde alınız.

Rismos’un emilimi besinlerden etkilenmektedir, bu nedenle yeterli emilimi sağlamak için Rismos aşağıdaki şekilde alınmalıdır:

Kahvaltıdan önce: Günün ilk yemeğinden, içeceğinden (su dışında) ya da bir başka tıbbi ürün alımından en az 30 dakika önce.

Uygulama Yolu ve Metodu

RİSMOS ağız yoluyla kullanım içindir.

RİSMOS’u en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden oturarak ya da ayakta içiniz. Film kaplı tabletler emilmemelidir.

İlacı aldıktan sonra en az yarım saat boyunca yatmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Rismos kullanımı çocuklarda ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Özel kullanım durumları

Hafif ya da orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (kreatinin klerensi < 30 ml/dakika) RİSMOS’u kullanmayınız.

Rismos 2 Tane İçilir mi?

Eğer yanlışlıkla gereğinden fazla Rismos aldıysanız, bir bardak süt için ve hemen bir doktora başvurun.

Rismos’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rismos’u Kullanmayı Unuttuysanız

Eğer RİSMOS almayı unuttuysanız, hatırladığınız gün bir tane alın. Takip eden haftada, bir sonraki RİSMOS’u normalde aldığınız günde alın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Rismos İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Doktorunuzla konuşmadan Rismosu kesmeyiniz. Aksi takdirde kemik erimesi hastalığınız tekrarlayabilir.

Eğer Rismos’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rismos Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Risedronat sodyuma veya RİSMOS’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa

Eğer kandaki kalsiyum değerleriniz düşükse (hipokalsemi)

Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa

Rismos Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Eğer yakın zamanda sindirim sistemiyle ilgili bir hastalık geçirdiyseniz

Eğer en az 30 dakika boyunca dik oturamıyor ya da ayakta duramıyorsanız

Eğer kemik ya da mineral metabolizmasıyla ilgili bir hastalığınız varsa (örn. vitamin D eksikliği, paratiroit bezlerinizde işlev bozukluğu)

Eğer diş etlerinizde ve/veya çenenizde şişme şu anda mevcut ya da daha önce olduysa, çene uyuşması yaşadıysanız, çenenizde ağırlık hissi varsa ya da bir dişinizi kaybettiyseniz. Bu osteonekrozun (kemik dokusunun ölümü) bir işareti olabilir. Eğer kanser hastasıysanız ya da dişleriniz sağlıksız durumdaysa doktorunuzla konuşun çünkü bunlar risk faktörleridir. Eğer bir diş hekimi tarafından tedavi görüyorsanız ya da diş cerrahisi geçirecekseniz diş hekiminize RİSMOS kullandığınızı söyleyin.

Çok yaşlı kadınlarda (80 yaşın üstünde) Rismos’un etkinliği ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır.

Rismos’un çocuklarda ve ergenlerde kullanımıyla ilgili tecrübe olmadığından, bu yaş grubuna verilmemelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Rismos’un Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Kalsiyum içeren yiyecekler (örn. süt ve süt ürünleri) ve içecekler (su dışında kalanlar) Rismos’un etkinliğini azaltabilirler. Bu nedenle bu ürünleri günün Rismos kullandığınız zamanından farklı bir zamanında kullanınız.

Rismos alkol ile etkileşimi sonucu ciddi sonuçlar açabilir, ilacı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik de Rismos Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rismos’un, hamilelerde kullanımı hakkındaki klinik bilgiler yetersizdir. Bu nedenle RİSMOS hamilelik sırasında alınmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rismos emziren annelerde kullanılmamalıdır. RİSMOS tedavisine başlamadan önce emzirme kesilmelidir.

Rismos’un İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

RİSMOS laktoz içerir. Her tablet 120 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her bir tablet içerisinde 1mmol (23mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Ürün içerisindeki sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye sebep olacak düzeyde değildir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Rismos Kullanımı

Kalsiyum, magnezyum, alüminyum ya da demir (örn. mide-barsak hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) RİSMOS’un etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle bu ilaçları gün içinde RİSMOS’u kullandığınız saatten farklı bir saatte kullanınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.