İlaçlar

Omnipaque 300 mg Nasıl Kullanılır? [Prospektüs]

Omnipaque 300 mg Nasıl Kullanılır? [Prospektüs]

Omnipaque 350, cam şişelerde, 50 mL 100 mL, 200 mklik ambalajlarda, propilen şişelerde 50ml, lOOml, 150 ml,200 ml ve 500 ml ambalajlar büyüklükleri ile sunulur. Tüm ambalaj büyüklükleri piyasada olmayabilir.

Bu ürün, ioheksol adı verilen bir etkin maddeyi içerir ve sadece tanı amaçlı kullanım içindir. Sadece bir hastalığın teşhisini koymak için kullanılır, tedaviye yönelik kullanımı yoktur.

Omnipaque bir “kontrast madde”dir. Bir röntgen uygulamasından önce verilerek doktorun çekeceği filmin daha net olmasını sağlar.

Enjekte edildikten sonra, doktorunuzun vücudunuzdaki bazı organların şekil ve görünümlerinin normal olup olmadığını ayırt edebilmesine yardımcı olur.

İdrar yollarınızın, omurganızın veya kan damarlarınızın (kalpteki kan damarları dahil) röntgeninin çekilmesi için kullanılabilir.

Bu ilaç size, bilgisayarlı tomografi adı verilen bir yöntemle baş veya vücudunuzun taranması öncesinde veya sırasında da verilebilir. Bu tip taramada röntgen ışınları kullanılır.

Bu ilaç, tükrük bezlerinizin, mide ve barsaklarınızın veya eklem, rahim veya över tüpleri gibi vücut boşluklarınızın incelenmesi için de kullanılabilir.

Doktorunuz vücudunuzun hangi kısmının inceleneceğini açıklayacaktır.

Omnipaque Yan etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Omnipaque’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik etkiler

Henüz size Omnipaque uygulanan hastane veya klinikte iken aleıjik etkiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu etkiler arasında şunlar bulunabilir:

Hırıltılı nefes alma, nefes almada zorluk veya göğüste sıkışma hissi veya ağrı deri döküntüsü, şişlikler, kaşıntılı lekeler, ciltte veya ağız içinde kabarcıklar veya diğer alerji belirtileri yüzünüzde şişme baş dönmesi veya baygınlık hissi (kan basıncınızın düşmesinden kaynaklanır)

Bu bahsedilen yan etkiler OMNIPAQUE verilmesinden birkaç saat veya gün sonra ortaya çıkabilir. Eğer bu yan etkilerden herhangi biri siz hastaneden ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa, en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Omnipaque verilmesinden sonra idrar oluşumunda kısa süreli bir azalma yaygın olarak görülür. Bu durum böbrek hasarına yol açabilir.

