İlaçlar

Paranox Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Paranox Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Paranox 150 mflik bal rengi cam şişede 120 mg/5 mİ parasetamol içeren şuruptur. Piyasada ayrıca fitil (supozituvar) ve tablet formu da bulunmaktadır.

Paranox’un etkin maddesi olan parasetamol, beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür ve ağrı eşiğini yükselterek ağrı kesici etki yapar.

Paranox Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Paranox’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Paranox’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Paranox’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın üstünde
 • Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuklama
 • Uyuşma (parestezi)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Bulantı
 • İshal (diyare)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
 • Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik (flatulans)
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Kusma
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
 • Yüz ödemi
 • Diş çekimi sonrası kanama (postekstraksiyon kanaması)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Denge bozukluğu
 • Mide ve barsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
 • Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
 • Bademcik ameliyatı sonrası kanama (post-tonsillektomi kanaması)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Aleıjik ödem
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişkinlik (anjiyoödem)
 • Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi su dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
 • Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erüpsiyon)
 • Agranülositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
 • Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)
 • Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
 • Ateş
 • Asteni (kronik yorgunluk)
 • Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 • Anafılaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığınayol açacak şekilde şişme)
 • Alerji testi pozitif
 • Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkiler yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.

Paranox Nasıl Kullanılır?

2-3 ay arası çocuklarda aşılama sonrası ateş gelişen bebekler için 60 mg’lık parasetamol dozu (2.5 mİ) uygundur.

İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60 mg/kg kullanılır.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Ağızdan alınır. Paranox’un koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Paranox Kullanımı

Hafif veya orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Paranox’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzu veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Paranox aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

Paranox’dcm kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Paranox Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Paranox Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer çocuğunuzda,

Paranox’un içindeki etkin madde olan parasetamole veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,

Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa,Paranox kullanmayınız.

Paranox Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer çocuğunuzda,

Akciğer hastalığı varsa,

Kansızlık (anemi) varsa,

Karaciğer ve böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

Parasetamol içeren başka ilaç kullanılıyorsa,

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

Paranox akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir.

Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen ciltte ve göz çevresinde kan oturması, isilik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu), deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz) ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar (akut jeneralize ekzantematöz püstüloz) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Bıı uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Paranox İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Paranox Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paranox pediatrik şurup çocuklarda kullanılır.

Paranox’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisiyle kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Paranox Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paranox’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanılabilir.

Paranox Etken Maddesi Nedir?

Paranox’un içinde etkisi bilinen yardımcı maddeler şunlardır:

Gliserol: Paranox gliserol içerir ancak içerdiği gliserol miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Sodyum: Paranox’un 5 mİ’si 5,3 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Etil alkol: Bu tıbbi ürün az miktarda -her 5 mİ dozunda 100 mg’dan daha azetanol (alkol) içerir.

Ponceau 4R alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Paranox Kullanılır mı?

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Paranox’un etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. Propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. Metoklopramid vb.)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. Bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı kusma tedavisinde kullanılır)

San kantaron (St. John’s Wort/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır).

Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım.

Araç ve makina kullanımı

Paranox pediatrik şurup çocuklarda kullanılır.

Paranox’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.