Leunase Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

LEUNASE nedir ve ne için kullanılır?

• LEUNASE kullanılmadan önce sulandırılan enjeksiyonluk tozdur. L-Asparaginaz içerir ve Antineoplastik ve İmmünomodülatör İlaçlar grubundadır. L-Asparaginaz, kandaki L-Asparagin adlı maddeyi parçalayarak tümör hücrelerini ihtiyaç duydukları besinden yoksun bırakmak yoluyla etkisini gösterir.


• LEUNASE flakonun ambalajında bir adet, tek kullanımlık cam flakon bulunur.

LEUNASE, steril liyofilize kuru toz şeklinde, beyaz veya hafif gözenekli bir kütledir.

• LEUNASE çoklu kemoterapi şemalarının bir bileşeni olarak çocuk ve erişkinde akut

lenfoblastik lösemi (lenfoblastlann anormal bir şekilde kontrolsüz ve aşırı çoğalması ile


oluşan kan hücrelerinin kanseri) (kronik miyeloid löseminin lenfoblastik dönüşümü

dahil) ve çocuklarda non-Hodgkin lenfomanın (Lenfatik sistemin Hodgkin dışında kalan kanserleri) tedavisinde kullanılır.


Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEUNASE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler (Her on hastada birden daha fazla görülür)

-Alleıjik reaksiyonlar (lokal deri üzerinde oluşan kızarıklık, kurdeşen, nefes almanın zorlaşması gibi)

Kan lipid değerlerinde değişiklikler

Kan üre artışı

İştah kaybı, bulantı, kusma, karın ağrıları, ishal ve kilo kaybı gibi belirtiler

Laboratuvar karaciğer testlerinde değişiklik

Karaciğer yağlanması

Kanda albümin değerinde azalma

Ciltte aşın duyarlılık reaksiyonlan

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ödem

Yaygın görülen yan etkiler (Her yüz hastada birden fazla ile on hastada birden az görülür)

-Kemik iliği baskılanması.

-Protein sentezinin bozulmasından kaynaklanan kanın pıhtılaşma bozukluklan -Felç eğilimli inme, nöbetler, bilinç kaybı gibi belirtiler.

Aşın duyarlılığa bağlı şok, bronşlann daralması

Pankreas fonksiyon bozukluğu

Huzursuzluk, depresyon, halüsinasyon (olmayan şeyleri görme), zihin kanşıklığı ve somnolans (hafif bilinç bozukluğu)

Akut böbrek yetmezliği

Vücut sıcaklığında yükselme, ağrı (sırt ağnsı, eklem ağnsı, karın ağrısı)

Yaygın olmayan yan etkiler (Her bin hastada birden fazla ile yüz hastada birden az görülür)

Kanda ürik asit değerinde yükselme (hiperürisemi), Kanda amonyak değerinin yükselmesi

Seyrek görülen yan etkiler (Her on bin hastada birden fazla ile bin hastada birden az görülür)

Komayı içeren, nöbetler ve ciddi bilinç bozuklukları

Pankreas iltihabı

Safra akışının yavaşlaması veya durması, sanlık, ölümle sonuçlanabilen karaciğer yetmezliği.

Yaşamı tehdit eden yüksek ateş

Çok seyrek görülen yan etkiler (Her on bin hastada birden az görülür)

Bir tür kansızlık (Hemolitik anemi)

Paratiroid hormonlarının az salgılanması

Parmaklarda hafif titreme

Ölümle sonuçlanan pankreas iltihabı

Bir vakada toksik epidermal nekroliz (Lyell’s sendromu) (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Görülme sıklığı bilinmeyen yan etkiler

Enfeksiyonlar

LEUNASE Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Toplardamar içine damla enjeksiyon yöntemiyle uygulanır (intravenöz infüzyon).

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda vücut fonksiyonlan yavaşlayabileceğinden, bununla birlikte karaciğer hastalıklanndan şüphelenilmesi durumunda, hastanın durumu göz önünde bulundurularak doz ayan çok dikkatli şekilde yapılmalıdır.

Eğer LEUNASE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LEUNASE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LEUNASE size uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gerekenden fazlasını kullanma ihtimaliniz yoktur.

LEUNASE’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEUNASE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEUNASE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

LEUNASE tedavisini size önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

LEUNASE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEUNASE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

LEUNASE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Kemik iliği baskılanmanız varsa (Kemik iliği baskılanmasını şiddetlenebilir),

• Enfeksiyonunuz varsa (Kemik iliği baskılanması sonucu enfeksiyon kötüleşebilir),

• Suçiçeği hastalığınız (Varicella) varsa (ölümcül sistemik bozukluklar meydana gelebilir).