Aşağıda listelenen diğer istenmeyen etkiler size Omnipaque verilmesinin nedeni ve veriliş yolu ile ilişkilidir. Eğer size OMNIPAQUE nasıl verildiği konusunda emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • Sıcaklık hissi
 • Bulantı
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Kalp hızında yavaşlama
 • Baş ağrısı, kusma, ateş
 • Tat duyusunda anlık değişiklik
 • Tansiyonun çıkması veya düşmesi, titreme (ürperme)
 • İshal, mide bölgesi çevresinde ağrı
 • Şok ve kollapsa neden olan şiddetli alerjik reaksiyonlar dahil aleıjik reaksiyonlar; diğer alerji belirtileri için yukandaki “Alerjik etkiler” bölümüne bakınız.
 • İodizm (vücutta aşın miktarda iyot bulunması). Bu durum, tükrük bezlerinin şişmesine ve duyarlı (ağnlı) hale gelmesine yol açar
 • Atardamar veya toplardamar içine enjeksiyondan sonra
 • Ağrı ve rahatsızlık
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Hızlı kalp atımı dahil, kalp atışlannda düzensizlik
 • Böbrek problemleri
 • Öksürük, ateş, genel rahatsızlık
 • Kasılmalar, bilinç bulanıklığı, duyularda (dokunma gibi) bozulma, titreme
 • Sıcak basması
 • Nefes olmakta güçlük (akciğerlerdeki sıvı nedeni ile oluşan şiddetli nefes alma güçlüğü dahil)
 • Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa süreli beyin rahatsızlığı (ensefalopati)
 • Uykulu durum
 • Kalp krizi
 • Kafa karışıklığı, nerede olduğunu bilememe hali
 • Tiroid bezinin aşırı çalışması (tirotoksikoz), tiroid bezinin aktivitesinde kısa süreli azalma (geçici hipotiroidizm)
 • Bir süre etrafta dolaşmakta güçlük
 • Kısa süreli hafıza kaybı
 • Kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç güne kadar), kısa süreli işitme kaybı
 • Göğüs ağrısı, kalp durması dahil kalp problemleri
 • Göğüste sıkışma hissi veya nefes almakta güçlük,
 • Pankreasta (midenin arkasında bir organ) var olan iltihabın kötüleşmesi
 • Toplardamarlarda ağrı ve şişlik, kan pıhtıları oluşması
 • Eklem ağrısı, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon, sırt ağrısı
 • Şiddetli cilt reaksiyonları
 • Psöriyazis (sedef hastalığı) alevlenmesi
 • Konuşamama, kelimeleri telaffuz edememe konuşma bozuklukları
 • Koma
 • Astım atağı
 • Omurgaya enjeksiyondan sonra:
 • Baş ağrısı (şiddetli ve uzun süreli olabilir)
 • Bulantı, kusma
 • Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihabı (kusma, yüksek ateş, başağnsı, zihinsel bozukluklar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir)
 • Kasılma nöbetleri, baş dönmesi, kol veya bacaklarda ağrı, boyun ağrısı, sırt ağrısı
 • Elektroensefalografı olarak adlandırılan bir tetkikte beyinde anormal elektrik akımlarının tespit edilmesi
 • Parlak ışığa tahammül edememe, ense sertliği
 • Bir süre etrafta hareket edememe, kafa karışıklığı hissi
 • Duyularda (dokunma gibi) bozukluk, kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç güne kadar), kısa süreli işitme kaybı
 • Karıncalanma duyusu, kas kasılmaları, enjeksiyon bölgesi reaksiyonlar
 • Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa süreli beyin rahatsızlığı (ensefalopati)
 • Konuşamama, kelimeleri telaffuz edememe dahil konuşma bozuklukları
 • Vücut boşluklarında kullanımından sonra: (rahim, över tüpleri, mesane, pankreas veya fıtık gibi)
 • Mide bölgesi çevresinde ağrı
 • Pankreas bezinin iltihabı (pankreatit) (Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerle orataya çıkabilir)
 • Laboratuvar testlerinde, pankreas bezinin anormal miktarda madde salgıladığının saptanması
 • Ağrı
 • Eklemlere enjeksiyondan sonra:
 • Enjekte edildiği yerde ağrı
 • Eklemlerde iltihap
 • Ağız yolu ile kullanılmasından sonra:
 • İshal
 • Bulantı, kusma
 • Mide bölgesi çevresinde ağrı
 • Çocuklarda ve adolesanlarda görülen ek istenmeyen etkiler:
 • Prematüre infantlar, yeni doğanlar ve diğer çocuklarda OMNIP AQUE uygulanmasını takiben, tiroid fonksiyonlarında kısa süreli bozukluk bildirilmiştir. Bu durum geçicidir ve bir süre sonra normale döner. Normalde herhangi bir belirti görülmez. Prematüre bebekler iyot etkisine özellikle duyarlıdır.

Tekrarlanan Omnipaque uygulamalanna maruz kalan bir annenin bebeğinde kısa süreli geçici tiroid fonksiyonu anormalliği bildirilmiştir.

Omnipaque Nasıl Kullanılır?

Omnipaque daima bu konuda özel eğitim almış kalifiye bir sağlık personeli kişitarafından uygulanacaktır.

OMNIPAQUE daima bir hastanede veya klinikte uygulanacaktır

Güvenli bir şekilde kullanılması için bilmeniz gereken her türlü bilgi size verilecektir.

Doktorunuz sizin için en uygun doza karar verecektir. Genellikle kullanılan doz bir tek enjeksiyondur veya bu miktarı içmeniz istenebilir.

Omnipaque aldıktan sonra:

Bol miktarda sıvı içmeniz (ilacın vücudunuzdan temizlenmesini sağlamak için),

İncelemenizin yapıldığı alanda veya civarında 30 dakika kadar vakit geçirmeniz ve

Hastanede veya klinikte 1 saat süre ile kalmanız istenecektir.

Bununla birlikte gecikmiş reaksiyonlar da görülebilir.

Eğer bu süre içinde herhangi bir yan etki hissederseniz derhal doktorunuzla görüşünüz (bkz. “İstenmeyen etkiler” bölümü).

Bu öneri, Omnipaque alan tüm hastalar için geçerlidir. Eğer emin olmadığınız herhangi bir konu varsa doktorunuza sorunuz.

Omnipaque çok çeşitli yollarla uygulanabilir. Aşağıda Omnipaque kullanılan en yaygın inceleme yollarının bir listesi verilmektedir:

Bir atardamar veya toplardamar içine enjekte edilmesi:

Omnipaque en sık olarak kol veya bacakta bir toplardamar içine enjekte edilir. Bazen kolunuzdaki veya kasığınızdaki bir atardamara yerleştirilen ince, plastik bir tüp aracılığı ile (kateter) kullanılır.

Omurgaya enjekte edilmesi:

Omnipaque spinal kanalınızın görüntülenmesi amacı ile omuriliğinizin etrafındaki boşluğa enjekte edilecektir. Eğer size bu uygulama yapıldıysa, sonrasında sizden şunlar istenecektir:

Baş ve vücudunuz yukarıya doğru olacak şekilde 1 saat veya yatmak durumundaysanız 6 saat süre ile dinlenmelisiniz.

Yürürken dikkatli olmanız ve 6 saat boyunca aşağı doğru eğilmekten kaçınmalısınız.

