Linkomed Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

LINKOMED nedir ve ne için kullanılır?

 • LİNKOMED, linkomisid grubu bir antibiyotik olan linkomisin içerir.
 • LİNKOMED ampullerde, renksiz ve berrak çözelti halindedir.
 • • LINKOMED, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, linkomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:


 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı, sinüzit.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, akut bronşit, kronik bronşitin bulaşıcı alevlenme dönemleri, akciğer iltihabı ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları.
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Selülit, kıl dibi iltihabı (furonkül), abse, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), enfekte yara, etrafı sınırlı kırmızılık ve şişlik (ödem) ile karakterize iltihabi bir deri hastalığı olan erizipel, lenf düğümü iltihabı (lenfadenit), dolama, meme iltihabı (mastİt) ve kangren.
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit), kan iltihabı (septik artrit).
 • LINKOMED, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi) ve kalp içi yüzeyinin iltihabı (endokardit) gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi LİNKOMED de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LİNKOMED kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)


  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin LINKOMED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.


  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karnı ağrısı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.
 • Ağız içinde ya da vajinada pamukçuk (bir mantarın neden olduğu enfeksiyon)
 • Sanlık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)
 • Kan hücrelerinde azalma; berelere, kanamalara ya da immün sistemin zayıflamasına neden olabilir.
 • Deride büyük çapb soyulma ve kabanklıklar oluşması
 • Kardiyak tutulma.
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Tat alma duyusunda bozulma
 • Deride kızanklık, kaşmtı, döküntü.
 • • Yemek borusunda ülserleşme, boğaz ağnsı

 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer enzim seviyelerinde azalma (kan testiyle belli olur)
 • Enjeksiyon yerinde sertleşme, tahriş, abse oluşumu.
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi
 • Bunlar LINKOMED’in hafif yan etkileridir.

  LINKOMED Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz LİNKOMED’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Yetişkinlerde, ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir ampul (600mg) LİNKOMED kas içine veya günde 2-3 kez 600 mg — 1000 mg damar içine uygulanır.

  Daha ağır enfeksiyonlarda, bu doz arttırılabilir.

  Doktorunuzun talimatlarım tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Doktorunuz LINKOMED’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz, LINKOMED’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, LINKOMED’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz, LINKOMED’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer LINKOMED’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  LINKOMED

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LİNKOMED ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  LİNKOMED almayı unutursanız:

  Eğer bir LİNKOMED dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LINKOMED Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  LINKOMED’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  LINKOMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LINKOMED Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer

  * Linkomisin veya LINKOMED’in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alleıjik) iseniz.

  • Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda.

  LINKOMED Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandınlması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli LINKOMED kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer LINKOMED kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer LİNKOMED’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
 • Mide-barsak sistem hastalığı, özellikle koliti olan kişilerde, dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kas gevşeticİ ilaçların etkisini arttırdığından, bu ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Alleıjik kişilerde kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Menenjit tedavisinde önerilmez.
 • Astım veya belirgin aleminiz varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LINKOMED İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LINKOMED’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe LINKOMED kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LINKOMED’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe LINKOMED kullanmayanız.

  Araç ve makina kullanımı

  LINKOMED’in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  Linkomisin tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  LINKOMED Etken Maddesi Nedir?

  LINKOMED ampul, her 2 ml’lik ampulde 18 mg benzil alkol içerir.

  Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma

  kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.
 • Kas gevşeticiler (LİNKOMED bu ilaçların etkisini artırabilir).
 • Kaolin (ishalin kontrol altına alınmasında kullanılır) LİNKOMED’in etkisini azaltabilir.
 • LINKOMED prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply