İlaçlar

Levodose Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

LEVODOSE nedir ve ne için kullanılır?

LEVODOSE 100 mcg, 60 dozluk inhalasyon için toz içeren Alü/Alü blister ambalajlarda inhalasyon cihazı içerisinde bulunur.

LEVODOSE, inhalasyon cihazı ile kullanılmaktadır. LEVODOSE, 100 mcg levosalbutamol’e eşdeğer 120,47 mcg levosalbutamol sülfat içermektedir.

Levosalbutamol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. LEVODOSE, geri dönüşümlü tıkanmayla ilgili (obstrüktif) solunum yolu hastalığı olan 4 yaş ve üzeri çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde bronşların daralmasının (bronkospazm)

önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVODOSE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEVODOSE’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği aşırı duyarlılık tepkisi (Eller, ayaklar,
 • bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes

  almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çarpıntı
 • Yüksek tansiyon
 • Astım
 • Kist (Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen içi sıvı bazen de katı madde dolu olan keseciklerdir)
 • İshal ve kusmayla birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
 • Burun kanaması
 • Akciğer rahatsızlığı
 • İdrarda kan tespit edilmesi
 • Kalp atım düzensizlikleri (atriyal fıbrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller dahil)
 • Göğüs ağrısı,
 • Nefes darlığı
 • Anjina (spazm, kasılma)
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Kazara yaralanma
 • Ağrı
 • Baş dönmesi
 • Yutak iltihabı
 • Nezle
 • Grip sendromu
 • Virüs enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 • Kabızlık
 • Kas ağrısı
 • Sivilce
 • Uçuk
 • Göz iltihabı (konjunktivit)
 • Kulak ağrısı
 • Ağrılı adet görme
 • Vajinal (kadın cinsel organı) pamukçuk
 • Bronş iltihabı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Öksürük
 • Sinirlilik
 • Kaşıntı
 • Titreme
 • Kurdeşen
 • Sinir sisteminin uyarılması
 • Uykusuzluk
 • Ağız ve yutağın kuruması ya da tahriş olması Bu yan etkiler LEVODOSE’un hafif yan etkileridir.
 • LEVODOSE Nasıl Kullanılır?

  Ani gelişen (akut) bronş daralmasının tedavisinde veya astmatik semptomların önlenmesinde:

  4 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde önerilen doz her 4-6 saatte bir, 1 inhalasyon dozunun inhale edilmesidir.

  Daha sık doz uygulaması veya daha fazla sayıda inhalasyon dozunun inhale edilmesi önerilmemektedir.

  Eğer daha önceki etkili LEVODOSE tedavi dozu yeterli astım kontrolünün sağlanmasında başarısız olursa, bu durum hastalığın kötüleştiğinin bir belirtisi olabilir. Böyle bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.

  LEVODOSE’u her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurmalısınız.

  Doktorunuz ya da eczacınız soluma cihazının kullanımı hakkında sizi bilgilendirmelidir.

  LEVODOSE, ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanılır.

  İnhalasyon cihazı yoluyla nefes alındığında ilaç akciğerlere ulaşır. Bu nedenle, cihazın ağız parçası aracılığıyla derin ve güçlü nefes alınması önemlidir.

  İnhalasyon cihazının kullanımı doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir.

  İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek doz LEVODOSE uygulanacağı zaman dikkatli olunmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel doz önerisi bulunmamaktadır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer LEVODOSE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEVODOSE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LEVODOSE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEVODOSE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse hemen unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVODOSE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

  LEVODOSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVODOSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Levosalbutamole, rasemik salbutamole veya LEVODOSE’un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • LEVODOSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer nefes darlığı (paradoksikal bronkospazm) meydana gelirse, LEVODOSE ile
 • tedavinizi sonlandırınız ve doktorunuza danışınız.

 • Eğer astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleşiyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer kalp damar hastalığınız (özellikle kalp yetmezliği), kalp ritim bozukluğunuz,
 • genellikle bilinç kaybı ve istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılmalarla karakterize ani ataklarınız (konvülsif hastalık), yüksek tansiyonunuz,

  hipertiroidiniz (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi) varsa, şeker

  hastalığınız ve sempatomimetiklere duyarlılığınız varsa LEVODOSE’u dikkatli kullanınız.

 • Yüksek dozlarda LEVODOSE, mevcut şeker hastalığınızı veya diyabetik ketoasidozu (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi, belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma) şiddetlendirilebilir.
 • LEVODOSE, kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesine neden olabilir, ancak azalma geçicidir ve potasyum ilavesi gerektirmez. Bununla birlikte kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer inhaleriniz sizi rahatlatmıyorsa derhal doktorunuz ile bağlantıya geçiniz.
 • Tansiyonunuzda değişimler olması durumunda doktorunuza danışınız.
 • LEVODOSE’u aşırı miktarda kullanmayınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LEVODOSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LEVODOSE’un gıdalarla birlikte alınması halinde etkileşim konusunda bilgi yoktur.

  Solunum yolu ve beslenme yolunun farklı olması nedeniyle etkinliğinde bir azalma veya artma beklenmemelidir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda gerekli olmadıkça LEVODOSE kullanımı önerilmemektedir. LEVODOSE’u sadece doktorunuz önermesi halinde kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  LEVODOSE’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  LEVODOSE Etken Maddesi Nedir?

  LEVODOSE’un içerisinde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LEVODOSE’un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır;

 • Kısa-etkili sempatomimetikler (solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar) veya epinefrin (aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisine yönelik ilaç),
 • Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyon ve kronik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Depresyon gibi ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar,
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar,
 • Digoksin (kronik kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Başka inhale bronkodilatör (solunum yollarını genişletici) ilaçlar,
 • Kafein, diyet hapları ya da dekonjestanlar (burun tıkanıklığını gideren ilaçlar).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LEVODOSE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.