Eğer ayaktan tedavi gören bir hastaysanız veya kasılma nöbeti öykünüz varsa, Omnipaque aldıktan sonraki ilk 24 saat süresince yalnız kalmamalısınız.

Yukarıdaki bu öneriler sadece omurganıza Omnipaque enjekte edilmesi halinde geçerlidir. Emin olmadığınız herhangi bir konu varsa doktorunuza sorunuz.

Vücut boşlukları ve eklemlerde kullanılması:

Vücut boşlukları; eklemler, rahim veya över tüpleri olabilir. Nereye ve nasıl uygulanacağı değişir.

Ağız yolu ile kullanılması:

Boğaz, mide veya ince bağırsağın incelenmesi için OMNIPAQlJE normalde ağızdan verilebilir. Omnipaque bu incelemelerde su ile seyreltilebilir.

Eğer Omnipaque’ırı etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Omnipaque 2 Doz Alınır mı?

Omnipaque size bir sağlık tesisinde ve bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Doktorunuz doz aşımı görüldüğü hallerde su veya elektrolit dengesizliklerini düzeltmeyi ve diğer tedavileri uygulama yoluna gidebilir.

Bu ilacın özel bir antidotu yoktur.

OMNIPAQUE doktor kontrolü altında uygulanır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Omnipaque ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Size Omnipaque uygulandıktan sonra herhangi bir sorun ortaya çıkarsa doktorunuzla konuşunuz.

Omnipaque Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Omnipaque gibi “kontrast madde” olarak adlandırılan ilaçlara alerji öykünüz varsa

Şiddetli tiroid problemleriniz varsa

İoheksol veya Omnipaque içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa

Omnipaque Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar

Herhangi bir tiroid probleminiz varsa

Herhangi bir zamanda herhangi bir tip aleıj i geçirdiyseniz

Astımınız varsa

Diyabet (şeker) hastalığınız varsa

Beyninizde herhangi bir hastalığınız veya tümörünüz varsa

Düzensiz kalp atımları (aritmi) dahil, kalp veya kan damarlarını içine alan şiddetli kalp hastalığınız varsa

Böbrek sorunlarınız veya hem karaciğer hem de böbrek hastalığınız varsa

“Myastenia gravis” (şiddetli kas zayıflığına neden olan bir hastalık) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa

Feokromasitoma (adrenal bezdeki nadir görülen bir tümör nedeni ile ortaya çıkan, sürekli veya ataklar halinde yüksek tansiyona neden olan bir durum) hastalığınız varsa

Kan veya kemik iliğiniz ile ilgili bir hastalığınız varsa

Herhangi bir zamanda alkol veya madde bağımlısı olduysanız

Epilepsiniz (sara hastalığı) varsa

Birkaç hafta içinde tiroid fonksiyon testi yaptıracaksanız

Pulmoner hipertansiyonunuz (akciğer atardamarlarınızda basınç yüksekliği) varsa

Paraproteineminiz (kanınızda çok miktarda anormal protein bulunması) varsa

Aynı gün kan ve idrar tetkiki yaptıracaksanız

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz Omnipaque almadan önce doktorunuza danışınız.

Omnipaque almadan önce ve aldıktan sonra çok miktarda sıvı aldığınızdan emin olunuz. Bu gereklilik özellikle multipl myeloma (kandaki beyaz hücrelerle ilgili bir hastalık) hastalığı, diyabeti, böbrek problemleri olan hastalarla, yaşlı hastalarda önemlidir.

Çocuklar ve ergenler de Omnipaque Kullanımı

Omnipaque almadan önce ve sonrasında bol miktarda sıvı aldıklarından emin olunuz. Bu durum özellikle bebekler ve küçük çocuklar için geçerlidir. Böbreklere hasar verebilecek diğer ilaçlar Omnipaque ile aynı zamanda alınmamalıdır. Eğer anne gebeliği sırasında Omnipaque aldıysa, yenidoğanın tiroid fonksiyonları yaşamın ilk haftası içinde kontrol edilmelidir.

Omnipaque infant vücudundan, erişkinlere göre, çok daha yavaş atılabilir.

Küçük bebekler (1 yaşından küçük) ve özellikle yenidoğanlar belirli laboratuvar testlerindeki değişikliklere (tuz ve mineral dengesi) ve kan dolaşımındaki değişikliklere (kalbe kan akışı) daha duyarlıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik de Omnipaque Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Omnipaque Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Omnipaque uygulamasından sonra normal bir şekilde emzirmeye devam edebilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

Omurganıza uygulandıysa ilk 24 saat

Diğer tüm incelemelerde ilk 1 saat araç veya makine kullanmayınız. Çünkü, sersemlik ve başka belirtiler hissedebilirsiniz.

Omnipaque’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml’de 0.012 mg sodyum içermektedir, yani esasında “sodyum içermez”.

Eğer diabetiniz varsa ve metformin içeren bir ilaç kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda reçetesiz almanlar da dahil herhangi bir başka ilaç kullandıysanız veya beta blokör (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda interlökin-2 isimli ilacı kullandıysanız Omnipaque almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Çünkü bazı ilaçlar Omnipaque’ın etki şeklini değiştirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.