• LEUNASE kullanımı süresince kan pıhtılaşma bozuklukları oluşabilir, bu nedenle belirli zamanlarda kan testleri (fibrinojen, plazminojen, AT-III, protein C gibi) yapılmalıdır.

• Pankreas iltihabı meydana gelme olasılığına karşı hastalar LEUNASE tedavisi süresince izlenmelidirler.

• Diyabet (şeker hastalığı) meydana gelmesi olasılığına karşı hastalar dikkatle izlenmeli, susuzluk, normalden fazla su içme, idrar miktarının normalden fazla olması gibi belirtiler görülmesi halinde gerekli önlemler alınmalıdır.

• Kemik iliği baskılanması ortaya çıkabileceğinden belirli dönemlerde yapılacak testlerle (kan testi, karaciğer fonksiyon testi, böbrek fonksiyon testi vb.) hasta gözlem altında tutulmalı, herhangi bir anormallik durumunda gerekli önlemler alınmalıdır.

• LEUNASE kullanımı sırasında enfeksiyon (iltihap) oluşumu ya da kanama eğiliminde artış olabileceğinden, özel dikkat gösterilmelidir.

• LEUNASE, tahrişe neden olabilmektedir. Bu nedenle hazırlama ve kullanma sırasında ilacın deri ve mukozaya temasından, ayrıca nefes yoluyla alınmasından kaçınılmalıdır. Temas meydana geldiği takdirde bol su ile en az 15 dakika süresince yıkanmalıdır.

• LEUNASE’ın çocuklarda kullanımı sırasında özel dikkat gösterilmeli ve ortaya çıkabilecek yan etkilere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

• LEUNASE’m çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanımı sırasında gerekli doğum kontrol yöntemi kullanması gerektiği uyarısı yapılmalı ve olası etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

• LEUNASE’m damar içi (intravenöz) uygulanmasından önce, alerjik reaksiyonlara karşı önlem amacıyla deriye yapılacak düşük dozlu enjeksiyon (intradermal test) ile test edilmesi gerekir.

• LEUNASE’ın etkinliği, diğer L-Asparaginaz preparatlarmdan daha fazladır, bu nedenle doz ayarı çok dikkatli şekilde yapılmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEUNASE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LEUNASE, uygulama yolu açısından yiyecek ya da içeceklerle etkileşime girmez. Bu nedenle aç ya da tok olarak uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEUNASE hamilelerde kullanılmamalıdır. Hamile kalma olasılığı bulunan kadınlar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. İlacın kullanımı bittikten sonra kadınlar en az üç ay hamile kalmaması konusunda uyarılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren anneler, tedavi süresince emzirmeyi durdurmalıdırlar.

Araç ve makina kullanımı

LEUNASE’ın araç ve makine kullanım yeteneğini değiştirdiğini gösteren veri yoktur.

LEUNASE Etken Maddesi Nedir?

Ürün içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Vinkristin (kemoterapide kullanılan diğer bir ilaç)

LEUNASE ile aynı anda uygulandığı durumda, toksisite artışı ya da aşın duyarlılık meydana gelme riski artar.

• Prednison (Bir kortizon türevi)

LEUNASE ile aynı anda prednison kullanılması, pıhtılaşma değerlerinde değişime neden olabilir (fibrinojen ve ATT III seviyelerinde düşme).

• Genel

LEUNASE, diğer ilaçlann karaciğer üzerindeki zararlı etkisini arttırabilir.

• Antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar)

LEUNASE, kanın pıhtılaşma değerlerinde değişikliğe neden olabilir. Kanama ya da kanın pıhtılaşma eğilimi artabilir. LEUNASE tedavisi sırasında pıhtılaşmayı engelleyiciler (kumarin, varfarin) ve dipiridamol, asetilsalisilik gibi romatizmaya karşı kullanılan ilaçlar kullanılacağı zaman çok dikkatli olunmalıdır.

• Aşılar

LEUNASE tedavisinde canlı aşılar ile aşılama yapılması enfeksiyon riskinde ciddi artışa neden olabilmektedir. Bu nedenle LEUNASE tedavisinden en az 3 ay sonra canlı aşılar uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

LEUNASE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply