Lercadip Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LERCADIP nedir ve ne için kullanılır?

LERCADİP 10 mg film tabletler; sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli, iki yüzü bombeli, homojen, film kaplı tabletler halindedir.

LERCADİP etkin madde olarak 10 mg lerkanidipin hidroklorür içeren 30 tabletlik kutularda sunulmaktadır.

LERCADİP, dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun hücre zarından kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine akımını durdurur. Antihipertansif etkisi, damar düz kasları üzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ile kan basıncını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

LERCADİP hafif ila orta şiddetli hipertansiyonunuzu (yüksek kan basıncınızı) tedavi etmek için kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LERCADIP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LERCADİP’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak yutma veya nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen)

• Kalp atımında bozulma

• Nefes darlığı

• Göğüs duvarında ağrı

• Kalp krizi

• Bayılma

• Sarılık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin LERCADİP’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Kan basıncının düşmesi

• Baş dönmesi

• Ayak bileği ödemi

• Yüzde kızarma

• Diş etinin kabarması

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Halsizlik, güçsüzlük

• Uyku hali

• Bulantı

• Hazımsızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• Kusma

• Kas ağrısı

• Deride döküntü

• Sık idrara çıkma

Bunlar LERCADİP’ in hafif yan etkileridir.

LERCADIP Nasıl Kullanılır?

LERCADİP ‘ i ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir. Başlangıç dozu 10 mg’ dır; doz alınan cevaba bağlı olarak 20 mg’ a çıkartılabilir. Maksimum antihipertansiyon etkisinin görülmesi yaklaşık 2 hafta alabilir.

LERCADİP ağız yolu ile alınır. İlaç çiğnenmeden yutulmalıdır.

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırabileceğinden, LERCADİP genellikle her gün aynı saatte olmak üzere, günde bir kere, tercihen kahvaltıdan en az 15 dakika önce kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Klinik deneyimler günlük doz ayarlamasının gerekli olmadığını gösterse de yaşlılarda tedaviye başlandığında özel dikkat gerekmektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Hafif orta şiddette karaciğer yetmezliğinde LERCADİP önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak doz arttırılırken dikkatli olunmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği mevcut ise LERCADİP kullanılmamalıdır.

Eğer LERCADİP’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LERCADIP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Her gün bir taneden fazla tablet yutmayınız. Eğer fazla yutarsanız, acilen doktorunuzu arayınız. Doktorunuza ulaşamazsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Hastaneye giderken ilacınızı ve kutusunu yanınıza alarak gidiniz.

LERCADİP’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LERCADIP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız ve bir sonraki tableti alma zamanına yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. Sonrasında, dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LERCADIP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından söylenmedikçe ilaç almayı durdurmayınız.

LERCADIP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LERCADIP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

• Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine ya da dihidropiridin grubuna bağlı başka bir ilaca (amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin, lasidipin) karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Gebe iseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız,

• Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

• LERCADİP kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

• Aşağıdaki kalp rahatsızlıklarından biri sizde var ise;

Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği,

Kalpten çıkan kan akışının tıkanması,

Stabil olmayan anjina (dinlenme anında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden anjina, kalp spazmı),

• Son bir ay içinde kalp krizi geçirdiyseniz,

• Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,

• Greyfurt suyu tüketiyorsanız,

LERCADİP kullanmayınız.

LERCADIP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer

• Başka bir kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp pili kullanıyorsanız,

• Karaciğer ya da böbrek rahatsızlıklarınız var ise ya da diyalize giriyorsanız, LERCADİP’ i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

LERCADIP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LERCADİP yemeklerden önce alınmalıdır.

LERCADİP ile tedavi sırasında alkol alındığında LERCADİP’ in etkisi artabilir, bu nedenle alkollü içeceklerin tüketimi durdurulmalı ya da sınırlandırılmalıdır. Greyfurt suyu ile kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

LERCADİP kullanımında baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk ve nadiren uyku hali görülebileceğinden araç ve makine kullanımında dikkat edilmelidir.

LERCADIP Etken Maddesi Nedir?

LERCADİP, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. LERCADİP her dozunda 0,651 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

LERCADİP’ i

• Aşağıdaki ilaçlar lerkanidipinin absorbsiyonunu arttırırlar:

Antifungal (mantarlara karşı kullanılan) ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi)

Makrolid yapısında olan antibiyotikler (eritromisin veya troleandomisin

gibi)

Antiviral (virüslere karşı kullanılan) ilaçlar (ritonavir gibi),

• LERCADİP ile birlikte kullanımı güvenli olabilmesine rağmen beta-blokörler, diüretikler veya ADE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),

• Simetidin (ülser, sindirim güçlüğü ya da mide yanması için 800 mg’ dan fazla kullanılması),

• Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Midazolam (uyumaya yardım için kullanılan bir ilaç),

• Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Astemizol (alerjilerde kullanılan bir ilaç),

• Terfenadin (alerjilerde kullanılan bir ilaç),

• Amiodaron ve kinidin (hızlı kalp atımının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

• Fenitoin ya da karbamazepin (epilepsi için kullanılan ilaçlar),

• Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),

ile beraber alırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LERCADIP prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply