İlaçlar

Luminal Nedir ve Ne İşe Yarar?

Luminal Nedir ve Ne İşe Yarar?

Luminal tablet şeklinde piyasaya sunulmuştur. Her tablet, 100 mg fenobarbital içerir.

Luminal’in etkin maddesi olan fenobarbital, barbitüratlar adı verilen ilaç grubuna aittir. Barbitüratlar, merkezi sinir sisteminin çalışmasını baskılayıcı ilaçlardır, nöbetleri önleyici ve sakinleştirici etkiye sahiptir.

Luminal, 10 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, tabletler yuvarlak ve beyaz renktedir.

Luminal, sara hastalığının tedavisi ve nöbetlerin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Luminal Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinlerde günde 1-3 mg/kg kullanılmalıdır. Günlük toplam doz genellikle 12 saat arayla olacak şekilde 2 doz halinde alınmalıdır.

Tabletler yeterli miktarda ılık su ile yutulmalıdır.

Luminal sürekli alınması gereken bir ilaçtır. Tedaviye son verildiğinde nöbet sıklığı artabilir. Tedavi ani olarak kesilmemelidir.

Çocuklar için günde iki doz halinde 1-6 mg/kg verilir.

Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Luminal Kullanımı 

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması önerilmektedir.

Doktorunuz Luminal ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Luminal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Uzun süre boyunca yüksek doz Luminal kullanıldığında zihin bulanıklığı, sürekli sinirlilik, mantık yürütme kabiliyetinde bozukluk, uyku problemleri, karaciğer lezyonları görülebilir.

Luminal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Luminal Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Luminal Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviye son verildiğinde nöbet sıklığı artabilir. Tedavi ani olarak kesilmemelidir.

Luminal kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Luminal Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Fenobarbitale karşı alerjiniz varsa,

Alkol zehirlenmesi geçiriyorsanız,

Aynı zamanda uyku ilacı ya da ağrı kesici kullanıyorsanız,

Psikiyatrik ilaçlarla zehirlendiyseniz,

Belirgin nefes darlığınız ya da tıkayıcı solunum yolu hastalığınız varsa,

Kimyasal maddelerin karaciğerde biriktiği porfiriniz varsa,

Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

Ağır kalp kası hasarınız varsa,

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız.

Luminal Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa, (Bu hastalarda dozun azaltılması önerilir.)

Solunum depresyonu riskiniz varsa,

Bilinç bozukluğunuz varsa,

Sakinleştirici olarak kullanılan benzodiazepin grubu bir ilaç kullanıyorsanız

Özellikle tedavinin ilk haftalarında kabartılar veya mukozal lezyonlarla birlikte artan döküntü gibi cilt reaksiyonları gözlenirse (bu belirtiler hayatı tehdit edebilecek olan Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz olarak isimlendirilen reaksiyonların göstergesi olabilir; böyle bir durumda acil olarak doktorunuza başvurunuz),

Çocuklarda,

Yaşlılarda,

Uyuşturucu madde bağımlısı iseniz,

Eş zamanlı olarak alkol ya da diğer depresan ilaçları kullanıyorsanız,

Ağrınız varsa,

Baş dönmesi, sersemlik ya da uyuşukluk ortaya çıkarsa,

Nefes darlığınız ya da tıkayıcı solunum yolu hastalığınız varsa.

Luminal alışkanlık yapabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra, hem psikolojik hem de fiziksel tolerans ve bağımlılık ortaya çıkabilir.

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve girişimi bildirilmiştir. İntihar düşüncesi ve girişimi ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının doktora başvurması önerilmektedir.

İlaca bağımlılık gelişmiş ise uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi, çekilme semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu ilaç, uzun süredir aşırı doz aldığı bilinen hastalarda kademeli olarak sonlandırılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Luminal İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Luminal’in alkol ile beraber kullanımından kaçınılmalıdır, kullanılması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Luminal Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Luminal, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda Luminal kullanımı sırasında uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

Emzirme Döneminde Luminal Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Luminal anne sütüne geçer. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Luminal’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar,

Kan sulandırıcı ilaçlar (kumarin veya indandion türevleri),

Kortizon türü ilaçlar,

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan griseofulvin,

Bir antibiyotik olan doksisiklin,

Sara hastalığında kullanılan fenitoin, sodyum valproat, valproik asit,

Depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri,

Doğum kontrol hapları,

Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan karbamazepin,

Böbrek üstü bezi hormonu olan kortikotropin,

Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,

St. John’s wort (sarı kantaron) içeren doğal maddeler veya bitki ekstreleri.

Luminal Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Luminal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Luminal’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • İntihar düşüncesi ve intihara eğilimli davranışlar,
 • Konfüzyon (bilinç bulanıklığı, çocuklarda ve yaşlılarda zaman zaman),
 • İlacın aniden kesilmesi ile geri çekilme bulguları (yoksunluk sendromu),
 • İntolerans reaksiyonları (Vücudunuz ilaca tepki gösterdiğinde karşılaşabileceğiniz kaşıntı, öksürük, solunum zorluğu gibi durumlar),
 • İlaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu olarak da adlandırılan eozinofili (bir tür kan hücresi) ve sistemik bulgular (bütün vücudunuzdaki belirtiler (baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma) ile birlikte ilaca bağlı döküntü veya fotosensitivite (ışığa hassasiyet) reaksiyonu, ciddi deri reaksiyonları (örn. Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin bir deri hastalığı olan Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz, derinin soyulup dökülmesine neden olan deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit)),
 • Kemik iliği bozukluklarıyla ilgili semptomlar; (vücutta döküntüler, kanama)
 • Megaloblastik anemi (kan hücrelerinin normalden büyük olmasına bağlı kansızlık) (İstisna olarak ve uzun süreli uygulamayı takiben),
 • Agranulositoz (beyaz hücre sayısının azalmasına bağlı enfeksiyonlara yatkınlık),
 • Trombositopeni (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresinde azalmaya bağlı kanama riski),
 • Böbrek bozukluğuyla ilgili bulgular (idrar sıklığında ya da miktarında azalma, idrarda kan),
 • Ateş,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Deri reaksiyonları oluşursa tedavi kesilmelidir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bradikardi (nabız sayısında düşme) gibi dolaşım bozuklukları,
 • Şok olasılığıyla birlikte hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) gibi dolaşım bozuklukları,
 • İltihap sonucu kan damarında şişkinlik, kızarıklık (tromboflebit),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Sinirlilik hali (çocuklarda ve yaşlılarda zaman zaman),
 • Yorgunluk çoğunlukla tedavinin başında görülür, tedavi süresinde ortadan kalkar,
 • Baş dönmesi,
 • Kusma,
 • Baş ağrısı,
 • Depresyon hali,
 • Paradoksikal reaksiyon adı verilen ajitasyon, sinirlilik, saldırganlık, öfke reaksiyonu gibi belirtiler (İstisna olarak ve uzun süreli uygulamayı takiben) ,
 • Erişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen bir kemik hastalığı olan osteomalasi,
 • Çocuklarda D vitamini eksikliğinden kaynaklanan raşitizm,
 • Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda ve yaşlı erkeklerde görülen bir kemik hastalığı olan osteoporoz.

Bunlar Luminal’in hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Luminal kullanımı sırasında araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilg


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.