İlaçlar

Proverel Ne İlacıdır?

Proverel Ne İlacıdır?

Proverel, pembe renkli, yuvarlak, bikonveks, bir yüzü çentikli film kaplı taplettir. Etkin madde olarak üriner antispazmodik ilaç grubundan, propiverin hidroklorür içerir.

Proverel, çok sık idrara çıkan ve/veya idrarım tutamayan hastaların tedavisin le kullanılan bir ilaçtır. Vücudunuzda idrannızın toplandığı idrar kesesinin (sidik torbası) kasılı] > daralmasını engeller ve böylece idrar kesesinin taşıyabileceği miktarı artırır. Ayrıca, aşırı çalışan idrar kesesi belirtilerinin tedavisinde de kullanılır.

Proverel, 56 tablet içeren blister ambalajda, hasta kullanma talimatım da (beren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

Proverel Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Proverel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Proverel’i kullanmayı durdurunuz vd derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar
 • Halüsinasyon (hayal görme)
 • Göz tansiyonunda artış

Proverel Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Ağız kuruluğu
 • Görme bozukluğu ve odaklanmada problem
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Karın ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Bulantı
 • Kusma
 • Titreme
 • Tat duyusunda değişme
 • Tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi
 • Sersemlik
 • Ateş basması

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Döküntü
 • Tat alma bozukluğu
 • Huzursuzluk
 • Bilinç bulanıklığı
 • Deride döküntü
 • Kaşıntı
 • Düzensiz kalp atışı

Bunlar Proverel’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktor veya eczacınıza bildiriniz.

Proverel Nasıl Kullanılır?

Proverel’i daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Doktorunuz size alır|anız gereken miktarı bildirecektir. Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını almayjnız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol edişiz. Doktorunuzun vermiş olabileceği diyete de mutlaka uyunuz.

Erişkinlerde önerilen doz günde 2 veya 3 tablettir.

Proverel’i her gün düzenli olarak, mümkünse aynı saatte, yemeklerden önce alır lalısınız.

Proverel 18 yaşından küçük çocuk ve kullanılmamalıdır.

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Böbrek yetmezliği: Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa, böbreklerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir ya da gerektiğinde sonlandırabilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğerinizle ilgili bir probleminiz varsa, karaciğerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir, gerektiğinde sonlandırabilir.

Eğer Proverel ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Size verilen dozdan fazlasını aldıysanız, ya da aşırı doz alımında, huzursuzluk, l^aş dönmesi, konuşma ve görme bozuklukları, kaslarınızda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Ayrıca ojitte kuruluk, kalp atımında artış ve idrara çıkamama da oluşabilir. Kullandığınız Proverel şnbalajım da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

Proverel ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Proverel Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Proverel Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz aksini belirtmedikçe, iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı kullanmaya devam ediniz. Proverel tedavisini sonlandırmak, hastalık belirtilerinin yeniden görülmesine neden olabilir.

Proverel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Proverel Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Propiverine veya tablet bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir),

Bağırsaklarınızda tıkanma varsa ya da sizde bağırsak tıkanması gelişimi mümküne,

İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)

Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,

Bağırsak atonisi (bağırsakların çalışmasının durması) şikayetiniz varsa,

Ciddi ülseratif kolit (bir çeşit kalın bağırsak iltihabı) durumunda,

Toksik megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda,

Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokomu)

Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız,

Proverel’i kullanmamalısınız.

Proverel, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Proverel Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dışındaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: terleme, nefes alıp verme, sindirim v; atılım) felç olması durumudur)

Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,

Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi problemleriniz varsa,

Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa

Prostat hipertrofısi, diğer adıyla prostat büyümesi probleminiz varsa (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),

Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide j ekşimesi ve

hazımsızlığınız (reflü özofajitli hastalarda hiatus hemi ile birlikte) varsa,

Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Proverel İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Proverel’i yemeklerden önce bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Tabletinizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız Proverel kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Proverel anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, Proverel kulanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Proverel, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike potansiyali olan davranışlardan kaçınmanız Önerilmektedir

Proverel’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Proverel laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şe çerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Proverel, gün batımı sarısı (E 110) içerdiğinden aleıjik reaksiyonlara sebep olatilir.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Proverel Kullanılır mı?

Proverel ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak Proverel bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda Proverel’in etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, Proverel kullanmaya başlamadan önde doktorunuz)* bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: imipramin, sertralin, paroxetine)

Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)

Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyofı yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (örn: atropin)

Amantadin (Parkinson ve ilaçlarla oluşturulmuş ekstra piramidal belirtilerin)] tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Fenotiyazinler, olanzapin, ketiapin gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani ] gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)

Beta sempatomimetikler (astım, kalp rahatsızlıkları, gözle ilgili problemlerin, burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.